logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for si opp:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok

Merk! Denne oversettelsen har blitt automatisk oversatt og venter på godkjennelse fra en profesjonell oversetter!

norsi opp
engallmenn [?]: terminate
spaallmenn [?]: terminar
sweallmenn [?]: avsluta
Synonymer:avsette, avskjedige, gi avskjed, gi løpepass, gi sparken, oppløse, sparke, suspendere, tuppe
Eksempel:
 1. La musikken leve ! er mottoet for en redningsaksjon lærere og studenter ved Trøndelags Musikkonservatorium har satt i verk, efter at konservatoriets styre mandag vedtok å si opp de 50 lærere og andre ansatte med fratredelse 1. januar 1985.
 2. Vi tillater oss herved å si opp våre kontrakter med NTB.
 3. Det danske systemet har mindre begrensninger når det gjelder å si opp folk, påpeker Sverdrup.
 4. Det var altså ulovlig å si opp sjåførene fordi de ikke ville være medlemmer av fagforeningen.
 5. Det var ikke lett å beslutte nedleggelse av Slammestad fra 1. mai neste år, men vi håper å slippe å si opp medarbeidere, så Heiberg.
 6. Efter Apolloprogrammet måtte NASA og annen amerikansk romindustri si opp mange mennesker.
 7. Grunnen til det er at elevtallet har sunket pr. klasse, og jeg vil til tross for nedgangen i antall elever fastslå at det ikke kommer på tale å si opp noen av dem som arbeider som lærere i Oslo fra kommende skoleår.
 8. Hvis Oslo skulle si opp avtalen, ville resultatet bli legestreik.
 9. Men jeg kan ikke tenke meg at helse og sosialutvalget er villige til å si opp folk, heller.
 10. Oslo kommune kan ikke nå si opp avtalen med Den norsk Lægeforening om praktiseringen av den nye helselov.
 11. Vi forstår at industrien må si opp så mange som mulig for selv å overleve, men det er kommunen som må trå til med trygder og støtte når det ikke finnes annen beskjeftigelse, sier ordfører Rolf Gjermundsen som sammen med finansrådmannen Roar Julsen sliter med oppgaven å få kommunen på rett kjøl igjen.
 12. Vi kan bli nødt til å si opp 100 unge fra 15. oktober.
 13. Vi kan ikke gå med på sykehussjefens forslag til løsning på den økonomiske situasjon og bare si opp folk, kommenterer formann Finn Johansen, formann i Østfolds helse og sosialutvalg.
 14. Advokat Kåre Aagaard ved LOs juridiske kontor opplyser at LOs stevning av Norlett for Arbeidsretten, bygger på at det er uriktig å si opp alle ansatte når en bedrift kun skal flytte produksjonen fra et sted til et annet.
 15. Alle disse spørsmål kan man få ved å reise, snakke med menneskene som har bygget denne store industristat så å si opp av bakken.
 16. Asbjørn Sand advarer imidlertid overfor Aftenposten mot å si opp løpende lån fordi det internasjonale rentenivået er stigende.
 17. Av landsstyrets 34 medlemmer var det 2 som stemte for at Norge burde si opp sitt medlemskap i NATO i forbindelse med debatten om vårt nye prinsipprogram.
 18. Avisens ledelse mener det er nødvendig å si opp fra fem til ni ansatte for å sikre fortsatt drift.
 19. Betegnende er det også at det er et land nord for Sahara, fra det arabiske Afrika, som først går til det skritt å si opp sitt medlemskap, for det er fremfor noe stridighetene i denne del av kontinentet som har slått kiler inn i organisasjonen.
 20. Britiske kullgrubearbeidere er delt i spørsmålet om å streike i protest mot det statlige grubeselskaps forslag om å nedlegge 20 gruber og å si opp 20 000 arbeidere i 1984 / 85.
 21. Bygningsarbeiderne i Bergen har truet med å oppføre sine medlemmer til å si opp Bergens Arbeiderblad, fordi de er misfornøyd med avisen.
 22. Både bil, kjemi og stålindustrien sliter med enorme problemer, og bare stålindustrien regner med å måtte si opp over 20 000 av sine 95 000 arbeidstagere innen 1986.
 23. Da danskene ikke klarte å kvalifisere seg for SpaniaVM, var bryggeriet nær ved å si opp avtalen.
 24. Da superdirigenten ble kunstnerisk leder for superorkesteret i 1955, ble kontrakten undertegnet på livstid - en kontrakt som bare Karajan har anledning til å si opp.
 25. Da vil den eneste løsning være å si opp ansatte og kutte ned på bevilgningene til helseog sosialsektoren.
 26. De ansatte i Oslo kommune bør ha krav på at byens ordfører nå gjør det tindrende klart at det ikke på noe tidspunkt vil være aktuelt å si opp ansatte i Oslo kommune på grunn av de økonomiske vanskelighetene som er skapt i kommunen.
 27. Den libanesiske regjering har aldri gitt sin godkjennelse til tilbaketrekningsavtalen med israelerne, og regjeringen står under press fra Syria og fra venstreorienterte grupper i Libanon som går inn for å si opp hele avtalen.
 28. Der manglet imidlertid ikke bedrevitere som med stor skråsikkerhet hevdet at kommunen tvertimot ville bli påført så betydelige ekstrautgifter, at man allikevel ikke kunne unngå å si opp folk og at de ansatte ville motsette seg en slik ordning.
 29. Derfor må Oslo skjære ned på sitt 84budsjett med 400 mill. kr. og si opp 2000 ansatte.
 30. Dersom bankene innfører gebyr på bruk av sjekk kan Landsorganisasjonen komme til å si opp ordningen med lønn over bank, som er en del av hovedavtalen mellom LO og Norsk Arbeidsgiverforening, sier LOs nestformann Leif Haraldseth i et intervju med Apressen.
Liknende ord:
spasirope
norsipp
spasino
spasierpe
norsi til
norsi nei
norsilo
Dine siste søk:
 1. si oppSiste søk

# Land Term
1 Flag pusher
2 Flag tener
3 Flag hustru
4 Flag recomponer
5 Flag flyende haka
6 Flag obsession
7 Flag överhetta
8 Flag bokstavlig
9 Flag intercesor
10 Flag ad libitum
11 Flag filete
12 Flag forska i
13 Flag forhandlersnakk
14 Flag hierarchic ranking
15 Flag sarkastisk
16 Flag optimere
17 Flag spille sjakk
18 Flag sedera

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Det engelske ordet for Å bøye verb 635 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3382 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 804 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1479 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4344 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5228 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5519 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4626 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5209 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9237 3 2019-01-21 15:13:34

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Siden ble generert på 0.1534 - sekunder.

mobiltelefon