logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

2 oppslag funnet for prioritet:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norprioritet
engallmenn [n]: priority
vekt [n]: precedence, priority
spaallmenn [n]: prioridad [f]
vekt [n]: prioridad [f]
sweallmenn [n]: prioritet
Synonymer:attributt, begunstigelse, dyd, favør, forrang, forrett, fortjeneste, fortrinn, førstevalg, gode, opsjon, pluss, preferanse, prerogativ, sterk side, særrett, ynde
Avledede ord:ha prioritet, prioritetsnivå
Wiki:Prioritet (fortrinnsrett eller rekkefølge) kan referere til: - Prioritet (nomenklatur), prinsipp for tildeling av vitenskapelige artsnavn - Prioritet (datateknikk), fordeling av datakraft til forskjellige oppgaver - Prioritet (opphavsrett).
Eksempel:
 1. Germa Lionelsaken er gitt høy prioritet i UD, sier statssekretær Torbjørn Frøysnes i UD til Aftenposten.
 2. Barnefamilienes kår er bedret, ungdomspolitiske tiltak er gitt høy prioritet, 95 000 pasienter får hjelp gjennom hjemmesykepleien mot 75 000 i 1980 og det arbeider 50 000 flere mennesker i helse og sosialsektoren enn hva tilfellet var for syv år siden.
 3. De forbrukerpolitiske myndigheter har gitt området husholdningsøkonomi prioritet når det gjelder forskning og utredning.
 4. Dersom et atomvåpenfritt Europa er vårt endelige mål, må vi gi prioritet til en slik plan fremfor dogmatisk å holde fast ved parolen Ingen nye atomvåpen i Nederland, sa Faber.
 5. Det forebyggende helsearbeide har altfor lav politisk prioritet !
 6. Det som nå har første prioritet hva nybygg / modernisering angår, er Bergen kretsfengsel og Oslofengselets avd. B. Disse oppgaver føler jeg faktisk stresser meg !
 7. Dette arbeidet har høy prioritet i alle de tre regjeringspartiene, noe som fremkom i partienes felleserklæring og i Regjeringens tiltredelseserklæring, påpeker Kåre Kristiansen.
 8. Dette har ført til at kampen mot inflasjonen har hatt prioritet foran bekjempelsen av arbeidsledigheten, uansett sosiale konsekvenser, sa Heath.
 9. En løsning av hovedveisystemet i Oslo må nå få høyeste prioritet.
 10. Forsøkene på å stanse terroristene har høyeste prioritet.
 11. Funnene er ikke så oppsiktsvekkende at de kan få høy prioritet med de begrensede bevilgninger og mannskaper Oldsaksamlingen har til rådighet.
 12. Grunnen er trang økonomi i fylkeskommunene, og det hele avhenger av hvilken prioritet tannhelsetjenesten vil få, sier han.
 13. I denne sammenheng vet vi at badet ved siden av kjøkkenet har en meget høy prioritet.
 14. I tillegg til en generell økonomisk politikk som bidrar til å styrke næringslivet, er distriktspolitiske tiltak gitt høy prioritet i årets statsbudsjett, sa statsminister Kåre Willoch på Økonomidagene i Bodø tirsdag.
 15. Kravet har topp prioritet fra vår side, sier Lærerlagets leder Kari Lie til Aftenposten.
 16. Reduserte intektsskatter bør derfor gis prioritet fremfor redusert bensinavgift, skriver finansministeren.
 17. Utsettelsen står i grell kontrast til forsvarskomiteens sterke henstillinger til forsvarsministerens tidligere klare uttalelser i Stortinget om sakens høye prioritet og planlagt raske behandling, heter det i pressemeldingen fra Sjømilitære Samfund.
 18. Utviklingen av denne elektroniske tjenesten har vært gitt maksimal prioritet hos oss, og vi har lagt vekt på å la informasjonene tilflyte kundene så raskt, enkelt og oversiktlig som mulig.
 19. 12 og stortingskomiteen gir høyest prioritet til tiltak som direkte bidrar til å likestille studentene i stedet for å prioritere generelle omkostningskrevende tiltak som alle får nyte godt av.
 20. AV begge disse grunner har barnehaveutbyggingen hatt høy politisk prioritet de siste tiårene.
 21. Alle kunder som har firmaets garantiordning, får automatisk dette tilbudet, som innebærer prioritet på verkstedet og garantert leveringstid.
 22. Alle var enige om at et slikt tiltak som Norgeseminaret var meget verdifullt og burde ha høy prioritet.
 23. Alle veier i bydelen er egentlig boligveier og trafikksanering har høy prioritet i tillegg til økt kapasitet på hovedveier samt utbygging av Vækerø og Lysakerkryssene.
 24. Andre kan mene at kortere arbeidstid bør ha prioritet.
 25. Arbeidet med å effektivisere arbeidsrutinene på sosialkontorene får forøvrig høy prioritet i forslaget til budsjettnedskjæringer.
 26. Arbeidet med å kartlegge reservene vil få like høy prioritet som på Trollfeltet i Nordsjøen, er oljeselskapene enige om.
 27. Arbeidet med å kutte tilførselslinjene har høyeste prioritet, sier sjefen for Oslo politikammers narkotikaseksjon, politiinspektør Truls Fyhn, til NTB.
 28. Arbeidet med å oppspore flere av sovjets påvirkningsagenter i Norge bør gis høyeste prioritet.
 29. At EFlandene i forrige uke klarte å løfte sitt nye forskningsprogram om informasjonsteknologi - Esprit - ut av sin langdryge og uløste budsjettstrid og fatte vedtak om å satse ti milliarder kroner over fem år, viser hvilken høy prioritet disse spørsmålene nå får.
 30. Av budsjettforslaget fremgår det ellers at arbeidet for å sikre lagerhus mot innbrudd og tyveri vil bli videreført og gitt høy prioritet.
Resultater funnet i svensk ordbok
sweprioritet
engallmenn [n]: priority
vikt [n]: precedence, priority
norallmenn [n]: prioritet
spaallmenn [n]: prioridad [f]
vikt [n]: prioridad [f]
Synonymer:företräde, företrädesrätt
Wiki:Prioritet är ett uttryck, som menar att det går i första hand, eller före andra eventuella saker eller händelser. Prioritet är emellertid ett annat ord för ""föredra"".
Liknende ord:
engpriority
sweprioritera
engprior to
norpriorinne
norprioritere
norprofitt
spapriorato
Dine siste søk:
 1. prioritetSiste søk

# Land Term
1 Flag gjord
2 Flag kinetic
3 Flag svimma
4 Flag lensherre
5 Flag preliminær
6 Flag utpressa
7 Flag diet
8 Flag a hot potato
9 Flag attend to
10 Flag unbolt
11 Flag mindervärdskomplex
12 Flag reason
13 Flag koketteri
14 Flag holde på avstand
15 Flag kjærlighetsløs
16 Flag ramble through
17 Flag tintinnabulation
18 Flag completamente borracho

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
röja 677 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1782 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6783 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1634 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2243 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5170 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5979 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6428 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5426 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5949 0 2018-11-26 10:44:30

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Siden ble generert på 0.1554 - sekunder.

mobiltelefon