logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

4 oppslag funnet for prenatal:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i engelsk ordbok
engprenatal
normedisin [a]: før fødselen, prenatal
spamedisin [a]: prenatal
swemedisin [a]: före födelsen, prenatal
Synonymer:[adj]: antenatal, antepartum
Antonymer:[adj]: perinatal ,postnatal
Avledede ord:prenatal diagnosis
Anagram:parental, paternal
Eksempel:Get Prenatal down here now.|However, because your pregnancies have attracted intense scientific interest including the National Institutes of Health and National Science Foundation those of you who decide to have your child will have all prenatal expenses paid.|If I'm immature, you're prenatal.|The prenatal thing?|They got prenatal, infant, toddler, preteen, teen|She wouldn't allow me to have prenatal classes!|i decided to take prenatal leave.|Go join a prenatal course.
Resultater funnet i norsk ordbok
norprenatal
engmedisin [a]: prenatal
spamedisin [a]: prenatal
swemedisin [a]: prenatal
Eksempel:
 1. Han minner i den forbindelse om bystyrets vedtak om at Staten skal overta ansvaret for prenatal diagnostikk, bidragsfogden, husleieretten og prisnevnden.
 2. Kr.F. har hatt et eget utvalg, sammensatt av høyt kvalifiserte personer, som har hatt i oppdrag generelt å drøfte etiske problemstillinger knyttet til prenatal forskning og praksis.
 3. Norske helsemyndigheter har hittil fulgt en venteogselinje, og Bakketeigutvalget går i sin innstilling om prenatal omsorg i Norge inn for bruk av ultralyd kun på kliniske indikasjoner.
 4. Når jeg tenker på hva Prenatal i Paris har å by sine kunder, forstår man ikke stort av innkjøpspolitikken her hjemme.
 5. OSLO krever at Staten nå selv skal overta ansvaret bl.a. for prenatal diagnostikk, bidragsfogd, husleierett og prisnevnd.
 6. Selv idag er Prenatal i Paris noe for seg, og andre spesialbutikker rundt om i Frankrike er nå makeløse når det gjelder ideer og fantasi på mammaklærfeltet.
 7. Særlig aktuelt her er de moralske problemer som utviklingen innen prenatal diagnostikk reiser, med muligheten til å manipulere med fosterets arveanlegg.
 8. Vi behøver ikke gå lenger enn til Sverige og Danmark for å finne langt gunstigere vilkår når det gjelder prenatal diagnostikk.
 9. Jeg tror ikke den medisinske utvikling med prøverørsbarn, transplantasjon av apehjerter eller prenatal diagnostikk er den største trusel mot menneskeverdet.
 10. Kvinner med tegn på smitte, bør ikke få barn, og prenatal diagnostikk kan bli aktuelt for kvinner i risikogruppene, heter det.
 11. Mitt dilemma, i og med at jeg sier ja til prenatal diagnostikk på visse betingelser, ligger i at også jeg er med på å åpne for en gal utvikling hvor man kan ane at den minste skavank kan bli grunn for å avbryte et svangerskap, sa Saugstad.
 12. Prenatal diagnostikk kunne vanskelig tenkes uten en liberal abortpraksis og er på mange måter den første konsekvens av fri abort.
 13. De nye teknikker som kommer for prenatal diagnostikk, vil forsterke de betenkelige sider ytterligere.
 14. De nye teknikkers plass med bl.a. prenatal diagnostikk og behandling av nyfødte med defekter, blir avgjort av den status vi gir fosteret.
 15. Dette vil kunne føre til et sterkt øket press når det gjelder prenatal diagnostikk, og diagnostikken vil i så fall skje på helt andre premisser enn de som Stortinget har lagt til grunn.
 16. Genetisk screening går enkelt forklart ut på å avsløre arvelige sykdomstegn, for på et tidlig tidspunkt å kunne sette inn forebyggende behandling, tilsvarende hensikten med fostervannsprøve eller prenatal diagnostikk.
 17. Jeg så det som en oppgave å peke på endel av de prinsipielle motforestillinger som kan reises i forbindelse med innføring av nye teknikker som in vitro fertilisering, prenatal diagnostikk, transplantering av apehjerter m.m.
 18. Med de begrensede ressurser for prenatal diagnostikk i Norge vil trolig ressursrike kvinner sørge for å få diagnostikken utført i utlandet for å kunne oppnå fremtidige fordelaktige forsikringer.
 19. Mens prenatal diagnostikk idag hovedsakelig gjøres ved fostervannsprøve rundt 15 svangerskapsuke, kan den nye teknikk - hvor en tar ut en bit av morkaken - utføres allerede ved 8.9. svangerskapsuke.
 20. Saugstad tok opp konflikten rundt prenatal diagnostikk og den flytende grensen for når en slik diagnose er etisk forsvarlig.
 21. Selv om det i øyeblikket ikke skulle foreligge noe krav om prenatal diagnostikk for å få forsikringen etablert, er det ikke vanskelig å tenke seg at det etter hvert kan komme tilbud om bedre forsikringsordninger som forutsetter at prenatal diagnostikk er utført og at det er funnet normale forhold.
Resultater funnet i spansk ordbok
spaprenatal
engmedisin [a]: prenatal, antenatal
normedisin [a]: før fødselen, prenatal
swemedisin [a]: före födelsen, prenatal
Anagram:paternal, plantear
Resultater funnet i svensk ordbok
sweprenatal
engmedisin [a]: prenatal
normedisin [a]: prenatal
spamedisin [a]: prenatal
Anagram:plantera
Liknende ord:
engpredate
engpredator
engprelate
engpremarital
engprevail
norprelat
norprente
Dine siste søk:
 1. prenatalSiste søk

# Land Term
1 Flag forense
2 Flag aerobics
3 Flag refrigerate
4 Flag plate
5 Flag instrument board
6 Flag proteger
7 Flag factual
8 Flag oordning
9 Flag cuerda
10 Flag with malice aforethought
11 Flag ekteskapsformular
12 Flag unburden
13 Flag begagnad
14 Flag oinlöslig
15 Flag kyskhet
16 Flag forfriskende
17 Flag entregar
18 Flag gästgivargård

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
röja 664 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1744 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6756 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1622 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2227 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5154 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5961 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6412 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5414 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5934 0 2018-11-26 10:44:30

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Siden ble generert på 0.1470 - sekunder.

mobiltelefon