logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

2 oppslag funnet for skifte:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norskifte
engvær [v]: vary, change
spavær [v]: variar, cambiar
swevær [v]: skifta
Synonymer:
 1. andre boller, avveksling, bytte, en annen dans, endring, epokeskifte, forandring, forbedring, forskjell, forvandling, hamskifte, kuvending, metamorfose, modifikasjon, modifisering, mutasjon, nyordning, ombytte, ombytting, omkalfatring, omstilling, paradigmeskifte, reform, rettelse, snuoperasjon
 2. avvike, divergere, endre, erstatte, fluktuere, forandre, forvandle, kompensere, konvertere, moderere, modifisere, modulere, nyansere, omarbeide, omdanne, omforme, omvelte, oppveie, pendle, reformere, svinge, variere, veksle, vende
Avledede ord:årsskifte, kjønnsskifte, mangeskiftende, hamskifte, omskifter, skiftende, omskifte, en som stadig skifter mening, omskiftelse, skifte ham, skifte ut, skiftenøkkel, sporskifter, stadig skifte mening, stoffskifte, tidsskifte, epokeskifte, paradigmeskifte, skifte mening, ordskifte
Anagram:fikset
Wiki:Skifte er ett av de eldste juridiske begrepene vi har, og betyr kort og godt «deling» - det være seg deling av et konkursbo mellom boets kreditorer, deling av et felleseie mellom to ektefeller som skilles, arvingenes deling av et dødsbo, osv. For deling av jord, se jordskifte. Sentrale lover for skifte; skifteloven, arveloven, ekteskapsloven, arveavgiftsloven, panteloven osv.
Eksempel:
 1. Det hele har toppet seg opp i en strid om årstall, uten at folk flest har skjønt hvorfor valget av 1987 eller 1989 som tidspunkt for skifte av operatør på Statfjord er så viktig at det kan skape de storpolitiske tumulter som vi har vært vitne til.
 2. Hva bør De vite om ARV OG SKIFTE.
 3. Striden står da også om hvorvidt der skal innkalles til et ekstraordinært landsmøte, hvor Knutsen og andre tar sikte på å skifte ut partiledelsen.
 4. Alle de tre landene ansees for å være viktige steder for avledningsdmanøvrer, der store dataanlegg kan skifte eier raskt og så bli smuglet inn i østblokkland, skriver avisen New York Times, som har bragt en større artikkel om saken.
 5. Alltid nyttig å skifte innfallsvinkel, sier han.
 6. Arbeiderklassen er i ferd med å skifte kjønn, og vi holder på å få en ny klasse : kvinnelige proletarer.
 7. De 43 må enten skifte arbeide eller førtidspensjoneres.
 8. Det er klart vi kan skifte fokk om det er aldri så stor sjø, sier Miriam og Elisabeth.
 9. Det er teknisk umulig for oss å skifte navn innen to uker, sier adm. direktør Lars MonradKrohn i en kommentar til tilleggsdommen i byretten.
 10. Det hjalp tydelig å skifte trener.
 11. Det var bl.a. min trang til å bringe viden om geologi ut til menigmann som fikk meg til å skifte arbeidsplass i 1980, sier Skjeseth.
 12. Du må bære partimerket på deg, sa Linda Bjørgan fra SørTrøndelag, som sørget for at Gro Harlem Brundtland måtte skifte ut sitt private smykke med partiets Ahalskjede.
 13. Efter 20 år i det militære ville jeg skifte beite.
 14. Et skifte ville skape forvirring og svekke partiet, sier Steen, som var imot å gjøre Bratteli til syndebukk for partiets tilbakegang.
 15. Hvis økonomisjefen i Norges Idrettsforbund mener at det beste som kunne skjedd idretten er at Lotto efter all sannsynlighet ikke blir vedtatt, bør han skifte jobb, mener stortingsrepresentant Børre Rognlien.
 16. Jeg er aldri blitt kastet ut, men holdt på å bli nektet på grunn av en som skulle skifte fat, fortalte han, med stor munterhet til forsamlingen.
 17. Jeg forteller bare i enkelhet om avhopperen, sirkusmusikeren Ivanoff, som ønsker frihet til å tenke selvstendig, til å ha en mening, til å skifte mening.
 18. Jeg har i flere år vært interessert i å komme i betraktning når Forsvaret skal skifte ut slike kjøretøyer, og bakgrunnen er at jeg har en hytte på fjellet ved Ustaoset hvor det ikke er mulig å komme frem med en vanlig bil.
 19. Jeg synes direktoratet legger noe stor vekt på de vanskeligheter som kan oppstå ved skifte fra ett operatørselskap til et annet.
 20. Klart jeg kan skifte pakning på Torbjørn, sier Øystein Sunde.
 21. Mange står nå foran skifte av slikt utstyr.
 22. Massevis av glass skår, spesielt på strekningen SinsenkryssetUllevål, sier mannen, som måtte skifte dekk fire ganger i forrige uke.
 23. Men vi blir litt engstelige og usikre over hvilke reaksjoner vi kommer til å få når vi for eksempel skal skifte navn, sier Bergliot.
 24. Mye taler for at vi vil skifte ut DC9maskinene tidligere, og at vi så skifter igjen når vi kommer til den nye flygenerasjon, sa Carlzon.
 25. Må inn å skifte, for nå skal jeg jobbe her !
 26. Noen av de som går over til islam, forandrer også på sitt utseende, blant annet ved å skifte over til en annen klesdrakt, sier han.
 27. Nå kan selvsagt dette skifte sterkt.
 28. Oversetteren er skapende i sitt sprog, men med bundet mandat, skriver forfatteren, kritikeren og oversetteren Carl Hambro i dagens kronikk, hvori han tar for seg endel av de mange problemer en oversetter av en skjønnlitterær tekst stilles overfor - problemer som kan skifte fra sprog til sprog.
 29. Televerket har tildelt oss en ugunstig kanal : kanal 43 på UHF, hvilket forutsetter at seere som ønsker å ta oss inn må skifte bølgebånd, forklarer lærer på medialinjen, Sverre Liestøl til Aftenposten.
 30. Tiden er inne for et skifte, var gjennomgangstemaet i en tale som var like uforsonlig overfor Reaganadministrasjonen som imøtekommende overfor hans egne motstandere innenfor det demokratiske parti.
Resultater funnet i svensk ordbok

Merk! Denne oversettelsen har blitt automatisk oversatt og venter på godkjennelse fra en profesjonell oversetter!

sweskifte
engallmenn [?]: shift
norallmenn [?]: skift
spaallmenn [?]: skift
Synonymer:
 1. omkastning, skiftning, utväxla, omväxling, rov, växling, fångst, skifta, ersätta
 2. ombildning, växling, mutation, vändpunkt, omställning, omväxling, omvandling, skiftning, ändring, ombyte, transformation
 3. justering, ändring, förändring, konvertering
 4. substitution, växling
 5. förändring, skifta, övergång, utbyte, byte, ombyte, skiftning
 6. omställning, omvandling, modifiering, revidering, korrektion, omarbetning, omkastning, förändring, korrigering, modifikation, justering
 7. växling, brygga, transfer
Wiki:Skifte av jord, ägoskifte, är en lantmäteriförrättning där jord fördelas mellan två eller flera ägare. Uppdelning av mark i nya fastigheter kallas också arrondering. Skiftet sker inom ett begränsat område, som kallas skifteslag och vanligen består av ägorna till en by.
Liknende ord:
norskift
norskilte
norskimte
sweskift
sweskifta
engskate
engskiff
Dine siste søk:
 1. skifte


Skifte ble gjenkjent som et norsk verb

Infinitiv: (Å) skifte
Gerundio: skiftende
Partisipp: skiftet
Indikativ
1. Presens (Ntid)
 • jeg
  skifter
 • du
  skifter
 • han
  skifter
 • vi
  skifter
 • dere
  skifter
 • de
  skifter
8. Presens perfektum
 • jeg
  har skiftet
 • du
  har skiftet
 • han
  har skiftet
 • vi
  har skiftet
 • dere
  har skiftet
 • de
  har skiftet
2. Preteritum (Fortid)
 • jeg
  skiftet
 • du
  skiftet
 • han
  skiftet
 • vi
  skiftet
 • dere
  skiftet
 • de
  skiftet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
 • jeg
  hadde skiftet
 • du
  hadde skiftet
 • han
  hadde skiftet
 • vi
  hadde skiftet
 • dere
  hadde skiftet
 • de
  hadde skiftet
4a. Presens futurum
 • jeg
  vil/skal skifte
 • du
  vil/skal skifte
 • han
  vil/skal skifte
 • vi
  vil/skal skifte
 • dere
  vil/skal skifte
 • de
  vil/skal skifte
11a. Preteritum futurum
 • jeg
  vil/skal ha skiftet
 • du
  vil/skal ha skiftet
 • han
  vil/skal ha skiftet
 • vi
  vil/skal ha skiftet
 • dere
  vil/skal ha skiftet
 • de
  vil/skal ha skiftet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
 • jeg
  ville/skulle skifte
 • du
  ville/skulle skifte
 • han
  ville/skulle skifte
 • vi
  ville/skulle skifte
 • dere
  ville/skulle skifte
 • de
  ville/skulle skifte
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
 • jeg
  ville/skulle ha skiftet
 • du
  ville/skulle ha skiftet
 • han
  ville/skulle ha skiftet
 • vi
  ville/skulle ha skiftet
 • dere
  ville/skulle ha skiftet
 • de
  ville/skulle ha skiftet
Imperativ
bekreftende
 • du
  skift!
 • vi
  La oss skifte!
 • dere
  skift!
Nektende
 • du
  ikke skift! (skift ikke)!
 • dere
  ikke skift! (skift ikke)!

Siste søk

# Land Term
1 Flag avel
2 Flag purring
3 Flag sukke
4 Flag impassable
5 Flag stepp
6 Flag legitimert
7 Flag sin fecha
8 Flag hans
9 Flag patrisier
10 Flag ahijar
11 Flag tufter
12 Flag maskinskrivet manuskript
13 Flag nemoroso
14 Flag svart
15 Flag caja de zapatos
16 Flag perro pastor
17 Flag tala ut
18 Flag outsäglig

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 841 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 965 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1613 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2933 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8905 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2606 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3194 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6121 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6935 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7514 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.2277 - sekunder.

mobiltelefon