logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for praktisere:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norpraktisere
engallmenn [v]: practise, maneuver, make use of
spaallmenn [v]: practicar, maniobrar, hacer uso de
sweallmenn [v]: tillämpa
Synonymer:
 1. anrette, anstifte, anstille, avlegge, bedrive, begå, bese, bestille, bevirke, bære seg at med, eksersere, finne på, foreta, foreta seg, fremme, gjøre, lære, repetere, spille, ta, trene, utfolde, utføre, utøve, øve
 2. arbeide, fungere, funksjonere, gjøre tjeneste, , operere, reagere, tjenestegjøre, virke
Avledede ord:allmennpraktiserende lege, praktiserende advokat, praktiserende lege, allmennpraktiserende
Eksempel:
 1. Blir lagmannsrettens dom i Hauglinsaken rettskraftig, blir det umulig å praktisere arbeidsmiljølovens paragraf 55 a slik lovendringen i 1982 forutsetter, sier LOadvokat Karl Nandrup Dahl til NTB.
 2. Deltagelse, utvikling og fred er slagordene for Ungdomsåret, og vi skal prøve å praktisere det i størst mulig grad, sier Bjørn Haavind.
 3. Det snakkes om mindre byråkratiske behandlinger generelt, men for oss som skal praktisere disse lover og bestemmelser er det i hvert fall det motsatte som skjer, heter det i en henvendelse fra Ligningsetatens Landsforening, avdeling SørTrøndelag.
 4. En slik lov vil kunne virke holdningsskapende, sier Åse Gruda Skard, men hun legger heller ikke skjul på at det kan bli en vanskelig lovparagraf å praktisere.
 5. For oss er det et problem at homøopattittelen er ubeskyttet, slik at hvem som helst kan praktisere for eksempel homøopati uten tilstrekkelig utdannelse, fortsetter Wiens.
 6. Jeg tror det er umulig å praktisere full ytringsfrihet og meningsutveksling i NRK, sa Kristiansen og hevdet at det var lite redaktørene kunne gjøre så lenge programmedarbeiderne påberopte seg journalistisk frihet.
 7. Kulturdepartementet vil vurdere om det er nødvendig å praktisere dagens regelverk så strengt at man må ha egen konsesjon i henhold til kringkastingsloven for å vise slike fjernsynsprogrammer i demonstrasjonsøyemed, sier statssekretær Jan E. Levy i Kulturdepartementet.
 8. Andre i rettssalen må i høyeste grad praktisere disiplineringens kunst.
 9. Argumenter mot realrenteprinsippet kan være at tiltaket vil representere en meget vidtgående endring for den enkelte skatteyder, det vil innebære administrative problemer å praktisere ordningen og at realbeskatning vil kunne innebære en utilsiktet skatteskjerpelse for bl.a. personlig næringsdrivende.
 10. Balansen må bli bedre mellom det å studere fag og å lære pedagogisk teori og praktisere den.
 11. Bhutanerne gledet seg til å komme hjem for å lære bort og praktisere sin kunnskap.
 12. Børskomiteen peker i sitt brev også på at det efter opprettelse av en fremtidig verdipapirsentral trolig blir umulig å praktisere regler om at aksjetransporter skal godkjennes av et selskaps styre.
 13. DE tre regjeringspartier bør imidlertid legge stor vekt på å praktisere slike samlivsformer som alle er enige om i prinsippet.
 14. Da jeg begynte å praktisere på en institusjon ifjor, var jeg veldig entusiastisk og idealistisk, men det er uhyggelig hvor fort pleiere glir inn i systemet og liksom ramler på plass i sin bås. jeg har lært mye av den måten folk er sammen på her, fullstendig uten tanke på bakgrunn og ytre forhold. jeg tror jeg kommer til å gå tilbake til skolen og institusjonen der jeg praktiserer med mye større toleranse og fellesskapsfølelse i forhold til pasientene...
 15. De vil heller at endel leger hindres i å praktisere, enn at pasienter selv betaler utgifter som folketrygden ikke har råd til å dekke.
 16. Den byråkratiske lukkeloven vi har idag - og det den fører med seg - tar det tre årsverk å praktisere.
 17. Den nye loven blir også langt enklere å praktisere enn den gjeldende.
 18. Derfor er det slett ikke sikkert at arbeidsløsheten i Norge blir mindre om Arbeiderpartiet får slippe til for å praktisere den overbudspolitikken som det slår om seg med i opposisjon.
 19. Derfor kommer jeg nok aldri til å praktisere min utdannelse, jeg liker den friheten rockformatet gir.
 20. Dermed kan det altså komme til å dreie seg om vår mulighet til å praktisere den utstrakte ytringsfriheten vi kjenner, eller om vi muligens skal godta en viss avisdød for å sikre oss nye kanaler i eteren.
 21. Dersom avbetalingstillegg likestilles med renter på vanlige lån, vil det kunne fastsettes overgangsregler som ligningsmessig lar seg praktisere.
 22. Dersom man koker store porsjoner, er det vanskelig å praktisere dette.
 23. Dessuten får man praktisk innsikt i form av kontakt med modellbyråer, folk som låner ut tilbehør og slike vesentlige ting som hører med i en visning, smiler Dagfinn, som ikke er redd for å praktisere sin egen praksis før han ansees som ferdig utlært.
 24. Det er bare bruksmuligheter som allerede har gitt seg utslag i markedsprisene man kan få erstatning for, sa justisminister Mona Røkke, som opplyste at loven skal tre i kraft snarest efterat departementet om en måneds tid har fått sendt ut et sirkulære, og at de som skal praktisere loven har fått anledning til å sette seg inn i endringene.
 25. Det er da vel heller ikke mer en rett og rimelig at departementet efter så mange års stillstand i lovgivningen har gitt Næringsmiddelkontrollen instruks om å dispansere fra de gamle bestemmelsene og praktisere en holdning i samsvar med den forventede lovgivning på området.
 26. Det er en klok bestemmelse at disse kolleger skal kunne få praktisere hvor de selv mener å kunne dekke et behov, selv om de må arbeide på ulike vilkår.
 27. Det er et internasjonalt miljø på Ekeberg Camping, og jentene fra Verdal får også anledning til å praktisere sprogkunnskapene sine og lære om andre land.
 28. Det er ikke noe du kan praktisere i løpet av et par uker.
 29. Det er tilsvarende restriksjoner politiets overvåkingstjeneste ønsker å praktisere overfor sovjetiske diplomater i Norge.
Liknende ord:
norpraktisere
swepraktisera
swepraktiker
engpractise
norpraktisk
norpresisere
norprivatisere
Dine siste søk:
 1. praktisere


Praktisere ble gjenkjent som et norsk verb

Infinitiv: (Å) praktisere
Gerundio: praktiserende
Partisipp: praktisert
Indikativ
1. Presens (Ntid)
 • jeg
  praktiserer
 • du
  praktiserer
 • han
  praktiserer
 • vi
  praktiserer
 • dere
  praktiserer
 • de
  praktiserer
8. Presens perfektum
 • jeg
  har praktisert
 • du
  har praktisert
 • han
  har praktisert
 • vi
  har praktisert
 • dere
  har praktisert
 • de
  har praktisert
2. Preteritum (Fortid)
 • jeg
  praktiserte
 • du
  praktiserte
 • han
  praktiserte
 • vi
  praktiserte
 • dere
  praktiserte
 • de
  praktiserte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
 • jeg
  hadde praktisert
 • du
  hadde praktisert
 • han
  hadde praktisert
 • vi
  hadde praktisert
 • dere
  hadde praktisert
 • de
  hadde praktisert
4a. Presens futurum
 • jeg
  vil/skal praktisere
 • du
  vil/skal praktisere
 • han
  vil/skal praktisere
 • vi
  vil/skal praktisere
 • dere
  vil/skal praktisere
 • de
  vil/skal praktisere
11a. Preteritum futurum
 • jeg
  vil/skal ha praktisert
 • du
  vil/skal ha praktisert
 • han
  vil/skal ha praktisert
 • vi
  vil/skal ha praktisert
 • dere
  vil/skal ha praktisert
 • de
  vil/skal ha praktisert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
 • jeg
  ville/skulle praktisere
 • du
  ville/skulle praktisere
 • han
  ville/skulle praktisere
 • vi
  ville/skulle praktisere
 • dere
  ville/skulle praktisere
 • de
  ville/skulle praktisere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
 • jeg
  ville/skulle ha praktisert
 • du
  ville/skulle ha praktisert
 • han
  ville/skulle ha praktisert
 • vi
  ville/skulle ha praktisert
 • dere
  ville/skulle ha praktisert
 • de
  ville/skulle ha praktisert
Imperativ
bekreftende
 • du
  praktiser!
 • vi
  La oss praktisere!
 • dere
  praktiser!
Nektende
 • du
  ikke praktiser! (praktiser ikke)!
 • dere
  ikke praktiser! (praktiser ikke)!

Siste søk

# Land Term
1 Flag prästviga
2 Flag nektende
3 Flag metanol
4 Flag summer savory
5 Flag inspärrad
6 Flag bastion
7 Flag slip
8 Flag allena
9 Flag saluttere
10 Flag codicioso
11 Flag kompressor
12 Flag abdominal
13 Flag stam
14 Flag entall
15 Flag unreasonable
16 Flag duscha
17 Flag tom
18 Flag lodning

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
röja 660 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1732 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6747 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1619 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2223 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5150 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5956 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6409 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5409 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5928 0 2018-11-26 10:44:30

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Siden ble generert på 0.1826 - sekunder.

mobiltelefon