logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for sammenkalle:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norsammenkalle
engmøte [v]: convoke, call together, call
spamøte [v]: convocar, reunir
swemøte [v]: sammankalla
Anagram:kalle sammen
Eksempel:
 1. Begge parter har gitt uttrykk for et ønske om å sammenkalle en internasjonal konferanse for å drøfte Palestinakonflikten med deltagelse av de direkte innblandede parter, deriblant Den palestinske frigjøringsorganisasjonen og de to supermaktene.
 2. Denne konferansen er imidlertid et prisverdig tiltak, og det kunne være en tanke å sammenkalle til et seminar med flere deltagere engang utpå høsten, mente Boris Hansen fra Bydelsutvalgenes Fellessekretariat.
 3. Det ville neppe være noen dårlig ide å sammenkalle plenumsmøtet i løpet av den helgen, for da er vi samlet alle sammen likevel, mener Eldar Hansen.
 4. Vi er blitt bedt om å sammenkalle til et slikt møte av Norsk Næringsog Nytelsesmiddelarbeiderforbund, men det er for tidlig å si hva som kan bli utfallet av møtet, sier internasjonal sekretær Kaare Sandegren i LO til Aftenposten.
 5. Det er mye som tyder på at hverken kong Hussein eller president Mubarak har videre tro på at det vil være mulig å sammenkalle en slik konferanse og at det de i virkeligheten er ute efter er et moderert amerikansk skuespill efter presidentvalget om snaue tre uker, basert på den fredsplan president Ronald Reagan fremla i september 1982 og som ifølge amerikanerne fremdeles står ved lag.
 6. Det er opp til de enkelte, men klok av en smule erfaring anbefaler vi snarest mulig å sammenkalle til stabsmøte.
 7. Det passet dårlig, mente sultanen, og nektet å sammenkalle det nyvalgte parlament.
 8. Det skulle sandelig et troens mot for å sammenkalle til et verdensomspennende konsil uten noen garanti for at det ville føre til noe positivt.
 9. En radiostasjon for spanske fiskere i San Sebastian meldte igår kveld at mange fiskebåtredere vurderte å sammenkalle hele den baskiske fiskeflåten for å seile mot franskekysten i en protestaksjon.
 10. Formannen i NNN, Einar Hysvær, sier at man tar sikte på å avklare hvilke aksjonsformer som skal iverksettes på møtet som LO nu vil sammenkalle til.
 11. Forvirringen er blitt noe nær fullstendig ved at presidenten for Nasjonalrådet, Khaled alFahoum, som bor i Damaskus, har nektet å efterkomme en oppfordring fra Arafat om å sammenkalle rådet.
 12. Israels statsminister Yitzhak Shamir hilste onsdag velkommen kong Husseins beslutning om å sammenkalle den jordanske nasjonalforsamling hvor halvparten av de 60 medlemmene representerer befolkningen på Vestbredden av Jordanelven.
 13. Kong Hassan opplyste før helgen at det kan bli aktuelt å sammenkalle et ekstraordinært islamsk møte for å bekrefte Egypts gjenopptagelse i organisasjonen.
 14. Man kan spørre om Regjeringen overhodet har til hensikt å sammenkalle kontaktutvalget på denne siden av nyttår - medmindre de planlegger flere middager.
 15. Når konturene av generalplanarbeidet blir klarere, skal han sammenkalle til debatt.
 16. Samtidig med statsråd Bruslettens besøk har det lykkes, blant annet efter indisk megling, å sammenkalle til en rundebordskonferanse mellom de stridende parter i hovedstaden Colombo.
 17. Slik det foregår nå, må vi prøve å sammenkalle tilstrekkelig personell pr. telefon i de aktuelle situasjoner utenom kontortid, sier overlege Arne Rugtveit.
 18. Som president for forrige tilsynskonferanse om konvensjonen om biologiske våpen, tok Norge iår et initiativ til å sammenkalle en ny tilsynskonferanse i 1986.
 19. Så vi har tenkt på å sammenkalle et lite møte en av dagene.
 20. Under denne reisen har den palestinske lederen på ny søkt å finne grunnlag og støtte for å sammenkalle den sittende sesjon av Det palestinske nasjonalråd slik han har gjort det siden februar iår, hittil uten hell.
 21. Utenriksminister Miguel DEscoto innkalte igår reportere og det diplomatiske korps til et kveldsmøte for å kunngjøre at Nicaragua skal sammenkalle til et møte i FNs sikkerhetsråd for å fordømme opptrappingen av aggresjonen fra USAs side mot Nicaragua.
 22. Vi har ikke rukket å drøfte den nye situasjonen i det såkalte Libanonutvalget, men jeg regner med at statssekretær Torbjørn Frøysnes vil sammenkalle utvalget i nær fremtid, fremholder Oddmund Hammerstad.
 23. Det var først og fremst de fornyede stridigheter mellom shiaer og drusere som fikk statsminister Karami til å sammenkalle muslimske ledere til et krisemøte lørdag.
 24. Men selve det faktum at Paven ønsket å sammenkalle og rådføre seg med en bispesynode, kan være et uttrykk for at Paven ser det formålstjenlig å utøve sin faktiske autoritet i nær konsultasjon med et kollegialt forum.
 25. På KSSEavtalens nettopp avsluttede jubileumsmøte ble det fremsatt et forslag om å sammenkalle en konferanse for å drøfte dette problem.
 26. På observatørhold er det antatt at OPEC vil finne det nødvendig å sammenkalle en ekstraordinær ministerkonferanse i løpet av totre måneder, og at forslag fra komiteen kan bli diskutert i plenum under en slik konferanse.
 27. Sir Geoffrey tok utgangspunkt i at det ikke er grunnlag for å endre de eksisterende traktater og altså ikke for å sammenkalle en egen regjeringskonferanse for å gjennomgå og revidere Romatraktaten.
Liknende ord:
norsammenfalle
swesammankalla
norsammenfall
norsammenstille
swesammanfall
norsammenfatte
swesammanfalla
Dine siste søk:
 1. sammenkalle


Sammenkalle ble gjenkjent som et norsk verb

Infinitiv: (Å) sammenkalle
Gerundio: sammenkallende
Partisipp: sammenkallet
Indikativ
1. Presens (Ntid)
 • jeg
  sammenkaller
 • du
  sammenkaller
 • han
  sammenkaller
 • vi
  sammenkaller
 • dere
  sammenkaller
 • de
  sammenkaller
8. Presens perfektum
 • jeg
  har sammenkallet
 • du
  har sammenkallet
 • han
  har sammenkallet
 • vi
  har sammenkallet
 • dere
  har sammenkallet
 • de
  har sammenkallet
2. Preteritum (Fortid)
 • jeg
  sammenkalla
 • du
  sammenkalla
 • han
  sammenkalla
 • vi
  sammenkalla
 • dere
  sammenkalla
 • de
  sammenkalla
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
 • jeg
  hadde sammenkallet
 • du
  hadde sammenkallet
 • han
  hadde sammenkallet
 • vi
  hadde sammenkallet
 • dere
  hadde sammenkallet
 • de
  hadde sammenkallet
4a. Presens futurum
 • jeg
  vil/skal sammenkalle
 • du
  vil/skal sammenkalle
 • han
  vil/skal sammenkalle
 • vi
  vil/skal sammenkalle
 • dere
  vil/skal sammenkalle
 • de
  vil/skal sammenkalle
11a. Preteritum futurum
 • jeg
  vil/skal ha sammenkallet
 • du
  vil/skal ha sammenkallet
 • han
  vil/skal ha sammenkallet
 • vi
  vil/skal ha sammenkallet
 • dere
  vil/skal ha sammenkallet
 • de
  vil/skal ha sammenkallet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
 • jeg
  ville/skulle sammenkalle
 • du
  ville/skulle sammenkalle
 • han
  ville/skulle sammenkalle
 • vi
  ville/skulle sammenkalle
 • dere
  ville/skulle sammenkalle
 • de
  ville/skulle sammenkalle
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
 • jeg
  ville/skulle ha sammenkallet
 • du
  ville/skulle ha sammenkallet
 • han
  ville/skulle ha sammenkallet
 • vi
  ville/skulle ha sammenkallet
 • dere
  ville/skulle ha sammenkallet
 • de
  ville/skulle ha sammenkallet
Imperativ
bekreftende
 • du
  sammenkall!
 • vi
  La oss sammenkalle!
 • dere
  sammenkall!
Nektende
 • du
  ikke sammenkall! (sammenkall ikke)!
 • dere
  ikke sammenkall! (sammenkall ikke)!

Siste søk

# Land Term
1 Flag don
2 Flag clan
3 Flag manitas
4 Flag conversation
5 Flag skjønn
6 Flag bearbeidet
7 Flag moratorium
8 Flag inte instämmande
9 Flag tune
10 Flag kursivera
11 Flag suffix
12 Flag fälla utslag
13 Flag apático
14 Flag bildhuggare
15 Flag forbruknings-
16 Flag två enmanssängar
17 Flag bukser
18 Flag Kina

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Test, just a test 56 0 2022-07-31 14:54:32
röja 498 0 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1397 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6350 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1436 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2087 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4965 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5815 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6248 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5264 1 2021-03-09 12:04:54

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Siden ble generert på 0.1921 - sekunder.

mobiltelefon