logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for suspendere:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norsuspendere
engperson [v]: suspend
spaperson [v]: suspender
sweperson [v]: suspendera
Synonymer:
 1. annullere, avbryte, avlyse, avskaffe, eliminere, erklære død og maktesløs, fjerne, gjøre om, gjøre slutt på, hjøre ugjort, inndra, likvidere, mortifisere, omgjøre, omstøte, oppheve, oppløse, sette ut av kraft/funksjon, slette, stanse, stryke, tilbakekalle, underkjenne, utelukke
 2. avsette, avskjedige, gi avskjed, gi løpepass, gi sparken, si opp, sparke, tuppe
Eksempel:
 1. Å suspendere Geir Myhre fullstendig fra ishockey, er den strengeste reaksjonen vi som arbeidsutvalg kan gjøre i en sak som denne.
 2. Arbeidsutvalget vil vurdere å suspendere de fem fra all idrettslig aktivitet inntil dom er falt.
 3. Bestyrelsen for Københavns fondsbørs overveier helt å suspendere handelen med DFDSs aksjer fordi de er falt sterkt i den senere tid.
 4. Den norske Bankforening vil ikke henstille til bankene å suspendere sine ordninger med automatisk lånetilbud.
 5. Det innebærer blant annet et forslag om å suspendere dyrtidsreguleringen av lønningene i ytterligere to år, slik at lønnsog prisstigninger begrenses sterkt.
 6. Dette er resultatet efter at Handelsdepartementet igår besluttet å suspendere børsnoteringen inntil spørsmålet om transporten av aksjene til FagerstaHaak A / S er løst.
 7. Efter mitt syn ville den korrekte behandling av Treholt ha vært å suspendere ham med lønn umiddelbart efter arrestasjonen.
 8. Forbundets arbeidsutvalg behandlet saken tirsdag og bestemte seg for å suspendere Geir Myhre fra ishockey på alle områder inntil domsutvalget har truffet en avgjørelse.
 9. ForenedeGruppen skal 18. juni ha et møte med Handelsdepartementet for å drøfte selskapets anke over Oslo Børs beslutning om å suspendere aksjen.
 10. Før møtet hadde han sagt at dersom klubben besluttet å suspendere ham for godt, var hans forballkarriere lagt i ruiner.
 11. Idag skal Handelsdepartementet forøvrig ta stilling til selskapets anke over Oslo Børs beslutning om å suspendere aksjen.
 12. Med stille bønn før den skriftlige avstemningen, og Luthersalmen Av dypest nød jeg rope må i stedet for applaus efterpå vedtok Det Lutherske Verdensforbund onsdag med øyeblikkelig virkning å suspendere to av sine medlemskirker i det sydlige Afrika.
 13. Misforståelsen oppsto da departementet i sin pressemelding tirsdag skrev at det vedtok å suspendere børsnoteringen av aksjene i ForenedeGruppen, noe som normalt også betyr at meglerapparatet må unnlate å omsette aksjene.
 14. Neste naturlige skritt ville ha vært å suspendere overkonstabelen fra tjenesten.
 15. Og generalforsamlingen fikk sagt sin klare mening om saken ved selv å suspendere de to kirkene.
 16. Politimannens forsvarer, høyesterettsadvokat Johan Hjort, har gjort det klart overfor ansettelsesrådet i NordJarlsberg at han ikke anser betingelsene til stede for å kunne suspendere politimannen fra tjenesten.
 17. Som følge av at India 24. juni 1984 suspenderte visumfrihetsavtalen med de nordiske land, har norske myndigheter i samråd med de berørte myndigheter i de andre nordiske land besluttet å suspendere visumavtalen med India med virkning fra 1. oktober.
 18. Statssekretær Jan S. Levy i departementet sier til avisen at det kan komme på tale å suspendere konsesjonshavere som fortsetter å videreformidle disse sendingene.
 19. Til LVFs generalforsamling i Budapest til sommeren foreligger forslag om å suspendere de hvite kirkene i SydAfrika fordi de ikke har vist vilje til å tale klart imot landets apartheidpolitikk.
 20. Vi er enige i at bankene må vise tilbakeholdenhet når det gjelder utlånsøkningen, men å suspendere disse låneordningene vil være et ganske vidtgående skritt, sier adm. direktør Trond R. Reinertsen i Den norske Bankforening til Aftenposten.
 21. Det skal tungtveiende grunn til for å suspendere en aksje.
 22. Vi har påpekt et alvorlig brudd på reglementet, men det har liten hensikt å eventuelt suspendere et selskap i efterhånd.
 23. Av hensyn til de andre aksjonærene er det ikke riktig å stryke eller suspendere aksjen.
 24. Boikotten av Haagdomstolen falt i tid sammen med en beslutning om å suspendere de diplomatiske sonderinger mellom Washington og Managua.
 25. De er ikke lenger grunnlag for å henvise til rasjonell økonomisk planlegging som unnskyldning for å suspendere sivile og politiske rettigheter i utviklingsland.
 26. De ti medlemmene i avdelingsstyret vedtok i stedet mandag å suspendere Nottinghamshires generalsekretær Henry Richardson som har fulgt Arthur Scargills steile holdning under den ti månederlange streiken.
 27. Dette er åpenbart årsaken til at den konservative avisen Svenska Dagbladet, uten å ta stilling til skyldsspørsmålet, lørdag oppfordret Winberg til å suspendere seg selv i påvente av at politiefterforskningen avsluttes.
 28. Drammen Ansettelsesrådet for lensmenn i Buskerud har vedtatt å opprettholde sitt tidligere vedtak om å suspendere en lensmannsbetjent på Vestre Ringerike.
 29. Laly beklager at Oslo Børs igår valgte å suspendere aksjene i selskapet, fordi Laly efter børsens mening ikke ga et fyldestgjørende svar på hvilke selskaper Laly nå har inngått avtaler med.
 30. Men da regjeringen grep inn også ifjor, ville vi vite om ekspertkomiteen i ILO mente det var i overensstemmelse med konvensjonen å suspendere en avtalebestemmelse i fem år.
Liknende ord:
norsuspensere
spasuspender
swesuspendera
norsuspendert
engsuspenders
engsuspend
engsuspensory
Dine siste søk:
 1. suspendere


Suspendere ble gjenkjent som et norsk verb

Infinitiv: (Å) suspendere
Gerundio: suspenderende
Partisipp: suspendert
Indikativ
1. Presens (Ntid)
 • jeg
  suspenderer
 • du
  suspenderer
 • han
  suspenderer
 • vi
  suspenderer
 • dere
  suspenderer
 • de
  suspenderer
8. Presens perfektum
 • jeg
  har suspendert
 • du
  har suspendert
 • han
  har suspendert
 • vi
  har suspendert
 • dere
  har suspendert
 • de
  har suspendert
2. Preteritum (Fortid)
 • jeg
  suspenderte
 • du
  suspenderte
 • han
  suspenderte
 • vi
  suspenderte
 • dere
  suspenderte
 • de
  suspenderte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
 • jeg
  hadde suspendert
 • du
  hadde suspendert
 • han
  hadde suspendert
 • vi
  hadde suspendert
 • dere
  hadde suspendert
 • de
  hadde suspendert
4a. Presens futurum
 • jeg
  vil/skal suspendere
 • du
  vil/skal suspendere
 • han
  vil/skal suspendere
 • vi
  vil/skal suspendere
 • dere
  vil/skal suspendere
 • de
  vil/skal suspendere
11a. Preteritum futurum
 • jeg
  vil/skal ha suspendert
 • du
  vil/skal ha suspendert
 • han
  vil/skal ha suspendert
 • vi
  vil/skal ha suspendert
 • dere
  vil/skal ha suspendert
 • de
  vil/skal ha suspendert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
 • jeg
  ville/skulle suspendere
 • du
  ville/skulle suspendere
 • han
  ville/skulle suspendere
 • vi
  ville/skulle suspendere
 • dere
  ville/skulle suspendere
 • de
  ville/skulle suspendere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
 • jeg
  ville/skulle ha suspendert
 • du
  ville/skulle ha suspendert
 • han
  ville/skulle ha suspendert
 • vi
  ville/skulle ha suspendert
 • dere
  ville/skulle ha suspendert
 • de
  ville/skulle ha suspendert
Imperativ
bekreftende
 • du
  suspender!
 • vi
  La oss suspendere!
 • dere
  suspender!
Nektende
 • du
  ikke suspender! (suspender ikke)!
 • dere
  ikke suspender! (suspender ikke)!

Siste søk

# Land Term
1 Flag castration
2 Flag slupp
3 Flag hickory
4 Flag med skorpa
5 Flag hjørne
6 Flag commonplace
7 Flag ryck
8 Flag stubin
9 Flag impedans
10 Flag a gusto
11 Flag skorsteinsfeier
12 Flag felcitera
13 Flag tungt
14 Flag lyckönskningar
15 Flag stabil
16 Flag psykiater
17 Flag dumfjott
18 Flag rettskrivning

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
röja 410 0 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1269 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6086 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 1347 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1999 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4874 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5730 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6141 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5168 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5698 0 2018-11-26 10:44:30

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Siden ble generert på 0.1646 - sekunder.

mobiltelefon