logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for stake ut:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norstake ut
englandmåling [v]: mark out, demarcate
jordstykke [v]: stake out, stake off, peg out
spalandmåling [v]: delinear, demarcar
jordstykke [v]: marcar con estacas, señalar con estacas
swelandmåling [v]: staka ut
Anagram:kaste ut, utkaste
Eksempel:
 1. De tre siste landsmøtene har vært opp og avklarende i den forstand at vi har greid å stake ut en fremtidskurs både musikkpolitisk og idealt.
 2. Ja, men vilkåret for at politikerne skal stake ut kursen, er at vi bevilger oss nok tid til en grundig gjennomgang.
 3. Målet med konferansen var å gjøre opp status så langt, lære av hverandre og få et bedre grunnlag til å stake ut kursen for den resterende delen av Aksjon publikum.
 4. Aftenpostens forsvar for dette syn mener Dagen er i varmeste laget og fester seg ved det Aftenposten har sagt om at Regjeringen bør stake ut den riktige kursen for det samfunnsbyggende arbeidet.
 5. DE tre borgerlige partier har - fritt og ubundet - valgt å samarbeide for å få bragt landet ut av det uføre sosialiststyret fikk oss opp i og for å stake ut en ny kurs i fellesskap.
 6. Den er med på å stake ut kursen for et Kina i fortsatt fremgang, et land som på en bemerkelsesverdig måte ga seg i kast med å bryte selvpålagt isolasjon som for bare ti år siden lot til å være fullstendig kompakt.
 7. Det er på det rene at særlig utenriksminister Knut Frydenlund ergret seg over dette, fordi det innvirket på hans muligheter til å stake ut den politiske kurs på viktige felter.
 8. Det var på tide å stake ut en kurs som partiet kan leve med også i regjeringsposisjon.
 9. Et brudd i forhandlingene iår ville bety at Stortinget for tredje år på rad må fastsette jordbruksoppgjøret uten at bøndenes egne organisasjoner får være med på å stake ut kursen og bidra til å forme oppgjørets profil.
 10. Evnen til å stake ut en ny kurs innenfor disse kjerneområdene og samtidig løse den pedagogiske utfordring å nå frem til velgerne med politikken, vil være avgjørende for valget 16. september 1985.
 11. For det tredje ble vi vidner til en linje hvor Arbeiderpartiet bar preg av angstbiteri og overbud i Stortinget, istedenfor å stake ut en gjennomtenkt, langsiktig økonomisk politikk.
 12. Hun er derfor den sentrale Oslopolitiker når det gjelder å stake ut kursen på dette felt.
 13. Høyrefolk som innser dette og er bekymret for vår nasjonale egenart, bør ta bladet fra munnen og hjelpe både kulturministeren og resten av høyrestatsrådene med å stake ut en fornuftigere mediekurs.
 14. I 1974 utgav Kleven partiets nåværende katekismus, Vår strategi, der kapitalismens siste krampetrekninger ble livlig beskrevet, og hvor NKP ble oppfordret til å stake ut en ny økonomisk politikk, bygget på norsk virkelighet.
 15. Sam, som mener at klokhet er å la tankene stake ut retningen på handlingene.
 16. Senere er det opp til regjering og storting å stake ut kursen.
 17. Slik at vi kan vite noe om oss selv og stake ut vår vei.
 18. Som skal ordne opp, lede alle gjennom stormen og stake ut kursen fremover.
 19. Statoilkompromisset og den felles markering av hovedlinjene i norsk sikkerhetspolitikk er i begge tilfelle et uttrykk for at man fra Arbeiderpartiets side har ønsket å stake ut en ny kurs.
 20. Tallene vil bli bearbeidet, og de vil stake ut kursen for Naturvernforbundets holdning fremover.
 21. VI har grunn til å tro at regjeringen Willoch betrakter arbeidet med langtidsprogrammet ikke bare som en inspirerende utfordring, men som en kjærkommen anledning til å stake ut den riktige kurs for det samfunnsbyggende arbeide.
 22. Ved hjelp av kunsten kan og bør vi være med og stake ut kursen for vår felles seilas mot fremtiden.
 23. Vi vil, så snart vi får satt dette mesterskapet i perspektiv, sette oss ned og stake ut den videre kurs.
 24. Før kirkelovutvalget - som blant annet skal se på tjenester og stillinger i kirken - får fremmet sitt forslag, er det vanskelig å stake ut noen endelig kurs for hvordan disse oppgaver bør fordeles og løses, sier utdannelseskonsulent Frank Grimstad.
 25. Innenfor bransjeprogrammene er mange prosjekter i gang for å stake ut fremtidens strategi for bransjen.
 26. Jeg kan ikke beordre dere til å avgi stemme, men jeg vil oppfordre alle vernepliktige til å benytte sin rett og sin plikt til å være med å stake ut kursen for de kommende fire år, sa forsvarsminister Anders C. Sjaastad da han åpnet Landskonferansen for tuillitsmenn i Horten mandag.
 27. Vi må kjenne vår fortid, og forstå vår samtid, for å kunne stake ut veien inn i fremtiden, sa sissel Rønbeck til prisvinneren.
 28. DET dreier seg om et indre oppgjør som vil gi seierherren anledning til å stake ut Beirutregjeringens kurs.
 29. De har av gode grunner sett frem til den dag da den gamle garde i Politbyrået og Sentralkomiteen overlater til en yngre generasjon å stake ut kursen.
 30. De har en forpliktelse til å stake ut en ansvarlig kurs på egen hånd som ofrer propagandaen til fordel for muligheten av en virkelig reduksjon av den kjernefysiske trusel.
Liknende ord:
engstake out
swestaka ut
engstare at
swestaket
engstack up
engstake
engstake off
Dine siste søk:
 1. stake utSiste søk

# Land Term
1 Flag på noe vis
2 Flag fifty
3 Flag jovialiskt
4 Flag from
5 Flag klinga
6 Flag coin
7 Flag bearbeiding
8 Flag vreden person
9 Flag hopflokes
10 Flag forskrift
11 Flag yo mismo
12 Flag ansettelsesforhold
13 Flag vemodig
14 Flag details
15 Flag apartment complex
16 Flag ovetenskaplig
17 Flag row house
18 Flag rörande historia

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 128 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 280 0 2022-10-17 23:14:50
röja 926 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2110 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7316 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1882 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2470 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5390 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6208 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6700 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Siden ble generert på 0.1749 - sekunder.

mobiltelefon