logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for samfunnskunnskap:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok

Merk! Denne oversettelsen har blitt automatisk oversatt og venter på godkjennelse fra en profesjonell oversetter!

norsamfunnskunnskap
engallmenn [?]: Civics
spaallmenn [?]: Educación cívica
sweallmenn [?]: Samhällskunskap
Eksempel:
 1. Jo, det stemmer det, ble det svart, - men da må De først underkaste Dem enn spesiell prøve i norsk, et fremmedsprog og samfunnskunnskap.
 2. De kan få slippe de to første prøvene, men samfunnskunnskap er obligatorisk...
 3. De såkalte orienteringsfagene - geografi, historie og samfunnskunnskap - ligger også svært dårlig an.
 4. Det er ingen mening å drive partipolitisk virksomhet blant barn, sier Hansen og påpeker at virksomheten er bygget på arbeiderbevegelsens idealer, frihet, kameratskap, solidaritet og samfunnskunnskap.
 5. Det er tydelig at slik samfunnskunnskap sees på som viktig, og det gjenspeiler seg som rett og riktig er - i lavere karakterer, men i feil fag.
 6. Det viser seg at mange får gode krakterer i sistnevnte fag, så der er det tydeligvis andre typer av samfunnskunnskap som nå blir målt.
 7. Diskusjonen på et seminar Norsk Undervisningsforbund arrangerte i Hurdalen i sommer, ga inntrykk av at de fleste foretrakk en slik løsning, forutsatt at timetallet for samfunnskunnskap ble utvidet for å sikre en forsvarlig behandling av mediafaget.
 8. En norsklærer vil f.eks. legge vekt på andre deler av det omfattende fagområdet mediakunnskap enn en lærer i samfunnskunnskap.
 9. Et annet forslag er å beholde faget samfunnskunnskap slik det er idag og samtidig foreta et navnskifte og en utvidelse av norskfaget til et kombinert fag norsk / aktuell samfunnskunnskap.
 10. For læreren i samfunnskunnskap, opptatt av medias roller som politisk kanal og aktør, er det ikke så nærliggende å gå inn på hvordan hver enkelt av oss bruker media, lar seg påvirke, osv.
 11. Fredag gikk med til samfunnskunnskap og oppsummering av arbeidet, samt til arbeidsformidling.
 12. Hvis barne og ungdomsrådet får det som det vil, skal norske elever få styrket undervisning i geografi, historie og samfunnskunnskap.
 13. Høyres ivrige stortingsrepresentant fra Vestfold, Morten Steenstrup, sitter hjemme i Tønsberg og skriver en ny bok, denne gang om samfunnskunnskap.
 14. I Aftenposten 17. mars kunne stortingsrepresentanter og andre med forbløffelse lese at den stortingsrepresentant som ønsket å studere ved Universitetet i Oslo uten å ha tatt examen artium, nok kunne slippe prøver i norsk og et fremmedsprog, men prøven i samfunnskunnskap var ikke til å komme utenom.
 15. I grunnskolen skal ikke data bli eget fag, men opplæring skal skje i tilknytning til fag som norsk, samfunnskunnskap og matematikk.
 16. Kurset tilbyr mye matnyttig grunnleggende samfunnskunnskap for utlendinger som er interessert i Kina.
 17. Norsk og fremmedsprog kan stortingsrepresentanten slippe, men samfunnskunnskap er obligatorisk...
 18. Når det gjelder de yrkesfaglige studieretninger i den videregående skole, foreslås det også at norsk og samfunnskunnskap blir to selvstendige fag, i tillegg til at timetallet økes.
 19. Når det gjelder den yrkesfaglige studieretning i den videregående skole, foreslår kommisjonen at man i tillegg til å øke timetallet deler norsk og samfunnskunnskap i to selvstendige fag.
 20. På møteplanen sto særlig historie, geografi og samfunnskunnskap.
 21. Tildels polemiserer han mot oppfatninger Theo Koritzinsky gir uttrykk for i en lærebok i samfunnskunnskap.
 22. Tilfeldigvis har jeg stiftet bekjentskap med Theo Koritzinskys lærebok i samfunnskunnskap for den videregående skole og ser at han uten reservasjoner slutter seg til sofistenes standpunkt om rett og moral.
 23. Ved å legge dette under faget samfunnskunnskap, vil vi få et riktigere bilde av elevenes kunnskaper både i norsk og i samfunnskunnskap.
 24. Det kan tas opp i fag som samfunnskunnskap, kristendomskunnskap og samlivslære, sier Ingeborgrud.
 25. Allerede i 30årene knyttet jeg undervisningen i historie, geografi og samfunnskunnskap sammen, og laget oppgavene slik at elevene måtte bruke alle sine bøker for å kunne besvare dem, forteller han.
 26. Det er sikkert også riktig at de kan lite matematikk, og at elementær samfunnskunnskap stort sett glimrer ved sitt fravær.
 27. Er såvel skoleverket som samfunnet best tjent med lærere som underviser i fysikk, kjemi, biologi, historie, geografi og samfunnskunnskap ?
 28. Geografi og i enda større grad samfunnskunnskap / statsvit skap er sjeldne bakgrunnsfag for samfunnsfagslærere.
 29. Norsk, matematikk og samfunnskunnskap styrkes.
 30. Når elevene f. eks. ikke vet hva konservativ og representativ betyr, hvordan kan de tilegne seg innholdet i læreboken i samfunnskunnskap ?
Liknende ord:
norsamfunnsvitenskap
Dine siste søk:
 1. samfunnskunnskapSiste søk

# Land Term
1 Flag komme på tvers av
2 Flag kvikk til å bli skremt
3 Flag kringspridning
4 Flag bananskal
5 Flag azulceleste
6 Flag tape
7 Flag ajuar de niño
8 Flag treintena
9 Flag pass as
10 Flag adjournment
11 Flag sportsmann
12 Flag varm
13 Flag linseed oil
14 Flag murerskje
15 Flag rijsttafel
16 Flag nå ett høydepunkt
17 Flag provins
18 Flag krokett

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
röja 516 0 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1429 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6413 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1452 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2105 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4983 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5830 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6263 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5275 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5799 0 2018-11-26 10:44:30

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Siden ble generert på 0.1341 - sekunder.

mobiltelefon