logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

3 oppslag funnet for sot:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i engelsk ordbok
Resultater funnet i norsk ordbok
norsot
engemne [n]: soot, grime
spaemne [n]: hollín [m]
sweemne [n]: sot
Synonymer:svarthet
Avledede ord:esoterisk, eksotisk, eksotiske planter, gulsott, isoterm, isotop, kreosot, lungesott, sotte for, sotfeier, sotflekk, sothøne, sotete, sotsvart, sotto voce, undersott, vannsott, sote, farsott, Minnesota, sotet, vatersott
Anagram:ost
Wiki:Sot dannes ved forbrenning når det er et overskudd av karbon (brensel). Sot består 80-90 % av karbon, resten er hydrogen.
Eksempel:
 1. Mine tall er hentet fra våre mest utsatte miljøer av sot og gass.
 2. Aske og sot kan være brannfarlig i flere dager efter at den er tatt ut av ovnen eller peisen.
 3. Atomeksplosjonene vil utløse så mange og store branner at det vil legge seg et så ugjennomtrengelig lag av røk, sot og støv i atmosfæren at alt liv som blir liggende i skyggen av en slik gigantisk sky, kommer til å dø i det kolde klima som da vil råde på Jorden.
 4. Blytaket som ble restaurert for fem år siden, hadde smeltet, og de gamle kirkevinduene med glassmalerier var dekket med sot.
 5. Brannrøyken er mettet med kullpartikler - sot - med stor evne til å absorbere sollys.
 6. Den gikk ut på at dersom det ble brukt atomvåpen med en sprengkraft på tilsammen 5000 millioner tonn, ville det bli utløst så mange branner i byer og skoger at millioner av tonn med røk og sot ville legge seg i atmosfæren og skjerme for solen i måneder fremover.
 7. Den krever dessuten en motor i topp trim for ikke å bli ødelagt av sot o.l. samt at den er avhengig av et dyrt og komplisert elektronisk styringssystem for i det hele tatt å virke.
 8. Det er heller ikke så enkelt å gå på en full trikk m ed sot og støv og klirrende koster. vi ønsker å kunne disponere biler, slik at vi kunne ha med oss enkle metallstiger, støvsugere og måleinstrumenter.
 9. Det er i grunnen kort tid vi oppholder oss i sot og støv, men hvilke virkninger enkelte stoffer har efter endel år, vet vi ikke.
 10. Grenseverdiene for sot ble overskredet ved stasjonene i Oslo, Drammen, Skien, Stavanger og Gjøvik.
 11. Hvor mange hyttepiper er ikke gjengrodd av sot !
 12. I den brokiga, tjutande kulturkarusellen av sten och stål, sot och fett, pengar och älskog började dessa utskottsfrön från röjarsläkter att bana sin egen underbara livsväg fri, vid och hög som hemskogarnas himmel.
 13. I en utredning om emnet heter det at selv en forholdsvis liten sky av sot, røk og støv kan virke inn på radarovervåkingen og satellittsambandet og sette det ut av funksjon, og det nettopp i en krisetid da det vil være av aller største viktighet å ha kommunikasjonsnettet inntakt.
 14. Kanskje ligner situasjonen mest på et fyrverkeri hvor alle rakettene og puttene er avfyrt, og hvor seremonimesteren står litt tafatt igjen med svidde fingre og sot på nesen.
 15. Katalysatoren ødelegges av bly og sot.
 16. Kort tid i sot og støv Foreningen har tatt opp helsespørsmålet, og det kan bli snakk om at feierne bør ha et eget lukket surstoffanlegg på ryggen når de er ute og feier i de mest forurensende fyringsanleggene.
 17. Lappenene som jeg setter opp at nå kommer feieren er for at folk skal kunne lukke igjen trekken slik at det ikke kommer sot inn i rommet, sier Eriksen.
 18. Men før båtutstillerne kan rykke inn, har det vært nødvendig med en storstilt innsats for å vaske sot av vegger og tak.
 19. Men hver vinter er grensenivåene for stoffer fra bileksos, som kullos, nitrogendioksyd og sot, blitt overskredet mellom fem og ti ganger på gatestasjonen i løpet av en tre måneders måleperiode.
 20. Men mang en løve og verdig madonna har fått komikkens skjær, de mangler både neser og haker, der de stirrer ned, tæret av tidens tann og dekket av prosaisk sot.
 21. Men med bileksos spys også blant annet kullos og sot ut, og vi kan vanskelig forestille oss at disse avfallsstoffer er så mye mindre skadelige.
 22. Mye av sneen inneholder asfaltavslip, salt, sot og eksosnedfall, men totalt sett har ikke dette så mye å si for fuglelivet og livet i vannet sier zoolog Hjalmar MuntheKaas Lund, tidligere Universitetets kontaktmann vedrørende Østensjøvannet i en rekke år.
 23. Målerapporten for 1982 foreligger nå og viser at konsentrasjonen av stoffer fra bileksos - så som kullos, nitrogendioksyd og sot - også denne vinteren flere dager har overskredet anbefalte grenseverdier.
 24. Selv om det skulle vise seg at brannen blir begrenset til restaurantdelen, vil trolig resten av lokalene være brannskadet med vann og sot.
 25. Sot i meget små fraksjoner er en viktig bærer av tjære som kleber til lungevevet.
 26. Uhumskheter som kullos, nitrogendioksyd og sot opptrer temmelig ofte i mengder som ligger over de veiledende grensenivåer.
 27. Ungarsk med dens hvite, mugne hinne, den litt korkaktige salami fra Verona, den glattgrå fra Milano, og den med sot innsatte fra Tirol.
 28. Ut fra kjelleren i en stor leiegård på Rodeløkken bæres kasse efter kasse med sot.
 29. Det kan konstateres at pipen var i en noe dårlig forfatning, og med endel bek og sot.
 30. Vi kaller det annen generasjons additiv fordi det også tidligere fantes et tilsetningsstoff som holdt motoren ren for sot, sier prosjektleder Eivind Schou i Norol. - Additivet vi nå introduserer i Norge, er imidlertid forbedret i forhold til det tidligere stoffet.
Resultater funnet i svensk ordbok
swesot
engämne [n]: soot, grime
norämne [n]: sot
spaämne [n]: hollín [m]
Synonymer:svarthet
Avledede ord:esoterisk, gulsot, isoterm, isotop, kreosot, lungsot, sota för, sotare, sotfläck, sothöna, sotig, sotsvart, sotto voce, vattusot, sotis, farsot, sotarmurre
Anagram:ost, sto
Wiki:Denna artikel handlar om det sot som bildas vid förbränning. Sot är även en gammaldags benämning på en sjukdom, vilken som helst. Sot är benämningen på de förbränningsrester som bildas när det finns ett överskott av kol i förhållande till syret.
Liknende ord:
engso
engsob
engsod
engsoft
engsol
engson
engsoot
Dine siste søk:
 1. sotSiste søk

# Land Term
1 Flag gangster
2 Flag position
3 Flag menneskerøver
4 Flag inneha
5 Flag pie plano y torcido
6 Flag avlønning
7 Flag physical activity
8 Flag kontraktsbrott
9 Flag presticioso
10 Flag gipsförband
11 Flag øgle
12 Flag hagebønne
13 Flag kärv
14 Flag normere
15 Flag cuerda floja
16 Flag ansatte
17 Flag siselhamp
18 Flag mellomlanding

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
röja 649 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1706 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6720 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1605 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2212 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5140 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5947 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6391 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5397 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5916 0 2018-11-26 10:44:30

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Siden ble generert på 0.1926 - sekunder.

mobiltelefon