logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for rekruttering:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norrekruttering
engmillitærisk [n]: conscription, draft, induction, recruitment, recruiting
spamillitærisk [n]: recluta [f], conscripción [f], alistamiento [m], reclutamiento [m]
swemillitærisk [n]: rekrytering
Wiki:Rekruttering betyr å skape tilgang, tilvekst eller fornyelse i en organisasjon eller en virksomhet. Gjennom rekruttering søker man å øke antallet soldater (for eksempel i hæren), øke antallet personer (som da Amerika rekrutterte sin befolkning fra Europa) eller befeste yrkesområder, og søke seg frem til personer til virksomheter. Vanligvis foregår rekruttering av kandidater til stillinger i næringslivet gjennom annonsering av ledige stillinger i media.
Eksempel:
 1. Det er en sentral målsetting for skolens personalpolitikk, dvs. rekruttering og tilsetting, at hovedtyngden av personalgruppen, kontorsjef, lærere og fast tilsatte forskere skal være bekjennende kristne.
 2. Forsøket tar sikte på å få til et samarbeid mellom myndigheter og organisasjoner hva angår rekruttering, opplæring og bruk av pensjonister som overleverere av tradisjoner, gamle skikker og eventyr for barn etc.
 3. Arve Opsahl påsto i et intervju i Morgenbladet at det var dårlig rekruttering til norsk revy.
 4. De fleste har tilknytning til bygdene, med særlig rekruttering fra typiske jordbruksbygder, forteller studiesjef Kjell Holm.
 5. Det mangler ikke på rekruttering i H / S, men likevel er det forholdsvis mange eldre damer som løper på laget.
 6. Det store antallet representerer en meget verdifull virksomhet for institusjonen, og et positivt trekk med tanke på fremtidig rekruttering, sa rektor Reidar Birkeland under årsfesten med immatrikulering av nye studenter fredag.
 7. En bred rekruttering er grunnlaget for eliteidretten.
 8. Hadde vi hatt midler, ville vi gjerne ha reist rundt i landet og redegjort for de studiemuligheter som finnes i utlandet, slik at den sosiale og geografiske rekruttering kunne bedres, sier Jacobsen, som opplyser at ANSAkontoret i Oslo daglig får ca. 350 henvendelser.
 9. Hva med fremtiden for en idrett som ikke har rekruttering ?
 10. Likeledes er det viktig å oppnå gode resultater, for dermed å stimulere den fremtidige rekruttering og også gi sporten mer PR, sier Johansson.
 11. Ved rekruttering av støttekontakter tar vi mest hensyn til barnas behov.
 12. Vi trenger en stor rekruttering av folk med alle blodtyper - ikke minst de vanlige O + typer.
 13. . å myke opp - helst avskaffe - ansiennitetsprinsippet ved rekruttering av ledere.
 14. ANSA beklager meget sterkt den høye egenandel som norske studenter i USA må betale, og peker bl.a. på at dette fører til en forsterkning av den allerede skjeve geografiske og sosiale rekruttering til studier i utlandet.
 15. Alle landets juniorer deltar, og deltagerlisten viser at det er stor oppslutning og god rekruttering i disse klassene.
 16. Amanuensis Ottar Hellevik ved Universitetet i Oslo skal utføre undersøkelsen om rekruttering av kvinner, og forskningsprosjektet skal være ferdig i løpet av dette året.
 17. Arbeidsløse har heller ikke gitt særlig rekruttering til misbrukerne.
 18. At orkestret Veslefrikk i sitt 35. år har innlemmet en håndfull voksne i medlemsstokken, beror slett ikke på sviktende rekruttering, slik man kunne være fristet til å tro i en tid med et stadig mer mangfoldig aktivitetstilbud blant barn og ungdom.
 19. Bedriften har god ordretilgang og driver lønnsomt, til tross for store omkostninger forbundet med opplæring og rekruttering av nye medarbeidere.
 20. DETTE med rekruttering blant de dyktigste er imidlertid en problemstilling som ikke begrenser seg til Høyesterett.
 21. Da får vi bedre motivasjon blant personalet, en fornyet rekruttering på dette ledernivået og positive ringvirkninger for kooperasjonen som butikk, mener Stenseng.
 22. Danmark som reisemål er likeledes vesentlig vanligere enn før, men kanskje med noe mer regional rekruttering av de store grupper av reisende.
 23. De kan ikke regne med rekruttering av folk med utdannelse fra universitet eller høyskoler.
 24. De meget høye skolegebyrer for utenlandsstudenter i USA og Storbritannia er idag en trusel mot en variert sosial og geografisk rekruttering til sentrale engelsksproglige studieland.
 25. Den bilomane 16åringen er ikke snauere enn at han sørger for lokal rekruttering i sporten.
 26. Den norske Namibiaforeningen vil stå ansvarlig for rekruttering av lærekrefter og drift forøvrig.
 27. Derfor vil det tross fortsatt nedgang være behov for en viss rekruttering i årene fremover.
 28. Det er forøvrig en svært gledelig rekruttering i karate som idrett, og endelig ser det ut til at karateforbundet blir opptatt som særforbund.
 29. Det er mer enn tvilsomt om de nåværende opptaksvilkår fører til en hensiktsmessig rekruttering av fremtidens leger.
 30. Det er rett og slett ikke god nok rekruttering til bestanden.
Liknende ord:
swerekrytering
norrekruttere
sweremittering
engrecruiting
norregistrering
norregulering
norrekrutere
Dine siste søk:
 1. rekrutteringSiste søk

# Land Term
1 Flag kovarians
2 Flag acortar
3 Flag landbruker
4 Flag tillägna
5 Flag hardtre
6 Flag merit
7 Flag tenne ild på
8 Flag innpåsittende
9 Flag suite
10 Flag torsión
11 Flag strupkatarr
12 Flag cowhand
13 Flag Brazil
14 Flag förköpsrätt
15 Flag out of proportion
16 Flag åndsfattig
17 Flag tally
18 Flag skrovlig

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 841 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 965 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1612 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2933 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8903 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2605 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3193 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6120 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6935 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7513 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.1585 - sekunder.

mobiltelefon