logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for secret:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i engelsk ordbok
engsecret
norallmenn [a]: hemmelig
police [a]: hemmelig
activity [a]: underjordisk, hemmelig, lønnlig, smug-, skjult
information [a]: fortrolig, konfidensielt, personlig, privat
allmenn [n]: hemmelighet [u]
spaallmenn [a]: secreto
police [a]: secreto
activity [a]: clandestino, secreto, subrepticio
information [a]: confidencial, reservado, secreto, personal
allmenn [n]: secreto [m]
sweallmenn [a]: hemlig
police [a]: hemlig
activity [a]: underjordisk, hemlig, lönnlig, smyg-, dold
information [a]: förtrolig, konfidentiell, personlig, privat
allmenn [n]: hemlighet [u]
Synonymer:
 1. [adj]: concealed [st]
 2. [adj]: clandestine, cloak-and-dagger, hole-and-corner, hugger-mugger, hush-hush, surreptitious, undercover, underground, covert [st]
 3. [adj]: unavowed, unacknowledged [st]
 4. [adj]: covert [st]
 5. [adj]: private, inward [st]
 6. [adj]: hidden, concealed [st]
 7. [adj]: privy, secluded, private [st]
 8. [adj]: confidential, private [st]
 9. [adj]: covert [st]
 10. [adj]: mysterious, mystic, mystical, occult, orphic, esoteric [st]
 11. [adj]: classified [st]
 12. [n]: information [gt], info [gt]
 13. [n]: arcanum, information [gt], info [gt]
 14. [n]: mystery, enigma, closed book, perplexity [gt]
Avledede ord:Assistant Secretary, Assistant Secretary of State, bring secretly, closely guarded secret, in secret, keep secret, most intimate secret, official secret, professional secret, secret agent, secret code, secret documents, secret funds, secret information, secret of the heart, secret police, secret storage, secret store, secret voting, secretarial, secretariat, secretary, secretary-general, secrete, secretion, secretiveness, secretly, state secret, top secret, very secret, agriculture secretary, armenian secret army for the liberation of armenia, chief secretary, commerce secretary, defense secretary, education secretary, energy secretary, executive secretary, home secretary, hypersecretion, interior secretary, internal secretion, labor secretary, lachrymal secretion, lacrimal secretion, mucous secretion, navy secretary, open secret, secret approval, secret ballot, [Vis mindre / mer]
Anagram:resect
Eksempel:
 1. Theres a secret path on the left.
 2. Your secret will be safe with me.
 3. Can you keep a secret?
 4. You may as well keep it a secret.
 5. It is important for you to keep this secret.
 6. I will tell you a secret.
 7. You did well to keep the secret.
 8. We found a secret passage into the building.
 9. We found a secret door into the building.
 10. We found out a secret door behind the curtain.
 11. I succeeded in worming out the secret.
 12. If he doesnt get a letter from me once a month, he will reveal the Popes secret to the world.
 13. Mary told John the secret.
 14. Suspecting him of telling her secret to some of her friends, Mary was angry with Jim.
 15. Hey, whats the big secret? Come on; let me in on it.
 16. You must keep this plan a secret as there may be some changes yet.
 17. Mark is the salt of the earth, so he can be trusted with a secret.
 18. Pauls knowledge of creative bookkeeping has been the secret of his ability to get all the staffing he needs.
 19. Betty cannot keep any secret to herself for a long time.
 20. Frank left a message by means of a secret code.
Liknende ord:
engsecrete
norsekret
spasecreto
swesekret
engsecrecy
engsecretly
engsect
Dine siste søk:
 1. secretSiste søk

# Land Term
1 Flag desbravar
2 Flag truisme
3 Flag jage bort
4 Flag sender
5 Flag ca
6 Flag uttak
7 Flag garantert
8 Flag catapult
9 Flag wig
10 Flag stavelse
11 Flag jobbig
12 Flag sketsj
13 Flag spørre seg
14 Flag importer
15 Flag hydrodynamics
16 Flag kolofoni
17 Flag trasladarse
18 Flag støttebjelke

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 277 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 433 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1063 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2291 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7642 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2030 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2624 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5546 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6367 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6871 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.1724 - sekunder.

mobiltelefon