logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for rekruttere:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norrekruttere
engfolk [v]: recruit
millitærisk [v]: recruit, induct
spafolk [v]: contratar
millitærisk [v]: reclutar, alistar
swefolk [v]: rekrytera
Synonymer:fikse, innbringe, innhente, rekvirere, bringe, frambringe
Eksempel:
 1. For perioden 198489 skal SAS rekruttere 415 piloter, hvorav 180 fra Sverige.
 2. Det blir stadig vanskeligere å rekruttere ledere til norsk toppfotball, både når det gjelder kvalitet og kvantitet, sier generalsekretær Trygve Bornø i Norges Fotballforbund.
 3. Det er svært dyrt for SAS å rekruttere 40 år gamle piloter på grunn av pensjonsordning og sosiale utgifter.
 4. N.A.F. har bestrebet seg på å rekruttere flere kvinnelige saksbehandlere og har lykkes i noen grad, men det er fortsatt mye man kan gjøre internt.
 5. Nå efter at det offentlige ikke lenger behøver å rekruttere så store andeler av utdannelseskullene, ser det ut til at lønnsnivået i det offentlige jevnt over er for høyt.
 6. Samtidig må vi ikke forsømme å rekruttere nye krefter til landbruksforskningen, sa Blakstad, og opplyste at opprettelsen av GEFO markerer starten på en omorganiseringsprosess i NLVF.
 7. Vi har i flere år levd med en situasjon hvor det som følge av Statens lønnstilbud har vært praktisk talt umulig å rekruttere sivilingeniørutdannet personell til sivile stillinger ved LFK.
 8. Vi kan ikke rekruttere så tilfeldig til en offentlig etat.
 9. Vi klarer alltid å rekruttere til elitegruppen, helt siden 1970 har vi tilhørt verdenstoppen.
 10. Vi mister stadig flere ressurspersoner både til det private næringsliv og ved naturlig avgang, og det lykkes ikke å rekruttere tilsvarende kapasiteter utenfra.
 11. Vi må gå nye, utradisjonelle veier for å spre informasjon og for å rekruttere flere fosterforeldre.
 12. Arbeidsgivere kan få tilskudd til å rekruttere kvinner / menn til utradisjonelle yrker.
 13. Arrestasjonene viser, sier politiet, at RAF klarer å rekruttere nye medlemmer.
 14. Bare iår regner selskapet med å rekruttere 300400 nye mennesker, hvorav ca. 200 vil bli ansatt ved hovedkvarteret på Skullerud i Oslo.
 15. Blant de planer som umiddelbart står på programmet, er nå en hel helg med seminar og praktisk drama for å rekruttere flere kvinnelige forfattere til å skrive teater og hørespill.
 16. Både fordi det er bedrifter i slike bransjer som vet å hevde seg til tross for generelle problemer, og fordi det hele tiden er behov for å rekruttere nye arbeidstagere efterhvert som trofaste slitere får sin velfortjente pensjon.
 17. Dagens krise springer mer ut av det forhold at det nye Helsedirektorat ble underbemannet i forhold til de oppgaver det er tillagt, og fikk en stillingsstruktur og lønnsplasseringer som ikke er egnet hverken til å beholde eller rekruttere velkvalifisert personale.
 18. De utgjør således bare omkring 10 prosent av Lahads hær, som i det vesentlige består av kristne og som trolig snart har nådd metningspunktet for hva det er mulig å rekruttere lokalt.
 19. Delegasjoner er blitt sendt til Vesten med spesialoppdrag å rekruttere eksiliranere på denne måten.
 20. Dessuten må det offentlige bidra med midler slik at vi kan skolere og rekruttere flere ledere og trenere.
 21. Det har ikke budt på problemer å rekruttere tålmodige, lydhøre aktører.
 22. Det var i midten av 60årene vi begynte å rekruttere folk fra pressen, og det var først og fremst Elsters initiativ.
 23. Direktør Agnæss opplyser at NC nå går igang med å rekruttere 50 nye ingeniører til avdelingen for mekanisk utrustning.
 24. Ekteparet frykter at skolen på kort tid kan få store problemer med å rekruttere realister.
 25. Ellers er det bestemt at Universitetet i Tromsø skal ha adgang til å fastsette regler for geografisk kvotering for å oppnå målsetningen om at universitetet skal rekruttere arbeidstagere til landsdelen.
 26. En del av de unge trenger en tettere oppfølging enn institusjonene kan tilby, og det er vanskelig å rekruttere fosterhjem av tradisjonell art til denne gruppen.
 27. F. eks. Sony har begynt å rekruttere sjefer fra andre bedrifter.
 28. For bare et par måneder siden hadde forsvarsdepartementets avis, Røde Stjerne, en artikkelserie om tre navngitte amerikanske diplomater i Moskva som ble beskyldt for å ha forsøkt å rekruttere en sovjetisk tolk som agent.
 29. For det er blant de titusener av unge mennesker som driver aktivt vi skal rekruttere morgendagens Berit Aunlier og Grete Waitzer.
 30. Han forteller videre at selv om Tromsø skulle lykkes i å rekruttere et par høye spillere, er det likevel ikke sikkert at han blir i ishavsbyen.
Liknende ord:
norrekrutere
norrekruterer
norrefraktere
norrekrutt
norrekruttering
norremittere
swerekrytera
Dine siste søk:
 1. rekruttere


Rekruttere ble gjenkjent som et norsk verb

Infinitiv: (Å) rekruttere
Gerundio: rekrutterende
Partisipp: rekruttert
Indikativ
1. Presens (Ntid)
 • jeg
  rekrutterer
 • du
  rekrutterer
 • han
  rekrutterer
 • vi
  rekrutterer
 • dere
  rekrutterer
 • de
  rekrutterer
8. Presens perfektum
 • jeg
  har rekruttert
 • du
  har rekruttert
 • han
  har rekruttert
 • vi
  har rekruttert
 • dere
  har rekruttert
 • de
  har rekruttert
2. Preteritum (Fortid)
 • jeg
  rekrutterte
 • du
  rekrutterte
 • han
  rekrutterte
 • vi
  rekrutterte
 • dere
  rekrutterte
 • de
  rekrutterte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
 • jeg
  hadde rekruttert
 • du
  hadde rekruttert
 • han
  hadde rekruttert
 • vi
  hadde rekruttert
 • dere
  hadde rekruttert
 • de
  hadde rekruttert
4a. Presens futurum
 • jeg
  vil/skal rekruttere
 • du
  vil/skal rekruttere
 • han
  vil/skal rekruttere
 • vi
  vil/skal rekruttere
 • dere
  vil/skal rekruttere
 • de
  vil/skal rekruttere
11a. Preteritum futurum
 • jeg
  vil/skal ha rekruttert
 • du
  vil/skal ha rekruttert
 • han
  vil/skal ha rekruttert
 • vi
  vil/skal ha rekruttert
 • dere
  vil/skal ha rekruttert
 • de
  vil/skal ha rekruttert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
 • jeg
  ville/skulle rekruttere
 • du
  ville/skulle rekruttere
 • han
  ville/skulle rekruttere
 • vi
  ville/skulle rekruttere
 • dere
  ville/skulle rekruttere
 • de
  ville/skulle rekruttere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
 • jeg
  ville/skulle ha rekruttert
 • du
  ville/skulle ha rekruttert
 • han
  ville/skulle ha rekruttert
 • vi
  ville/skulle ha rekruttert
 • dere
  ville/skulle ha rekruttert
 • de
  ville/skulle ha rekruttert
Imperativ
bekreftende
 • du
  rekrutter!
 • vi
  La oss rekruttere!
 • dere
  rekrutter!
Nektende
 • du
  ikke rekrutter! (rekrutter ikke)!
 • dere
  ikke rekrutter! (rekrutter ikke)!

Siste søk

# Land Term
1 Flag högdragen
2 Flag ungefär som
3 Flag kunstgjødsel
4 Flag compañero de rancho
5 Flag levedyktig
6 Flag palatable
7 Flag häcklerska
8 Flag radavstand
9 Flag spänstig
10 Flag snålhet
11 Flag hente seg
12 Flag determinación
13 Flag pretext
14 Flag klasse
15 Flag audacious
16 Flag ärligt
17 Flag carácter
18 Flag oefterhärmlig

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 869 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 987 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1639 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2956 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8939 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2625 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3214 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6141 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6955 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7536 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.1824 - sekunder.

mobiltelefon