logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for suspendert:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok

Merk! Denne oversettelsen har blitt automatisk oversatt og venter på godkjennelse fra en profesjonell oversetter!

norsuspendert
engallmenn [?]: påmønstre
spaallmenn [?]: suspendido
sweallmenn [?]: avbrytas
Synonymer:avskjediget, gitt løpepass/fyken, oppsagt, sparket
Eksempel:
 1. Dette stolte løfte stod der, flankert av de to nasjonale helter Christie og Tordenskiold, også i tider da gullinnvekslingen var suspendert, 19141928 og fra 1931.
 2. Men det går ikke nå, jeg er jo suspendert.
 3. Verket greide altså å lage helt jevn kamp i Tromsø uten både Mark DiGiacomo og SteinErik Vellan, henholdsvis skadet og suspendert.
 4. Denne innsikt er åpenbart suspendert når det gjelder synet på rettshjelpens nødvendighet.
 5. Ingen flyveleder ble suspendert fra sin stilling, sier Kirkvaag.
 6. Jeg har gått suspendert i to år.
 7. Jeg vet ikke om trusler kan forandre på noe, men blir de suspendert, har disse kirkene fått som fortjent, sier han.
 8. Aksjen ble omsatt til 125 kroner, som er 30 kroner lavere enn før den ble suspendert.
 9. Aksjene i Det Norske Oljeselskap ble suspendert fra børsnotering i formiddag i forbindelse med en forestående emisjon mot Norgas og Dyno, opplyser børssekretær Erik Jarve.
 10. Aksjene i Rosshavet har vært suspendert siden Kosmos fusjonstilbud ble fremsatt i forrige uke.
 11. Aksjene i oljeselskapet vil forbli suspendert inntil nærmere enkeltheter og betingelser ved kapitalutvidelsen foreligger.
 12. Alle flyveledere som blir involvert i nestenulykker blir herefter automatisk suspendert så lenge saken efterforskes.
 13. Arne Treholt ble umiddelbart efter arrestasjonen 20. januar suspendert fra sin stilling.
 14. Artikkelen munnet ut i en oppfordring til biskop Andreas Aarflot, som er medlem av LVFs høyeste permanente organ, eksekutivkomiteen, om å ta initiativ til å få et oppgjør om dette og søke å få biskop Kaldy suspendert som president.
 15. Barcelona stiller uten Carrasco og Bernardo, som er suspendert efter flere gule kort i tidligere runder.
 16. Begge aksjene ble suspendert på Oslo Børs i formiddag.
 17. Bl.a. var biskop Aarflot selv en av initiativtagerne til at to sydafrikanske kirker som fremdeles praktiserer apartheid, ble suspendert fra LVF på generalforsamlingen i Budapest.
 18. Byråsjef Arne Treholt ble igår suspendert fra sin stilling som sjef for UDs pressekontor, men han vil fortsatt få sin lønn inntil endelig avskjedigelse er et faktum.
 19. Både Investas aksjer og konvertible obligasjoner og Norcems aksjer var suspendert på Oslo Børs igår, og vil være det også fredag.
 20. Både de seks soldatene og brigadegeneral Custodio ble suspendert fra sine stillinger efter at Marcos hadde mottatt granskningsrapporten ved en kort seremoni i presidentpalasset i Manila tirsdag.
 21. Børsen i Trondheim ble fokusert da ForenedeGruppen var suspendert fra Oslo Børs under striden om kapitalutvidelsene og FagerstaHaaks aksjekjøp, og aksjene bare ble notert i Trondheim.
 22. DNOaksjene ble følgelig suspendert inntil nærmere enkeltheter og emisjonsbetingelser foreligger.
 23. DNOaksjene er suspendert på Oslo Børs inntil de langt fremskredne forhandlingene mellom DNO, Actinor og Dyno er formelt sluttført.
 24. De kan ikke som gruppe være suspendert fra å ytre seg til bestemte spørsmål.
 25. De to ble suspendert.
 26. De to er suspendert inntil saken deres er behandlet av Norges Idrettsforbunds domsutvalg.
 27. Den ene av de to flyvelederne på Fornebu som ble suspendert fra sine stillinger efter at det inntraff et såkalt nestenuhell under utflyvning fra Fornebu, er nå tilbake i tjeneste efter å ha gjenomgått fornyet prøve for Luftfartsverket.
 28. Den frikjente politiførstebetjenten har vært suspendert fra sin stilling ved Oslo politikammer i nesten to år, og det blir nå spørsmål om gjeninnsettelse i full stilling.
 29. Den norske Amerikalinjes aksjer er suspendert fra Oslo Børs i forbindelse med forestående offentliggjørelse av endringer av eierforhold i selskapet og omstrukturering av virksomheten.
 30. Den spionsiktede Arne Treholt ble igår suspendert fra sin stilling som byråsjef i Utenriksdepartementet, men han vil motta lønn inntil han blir endelig avskjediget.
Liknende ord:
norsuspendere
swesuspendera
spasuspender
engsuspenders
norsuspensere
spasubtender
engsurrender
Dine siste søk:
 1. suspendertSiste søk

# Land Term
1 Flag tot
2 Flag behandlad med kamfer
3 Flag oficialidad
4 Flag traducción errónea
5 Flag colonialista
6 Flag som regel
7 Flag anorexia nerviosa
8 Flag søk
9 Flag socialdemokrat
10 Flag single-family home
11 Flag forordne
12 Flag aerobics
13 Flag radskrivare
14 Flag recibir una paliza
15 Flag fegis
16 Flag bukta sig
17 Flag hetsa
18 Flag replikasjon

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
röja 409 0 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1268 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6084 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 1346 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1998 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4873 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5729 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6140 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5167 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5697 0 2018-11-26 10:44:30

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Siden ble generert på 0.1475 - sekunder.

mobiltelefon