logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

2 oppslag funnet for skrift:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norskrift
engallmenn [n]: lettering
alfabet [n]: script
litteratur [n]: piece of writing, written work
spaallmenn [n]: letras [fp]
alfabet [n]: escritura [f]
litteratur [n]: escrito [m]
sweallmenn [n]: skrift
Synonymer:
 1. akkreditiv, akt, aktstykke, anvisning, ark, arkivalie, attest, bilag, brev, charter, diplom, dokument, dossier, gjeldsbrev, holograf, ihendehaverpapir, note, papir, patent, revers, side, sirkulære, skjøte, skriftstykke, skriv
 2. album, annonse, brosjyre, flygeblad, folder, hefte, innstikk, pamflett, publikasjon, reklame, reklamemateriell, småskrift, tekst, traktat, verk
 3. arbeid, bestselger, bind, biografi, bok, diktsamling, eksemplar, foliant, inkunabel, katalog, leksikon, lesestoff, litterært verk, novelle, pocketbok, roman, skrivebok, skuespill, særtrykk, tegneserie, trykksak, utgivelse
 4. blytyper, bokstav, håndskrift, skrevne ord, tegn
Avledede ord:avfatte skriftlig, avskrift, skrifte, skriftestol, bønnskrift, Den Hellige Skrift, etterskrift, egen håndskrift, i henhold til forskriftene, forskrift, forskrifter, forskriftsmessig, gravskrift, handskrift, Hellige Skrift, innskrift, kjempeoverskrift, kileskrift, med forskrifter, noteskrift, overskrift, panteforskriftpantelåner, periodisk tidsskrift, Skriften, skriftlig, skriftlig kunngjøring, skriftlig overdratt, skriftlig bemyndiget, skriftrull, skriftsamling, skriftspråk, skriftstiller, skriftstilleri, speilskrift, tidsskrift, tidskriftanke, tidsskriftselger, tidsskrifthandler, tidsskriftsjargong, tidskriftkiosk, tidsskriftmagnat, tidsskriftpapir, tidsskriftutklipp, tidsskriftmagasin, utskrift, håndskrift, skriftfeste, fet skrift, muntlig tydning av den hellige skrift, oppskrift, [Vis mindre / mer]
Eksempel:
 1. Garden var vel ikke så merkelig lell, men her ble det en veksttid for Alf Prøysen, hos et husbondsfolk som sjøl dyrket sangen og musikken, skriver Nils Johan Rud i Asker og Bærum Historielags siste skrift, som også er det 25. i rekken fra det driftige historielaget.
 2. Trass i fiksjonen om det blanke arket, skriv vi alltid på eitt tett virvar av gammal, usynleg skrift.
 3. Den som kan uttrykke seg klart i tale og skrift, kan vinne mange avgjørende seire.
 4. Historielaget har i sitt siste skrift lansert et nytt varemerke eller logo som det så fint heter.
 5. I sitt skrift Querela pacis, som vel helst kan oversettes med Diskusjon om fred, holder Erasmus fra Rotterdam de store fordeler det har å beholde fred opp mot en krigssituasjon.
 6. Og hva nedtegnes med sirlig skrift ?
 7. Vi har forsøkt alt fra ultrafiolett til infrarødt lys for å få frem tapt skrift, men det har vært nytteløst, forteller Kleve.
 8. Allerede tidlig i lutherdommens historie her i landet tok malerne til å forsyne prekestolenes fyllinger med evangelister, som skulle fortelle kirkegjengerne at forkynnelsens grunnlag var Den hellige skrift.
 9. Anklagen mot Sjolokhov ble fremsatt i bokform i 1974 i et skrift av en sovjetisk forfatter under psevdonymet D, utstyrt med forord av en nobelprisvinner fra samme kulturkrets, Aleksandr Solsjenitsyn.
 10. Arabisk skrift angir oljesøl og røyk.
 11. Aristoteles var den første til å finne mønsteret for virkningsfull tale eller skrift og til å sette dette i system.
 12. Beretningen om en bror og en søster i hver sin verden og deres mor er hentet fra et lite skrift, Vårt utviklingshemmede barn, som er skrevet av psykolog Sigvald Asheim.
 13. Bladet Dine Penger har ikke et overveiende politisk innhold, og kan derfor ikke fritas for moms, mener Det rådgivende utvalg for trykt skrift.
 14. Både i tegninger og skrift protesterte Tikkanen mot krig og vold, forsvarte minoriteter og latterliggjorde fordommer og hykleri.
 15. De fem kvinnene skal ha arbeidet ved to avdelinger ; i den ene trykkes skrift på plastemballasje ved høy temperatur, i den andre sveises plast emballasjen.
 16. De store plakatene vil bli laget i politiets egne farver - sort bunn og hvit skrift.
 17. Den amerikanske gruppen hevdet at pakkene både i skrift og farge var laget for å bli forvekslet med deres merke Marlboro.
 18. Den ene er et rom hvor det blir trykket skrift på plastemballasje ved høy temperatur.
 19. Den første skjedde da vi begynte å ta i bruk skrift og tegninger for å overføre informasjon.
 20. Den hellige skrift ble tolket annerledes enn det som var akseptert.
 21. Den siste kombinerer perforerte loddesporplater og annen innmat i TVapparater som ornamentikk og hieroglyfisk skrift i stramme monumenter, reist av mørk kork og glass.
 22. Den sovjetiske historikeren Oleg Rsjesjevskij, som har bidratt til kampanjen med et lite skrift om landgangen i Normandie, fikk bl.a. dette spørsmålet under en pressekonferanse i Moskva.
 23. Denne påminnelse fanger vår oppmerksomhet fra iøynefallende plakater med stor rød skrift.
 24. Derfor går et utvalg under ledelse av dosent Berge Furre inn for at også andre masseproduserte skal være gjenstand for den pliktavlevering som idag gjelder for trykt skrift.
 25. Derfor har også et skrift som Juristen i datasamhället, Nordisk årsbok för rättsinformatik 1984 et innhold og en bredde som gjør krav på oppmerksomhet.
 26. Det er en kombinsjon av tegnsprog, mimikk, munnbevegelser og skrift.
 27. Det er ikke nazismen, men dataalderen som Eitinger er opptatt av i sitt skrift.
 28. Det er ikke noe med liten skrift i polisen for å lure kunden.
 29. Det kan synes som, og noen frykter, at vi lever i en døende skrift og talekultur hvor andre visuelle sprog trenger ordet og skriften tilbake.
 30. Det pleier også bli resultatet når næringsdrivende ikke bare sverger til fri konkurranse i skrift og tale, men også praktiserer prinsippet.
Resultater funnet i svensk ordbok
Liknende ord:
norskift
sweskift
engskiff
engskirt
engskit
norskaft
norskifte
Dine siste søk:
 1. skriftSiste søk

# Land Term
1 Flag for alle
2 Flag tuck in
3 Flag opphold
4 Flag mates
5 Flag krypa för
6 Flag multippel-
7 Flag lite brev
8 Flag islamist
9 Flag maxim
10 Flag perjura
11 Flag encharcado
12 Flag atomizer
13 Flag prikket
14 Flag gryte
15 Flag bicoca
16 Flag prepossession
17 Flag sjaske
18 Flag tramposo

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
röja 685 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1804 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6796 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1643 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2249 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5177 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5986 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6437 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5433 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5959 0 2018-11-26 10:44:30

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Siden ble generert på 0.1849 - sekunder.

mobiltelefon