logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for samfunnsvitenskap:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norsamfunnsvitenskap
engallmenn [n]: social science
spaallmenn [n]: ciencias sociales [fp]
sweallmenn [n]: samhällsvetenskap
Wiki:Samfunnsvitenskap er vitenskapen om hvordan mennesker og sammenslutninger av mennesker utvikler seg i forhold til hverandre. Sentralt står spørsmålet om hvor fritt det enkelte mennesket og den enkelte sammenslutning er til å ta rasjonelle valg, dvs. valg som er til størst mulig nytte for den enkelte.
Eksempel:
 1. Den besto av i alt seksten medlemmer, med representanter for legfolket og for eksperter fra såvidt ulike områder som medisin, biologi, retts og samfunnsvitenskap, teologi og moralfilosofi.
 2. Dette fremgår av en rapport som er utarbeidet ved Instituttet for sosiologi og samfunnsvitenskap ved Universitetet i Trondheim omkring Holdninger og Verdier hos norsk og europeisk ungdom.
 3. En rapport om Holdninger og verdier hos norsk og europisk ungdom er utarbeidet ved Instituttet for sosiologi og samfunnsvitenskap ved Universitetet i Trondheim.
 4. I engelsk og norsk er den omkring 70 prosent, mens fordelingen på kjønn er mer jevn i samfunnsvitenskap med kvinneandel på 50 prosent.
 5. Tredje byggetrinn rommer instituttene for samfunnsvitenskap, sprog og litteratur og er på tilsammen 8 750 kvadratmeter.
 6. Den raskt økende kunnskapsmengde innenfor medisin og andre helsefag, naturvitenskap, samfunnsvitenskap og teknologi har skapt et mangfold av nye behandlingsmuligheter innenfor helsevesenet.
 7. Aftenposten har stilt spørsmålet til professor i samfunnsvitenskap, Gunnar Breivik og idrettsformann Hans B. Skaset.
 8. Bjørgo er 49 år gammel og er professor i historie ved Institutt for samfunnsvitenskap.
 9. Deltagere på konferansen om nordisk språk, litteratur og samfunnsvitenskap på Skjeberg Folkehøyskole.
 10. Det er også mange som frykter at et slikt vil bli sosiologi og drukne i statistikker og annen tørr samfunnsvitenskap.
 11. Det vil ihvertfall ikke skje før tidligst år 2050, mener Akademiet for samfunnsvitenskap.
 12. Efter blårusstiden i 1970 studerte han ved universitetet i Bergen hvor han ble cand.mag. i samfunnsvitenskap.
 13. En egen utredning om utstyrsbehovet tidligere iår viser at humaniora og samfunnsvitenskap sammen har et udekket behov for utstyr på 60 millioner kroner, når alt er tatt med.
 14. Fra 1981 til1984 økte utgiftene til sosialhjelp fra 4,3 til 12,1 mill. kroner, og 56 prosent av sosialklientene var ifjor ungdom mellom 18 og 29 år, går det frem av en undersøkelse som tre hovedfagstudenter ved Institutt for samfunnsvitenskap ved Universitetet har gjort.
 15. Gjennom en utpreget original og selvstendig forskningsinnsats utviklet han landskapsøkologi som et emne i grenseområdet mellom naturvitenskap og samfunnsvitenskap.
 16. Idag er han instituttformann ved Institutt for samfunnsvitenskap.
 17. Man behøver ingen doktorgrad i samfunnsvitenskap for å se at dette bærer galt avsted.
 18. Nokså krysskulturelt i ukene frem mot 12. oktober ved Institutt for samfunnsvitenskap i ishavsbyen som igår kunne ønske seksten deltagere velkommen til en workshop i direkte film, eller cinema direct, som en dokumentarfilmskole heter.
 19. Universitetslærere og studenter fra en rekke tysktalende land er samlet på Skjeberg Folkehøgskole hele uken for å diskutere nordisk sprog, litteratur og samfunnsvitenskap.
Liknende ord:
norsamfunnskunnskap
norsamfunnsviter
Dine siste søk:
 1. samfunnsvitenskapSiste søk

# Land Term
1 Flag skorsteinsfeier
2 Flag ahuecarse
3 Flag famntag
4 Flag regalo
5 Flag inbillningskraft
6 Flag volatilizar
7 Flag tvekan
8 Flag algoritme
9 Flag dement
10 Flag cirkulations-
11 Flag solverv
12 Flag secrecy
13 Flag sjarlatan
14 Flag acid
15 Flag hauk
16 Flag futurista
17 Flag langtrukken
18 Flag pris för återförsäljare

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 393 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 545 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1187 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2440 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7909 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2166 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2754 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5684 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6501 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7007 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.1952 - sekunder.

mobiltelefon