logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for svekket:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok

Merk! Denne oversettelsen har blitt automatisk oversatt og venter på godkjennelse fra en profesjonell oversetter!

norsvekket
engallmenn [?]: weakened
spaallmenn [?]: debilitado
sweallmenn [?]: försvagats
Synonymer:
 1. avmektig, kraftløs, maktesløs, matt, medtatt, puslete, skjør, skral, skrøpelig, sped, svak, utilstrekkelig, utmattet, veik, viljeløs
 2. dusement, dårlig, forkommen, gebrekkelig, halvsyk, hanglete, helseløs, indisponert, klein, krank, kvalm, låk, matt, sengeliggende, sjaber, skadet, skral, skranten, skrøpelig, syk, tufs, upasselig, utilpass, uvel
Eksempel:
 1. Fornemmelsen av planløshet i ledelsen og saksforberedelsen hos høires stortingsgruppe og dennes forhold til regjeringen har yderligere svekket gruppen og partiet.
 2. Forsvarssjefen konkluderer med at :... vår forsvarsevne er svekket i betenkelig grad.
 3. Den mest nærliggende løsning for mange synes å være krav om at Staten skal kompensere for svekket økonomisk evne ved økede overføringer.
 4. Den stramme budsjettpolitikken vrir mer av den økonomiske virksomhet over i den private sektor og er med på å gjøre vesttysk økonomi smidigere, efter at den gjennom år hadde låst seg fast i en lønns, produksjons og subsidiestruktur som svekket veksten, spesielt veksten i nye arbeidsplasser, sier regjeringstalsmenn i Bonn.
 5. Denne tvil er naturligvis ikke blitt svekket hvis mistanken bekreftes om at Arne Treholt hadde en hovedoppdragsgiver i Moskva i den tid han var Evensens fortrolige.
 6. Det er nok tilstrekkelig mange penger i statskassen til det en stund, men problemene for norsk næringsliv og økonomi ville bare tilta fordi man ville få en svekket konkurranseevne i bedriftene.
 7. Det er uheldig for finansieringsselskapene og det har svekket konkurransen på kredittmarkedet at finansieringsselskapene har vært underlagt direkte regulering for andre typer utlån enn factoring og leasing.
 8. Innvandrernes rettssikkerhet og rettigheter blir svekket, heter det i høringsuttalelsen fra innvandrerorganisasjonene om forslaget til ny fremmedlov her i landet.
 9. Jeg har bevisst satset på å forbedre 500 m og 1500 m, uten at jeg tror langdistanseformen er svekket.
 10. Konsekvensen er omfattende brakklegging, sterk nedgang i sysselsettingen i jordbruket og sterkt svekket beredskap, mener ideutvalget i Norsk bondeog småbrukarlag.
 11. Med Jurij Andropov er menneskerettighetene i Sovjet blitt ytterligere svekket.
 12. Mistanken om at Matus sto bak ranet av Rygge og Våler Sparebank er ikke svekket efter avhørene, sier politiadjutant John Granerud ved Moss politikammer.
 13. Møter De svekket som utenriksminister ved fredagens debatt ?
 14. Nedgraderingsutvalget foreslo forøvrig så mange unntagelser fra de automatisk virkende nedgraderingsregler at betydningen av dem ville bli betydelig svekket.
 15. Skipperens stilling ombord er blitt noe endret med årene, men ansvaret hans er vel ikke svekket ?
 16. Troen på fortsatt stigning for dollaren er svekket i det siste.
 17. Tross vår gjennomsnittlig i høye vaksinasjonsprosent, forteller Vig, blir hvert år barn alvorlig syke, enkelte blir varig svekket og noen dør på grunn av meslingsmitte.
 18. USAs evne til å påvirke utviklingen internasjonalt vil bli betraktelig svekket, hvis vi ikke er i stand til å påvirke begivenheter på hjemmebane, heter det blant annet i kapitlet om de sikkerhetspolitiske aspekter.
 19. Utgangspunktet er allikevel at 58 prosent av velgerne ikke mener at forholdene er svekket, sier statsråd Heløe.
 20. Utviklingen i saken den siste tiden har ikke svekket mistanken mot 35åringen, sier konstituert politimester Tom Aas Andersen.
 21. Vi har da dokumentert at vi ikke klarer å bryte utviklingen i retning av svekket konkurranseevne hverken i oppgangskonjunktur eller under nedgangstider, påpekte adm. direktør Trond Reinertsen i Den norske Bankforening på en pressekonferanse igår.
 22. Vi har regnet med et par kvartal med svekket økonomisk vekst i en overgangsfase fra den kraftige vekst vi hittil har sett til en mer dempet, men også mer motstandsdyktig ekspansjonstakt, sier en talsmann for Det hvite hus.
 23. Økte køproblemer, forflytting av problemer, svekket trafikksikkerhet og svikt i det lokale næringslivs kundegrunnlag.
 24. 140 000 av Storbritanias 183 000 grubearbeiderne streiker nå på 10. uke, men det faktum at vel 40 000 nekter å slutte seg til streiken, uten en uravstemning innen forbundet, har hittil svekket resultatet av streiken.
 25. 16 prosent sa at tilliten var noe svekket, mens det for 66 prosent ikke spilte noen rolle.
 26. 60 prosent har plager som hører sammen med et svekket immunforsvar, først og fremst astma og allergier en fem ganger større andel enn normalt.
 27. 8 prosent av de spurte svarte at tilliten er alvorlig svekket, på spørsmål om spionsaken har betydd noe for tilliten til Ap.
 28. ANC, som vil få sin posisjon svekket av pakten, sa i en kommentar fredag at SydAfrika forsøker å redusere sine sorte naboland til bantustans - en henvisning til regimets forsøk på å plassere alle sine sorte innbyggere i såkalte hjemland, som på papiret blir gitt selvstendighet.
 29. Aarflot mener at abortengasjementet fra en samlet kirke er blitt svekket gjennom den prosess som har gått for seg i Børre Knudsensaken.
 30. Aftenposten bragte onsdag den alarmerende opplysning om at to tredjedeler av alle folkegassmasker i Norge har svekket virkning.
Liknende ord:
norsvekke
norsvekkes
norsvakhet
norsvertet
norsviktet
engsvelte
norsvalhet
Dine siste søk:
 1. svekketSiste søk

# Land Term
1 Flag plume
2 Flag bajura
3 Flag fisherman
4 Flag störtränna
5 Flag declive
6 Flag tolk
7 Flag gjøre en ende på
8 Flag via
9 Flag veltalenhet
10 Flag go ahead
11 Flag prebend
12 Flag arqueta
13 Flag mongolism
14 Flag innerligt trött på
15 Flag mongolism
16 Flag tidevannsbølge
17 Flag poco ético
18 Flag by the merest chance

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 1425 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1549 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2100 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3358 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9526 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3160 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3863 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6618 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7346 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7985 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.2217 - sekunder.

mobiltelefon