logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for slutning:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norslutning
engdeduksjon [n]: deduction, inference, conclusion
spadeduksjon [n]: deducción [f], inferencia [f], conclusión [f]
swededuksjon [n]: slutledning
Synonymer:
 1. abstraksjon, anelse, assosiasjon, begrep, forestilling, fundering, idé, intuisjon, kontemplasjon, meditasjon, overveielse, plan, refleksjon, tanke
 2. betraktning, filosofi, framstilling, følge, ide, konklusjon, resonnement, resultat, tankegang, tankeprosess, utlegning, vurdering
Avledede ord:anslutning, avslutning, avslutnings-, beslutning, dra slutning, feilslutning, kortslutning, noen har tatt en beslutning, nødløsningsbeslutning, omslutning, årsake kortslutning i, skoleavslutning, slutnings-, uteslutning, beslutningsdyktig antall, full tilslutning, generell slutning, logisk slutning, oppslutning, sammenslutning, ta beslutning, tilslutning, flertallsbeslutning
Eksempel:
 1. Det ville være for sterkt å trekke den slutning at statsministeren har forventning om noe som likner forlik om trygde og skattepolitikk.
 2. Den slutning som efter mitt skjønn da bør kunne trekkes, er at Reksten hadde tømt alle sine likvide ressurser, såvel hjemme, som utenfor Riket i tiden mellom konjunktursammenbruddet og betalings innstillingen.
 3. Et avsnitt har en slik ordlyd at det måtte lede til spekulasjoner og den slutning at man her sto overfor en spionsak av virkelig stort format, mener han.
 4. Forholdstallet mellom testosteron og epitestosteron er bare en indikator på om hvorvidt en utøver har tatt inn testostronet kunstig, ikke en endelig slutning.
 5. Svært få av ministrene hadde positive erfaringer å vise til, og det er antagelig en slutning som kommunene på NordJæren vil merke seg, sier informasjonssekretær Erling Hansen i Kommunal og arbeidsdepartementet i en kommentar til møtet.
 6. Tallet gir grunn til å undersøke saken nærmere, men man kan ikke uten videre trekke den slutning at abortene og dødfødslene har sammenheng med arbeidsmiljøet, sier han.
 7. 14 dager senere oppdaget Adminiralitetet nærværet av et tysk spionskip, som hadde gjennomført utstrakte observasjoner i norsk territorialfarvann, men kom ikke frem til hva som synes å ville være en klar slutning av dette, fordi ingen fra Admiralitetets efterretningsgruppe dissenterte fra Mr. Churchills overbevisning om at en landgang i Skandinavia var over Tysklands evne.
 8. Av dette kan vi blant annet trekke den slutning at intelligenstester ikke måler det som normalt kalles intelligens.
 9. Av innholdet ligger det nær å trekke den slutning at bladet er kontroversielt for flere enn enkelte kretser.
 10. De trakk derfor den slutning at hverken han eller hans hustru Jelena Bonner nå bor der.
 11. Den siste slutning av en supertanker for lasting utenom Kharg, ble gjort til en rate på 29 poeng på world scale.
 12. Den slutning at privatbilen kveler sentrum ligger dermed snublende nær.
 13. Den slutning vi bør trekke av Reiulf Steens intervju og TVspillet var imidlertid at hvis man vil unngå valget mellom å gi efter for enhver sovjetisk maktbruk og å true med atomvåpen, må man sikre seg en betryggende og avskrekkende konvensjonell balanse.
 14. Den viktigste slutning av dette er at elforbruket øker jevnt på bekostning av oljeforbruket.
 15. Denne slutning synes å få støtte i et astronomisk fenomen, nemlig en måneformørkelse.
 16. Denne slutning trekker jeg fordi statsråden begrenser spørsmålet om privatisering til et spørsmål av finasiell karakter, og underslår at spørsmålet om privatisering dreier seg om hvordan vi skal planlegge og organisere vår fremtidige helsepolitikk Det er på det rene at det er den akutte økonomiske situasjonen som har aktualisert privatiseringsdebatten i vårt land som i andre.
 17. Det er en slutning du trekker på mine vegne.
 18. Det er et slikt samfunn i splid med seg selv som Hobbes gjorde den store feil å identifisere med naturtilværelsen, og trekke den slutning at mennesket er ulv for mennesket.
 19. Det er ikke grunnlag for å trekke en slik slutning på bakgrunn av mitt innlegg.
 20. Det synes nærliggende å trekke den slutning at ønsket om å gjenerobre regjeringsmakten overskygger alt annet, herunder også de krav man vanligvis stiller til sannhet og redelighet i den politiske agitasjon.
 21. Efter samtaler jeg nå har hatt på kunsthistorisk hold, ligger det meget nær å trekke den slutning at Ingrid Langaard opplevde å bli fortrengt som kunsthistoriker i vårt miljø.
 22. En medarbeider i NRK kan da øyeblikkelig trekke den slutning at her har NRK intet stoff.
 23. En naturlig slutning som rapporten trekker, er at både stat og kommune burde satse mer på disse praktiske tiltakene.
 24. En rigg for lite i markedet kunne gi meget god slutning, var det imidlertid en rigg for mye i markedet, var resultatet det stikk motsatte.
 25. Formannen i det danske sosialdemokratiske partiet trekker en forhastet slutning når han sier at det nå er enighet om en atomvåpenfri sone i Norden, sier statssekretær Kjell Colding ved statsministerens kontor til Aftenposten.
 26. Han advarer samtidig mot å trekke den forhastede slutning at USA forbereder seg på en langvarig atomkrig, slik enkelte militære eksperter tidvis har tatt til orde for.
 27. Han trekker også den slutning av materialet at når det gjelder integrering av avvikende elever, kan den mest positive målsetning ikke bli bedre enn at de må ikke bli avvist, men heller ikke akseptert.
 28. Hvilke konsekvenser trekker statsråden selv av sin slutning ?
 29. Hvilken slutning ville politiet dra ?
 30. Hvorvidt en eventuell anmeldelse fra Spakmo vil bli møtt med forføyninger fra politiets side, eftersom entreprenøren vitterlig fortsatte rivningen på tross av husleierettens sist foreliggende slutning, vil bli avgjort på et senere tidspunkt.
Liknende ord:
swesluttning
sweslitning
norslitning
sweslutlig
norsluring
norslutnings-
norslekning
Dine siste søk:
 1. slutningSiste søk

# Land Term
1 Flag rulle sammen
2 Flag shop steward
3 Flag kringgå
4 Flag kamskjell
5 Flag tilfredshet
6 Flag lastbilstransport
7 Flag interims-
8 Flag gem
9 Flag bryta sig ut
10 Flag pub
11 Flag desertering
12 Flag svag
13 Flag allehelgensaften
14 Flag turbiedad
15 Flag patinador
16 Flag uppmuntrande
17 Flag hikste
18 Flag tirar en

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Test, just a test 56 0 2022-07-31 14:54:32
röja 498 0 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1398 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6350 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1436 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2087 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4965 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5815 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6248 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5264 1 2021-03-09 12:04:54

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Siden ble generert på 0.1653 - sekunder.

mobiltelefon