logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for samtykke:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norsamtykke
engforedrag [v]: approve, consent
forslag [v]: acquiesce [formal], consent, agree
oppførsel [n]: compliance [formal], acquiescence
medgivende [n]: consent, permission, agreement
spaforedrag [v]: aprobar, consentir, permitir
forslag [v]: asentir, consentir
oppførsel [n]: conformidad [f], sumisión [f], consentimiento [m]
medgivende [n]: consentimiento [m], acuerdo [m], permiso [m]
sweforedrag [v]: samtycka
oppførsel [n]: samtycke
Synonymer:
 1. holde med
 2. tillate, erkjenne, bifalle, medgi
 3. tilstand, erkjennende, bifall, tillatelse, samtykke
 4. støtte
Avledede ord:ikke samtykke, samtykke til, samtykkende
Eksempel:
 1. På bakgrunn av det lys straffeprosesslovens paragraf 331, femte ledd, nå har kastet over saken, finner departementet å måtte samtykke i at embedet anskaffer bordlamper og lysarmaturer i henhold til de presenterte behov.
 2. Salg eller bortleie for lengre tidsrom skal ikke finne sted uten Samferdselsdepartementets samtykke.
 3. Vil regjeringen selge statseiendom, må den ha samtykke av Stortinget.
 4. Denne erklæringen er kunngjort med deres godkjennelse, og deres nærvær tilkjennegir deres samtykke, sa utenriksminister Botha med henvisning til Fernandes og Veloso.
 5. For øyeblikket har jordmorutdannelsen fått en liten pause i og med at vi har fått departementets samtykke til å sløyfe januarkullet i 1985.
 6. I 11 år har Folketinget mer eller mindre gitt samtykke til livet og virksomheten i Christiania.
 7. Jeg benekter at Piotrowski noen gang har sagt at en viseminister har gitt sitt samtykke til Popieluszkos mulige død, sa Pekala.
 8. Også i andre sammenhenger har vi mottatt lignende søknader og gitt tillatelse dersom utstyret er godkjent og det foreligger samtykke fra den som skal avlyttes, sier Viksveen.
 9. Utvilsomt er vi nettopp på grunn av prosjektet blitt bedre egnet som lærere, mener to av avgangsstudentene, John Egenæs og Lars E. Nilssen, og får samtykke fra prosjektets opphavsmann, høyskolelektor Alv Teig.
 10. Vår efterhvert solide økonomi og tekniske kompetanse gjør det mulig for oss å satse sterkere i Nordsjøen, sier Heilemann, som viser til at DNO under forutsetning av Stortingets samtykke for første gang nå er tildelt andeler i norsk sektor av Nordsjøen.
 11. 7 om samtykke til statsregulering for utbygging av Jostedalsvassdraget, vil ikke det mest logiske være å avblåse / utsette Jostedalsutbyggingen og heller satse på energiøkonomiseringstiltak ?
 12. Admiralitetet hadde dette som eit ønskemål, men berre dersom dette kunne ordnast med norsk samtykke.
 13. Alle Statoils større investeringer og nye prosjekter skal som kjent først godkjennes av olje og energiministeren - som på sin side innhenter Stortingets samtykke.
 14. Annen samtidig videreoverføring til offentlighet, f.eks. ved radioeller TVmottager i kafe, må efter åndsverkloven ha kunstnerens samtykke.
 15. Av og til og motvillig har jeg vært nødt til å gi mitt samtykke til trykning av forkortede versjoner, f. eks. i Expressen.
 16. Bakgrunnen er at nærradiostasjonen i Tromsø har overført en 2. divisjonskamp i fotball uten samtykke fra Norges Fotballforbund.
 17. Bedriftsforsamlingens formann, Chr. Sommerfelt, gav med de tilstedeværendes samtykke uttrykk for takk til styre og ledelse.
 18. Bl.a. derfor har Norsk faglitterær Forfatterforening tatt kontakt med alle medlemmer av Norske Datasentralers Landsforbund og presisert at registrering av beskyttet materiale krever opphavsmannens samtykke.
 19. Bobestyrer Roll fikk omsider Johan Rekstens samtykke til at taushetsplikten for New Yorkadvokatene Asbjørn Lunde og Henry Sherman oppheves.
 20. Britiske piker under 16 år kan ikke få utskrevet resept på prevensjonsmidler uten foreldrenes samtykke.
 21. Bydelsutvalget gav sitt endelige samtykke til planteplanen så sent som i forrige måned, det ville derfor være leit om alt arbeidet ble forgjeves.
 22. Bystyret ber Kommunal og arbeidsdepartementet gi samtykke til de nødvendige ekspropriasjoner og til forhåndstiltredelse efter ekspropriasjonslovgivningen.
 23. Da Statens personaldirektør Nils R. Mugaas ble gjort oppmerksom på forholdet, fikk han umiddelbart klarert med Finansdepartementet at utbetaling nå kan finne sted, med forbehold om Stortingets senere samtykke.
 24. Da søkeren ga uttrykk for at dette kunne medføre problemer på grunn av en snarlig forestående utenlandsreise, foreslo saksbehandleren hos politiet at han i stedet kunne stemple inn en ny oppholdstillatelse for 1 år, noe som kunne ordnes på stedet, og dette ble derefter gjort med søkerens samtykke.
 25. De må være sammen med en erfaren jeger og ha foreldrenes samtykke, sier prosjektleder Hjalmar Pavel.
 26. De nye takstene skal gjelde fra 1. februar, med forbehold om Stortingets samtykke.
 27. De syv konfirmantene som alle har foreldrenes samtykke til å kjøre trailsykkel - har forlengst beveget seg ut i kveldsmørket for å traile.
 28. De to reinsamefamiliene har hver for seg søkt Landbruksdepartementet om tillatelse til fortsatt å drive reindrift i Trollheimenområdet, efter at høyesterettsdom høsten 1981 fastslo at de ikke har noen selvstendig rett til å utøve reindrift på annenmanns grunn uten eierens samtykke.
 29. De utskriftene arkivet sendte til interesserte, innebar dessuten en eksemplarfremstilling som manglet samtykke fra opphavsmennene.
 30. Den andre gangen ble han beskyldt for bedrageri da en bokser til en EMkamp trakk seg i siste liten og Palle, med EBUs samtykke, kunne presentere en ny bokser som også ga kampen EMstatus.
Liknende ord:
swesamtycke
swesamtycka
swesaltlake
norsamtale
norsakke
norsamtykkende
norsamtlige
Dine siste søk:
 1. samtykkeSiste søk

# Land Term
1 Flag gryning
2 Flag engel
3 Flag innerst
4 Flag narkos
5 Flag bekjentgjøre
6 Flag svulstigt
7 Flag shaky
8 Flag igjenkjennende
9 Flag administradora de correos
10 Flag kalori
11 Flag kraftig
12 Flag örtkännare
13 Flag nuclear waste
14 Flag variation
15 Flag sfärisk
16 Flag avog
17 Flag skratt
18 Flag lumbago

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Test, just a test 56 0 2022-07-31 14:54:32
röja 498 0 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1397 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6350 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1436 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2087 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4965 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5815 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6248 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5264 1 2021-03-09 12:04:54

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Siden ble generert på 0.1345 - sekunder.

mobiltelefon