logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

3 oppslag funnet for symbol:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i engelsk ordbok
engsymbol
norrepresentation [n]: symbol [u]
sign [n]: symbol [u], tegn [n]
sparepresentation [n]: símbolo [m], emblema [f]
sign [n]: símbolo [m], signo [m]
swerepresentation [n]: symbol [u]
sign [n]: symbol [u], tecken [n]
Synonymer:
 1. [n]: signal [gt], signaling [gt], sign [gt]
 2. [n]: symbolization, symbolisation, symbolic representation, representational process [gt]
Avledede ord:status symbol, symbolic, symbolism, symbolize, graphic symbol, mathematical symbol, phonetic symbol, printed symbol, stock symbol, symbol-worship, symbolatry, symbolic logic, symbolic logician, symbolic representation, symbolical, symbolisation, symbolise, symboliser, symbolising, symbolist, symbolization, symbolizer, symbolizing, symbology, symbololatry, unsymbolic, written symbol
Wiki:A symbol is something such as an object, picture, written word, sound, or particular mark that represents something else by association, resemblance, or convention. For example, a red octagon may be a symbol for ""STOP"". On maps, crossed sabres may indicate a battlefield.
Eksempel:
 1. The lion is often used as a symbol of courage.
 2. The whiteness of the lily is a symbol of purity.
 3. Long ago in early cultures, the ball in the game was the symbol of the sun.
 4. A dove is a symbol of peace.
 5. The dove is a famous symbol for peace.
 6. The dove is a symbol of peace.
 7. I dont know what this symbol stands for.
 8. This symbol stands for strength and integrity.
 9. The symbol X usually stands for an unknown quantity in mathematics.
 10. The chemical symbol H expresses hydrogen.
 11. An expensive car is a status symbol.
 12. The Statue of Liberty is a symbol of America.
 13. The Emperor shall be the symbol of the State.
 14. The Emperor is the symbol of the unity of the people.
 15. The color white is a symbol of purity.
 16. We use the symbol “⊂” to denote proper inclusion.
 17. I think hairiness is a symbol of masculinity, so I really like it.
 18. The Statue of Liberty is the symbol of America.
 19. The hedgehog on Gotland is a local symbol.
 20. Hummer limousines are the ultimate symbol of conspicuous consumption.
Resultater funnet i norsk ordbok
norsymbol
engframstilling [n]: symbol
tegn [n]: token, symbol, sign
spaframstilling [n]: símbolo [m], emblema [f]
tegn [n]: señal [f], símbolo [m], signo [m]
sweframstilling [n]: symbol
Synonymer:
 1. advarsel, forbud, formaning, forvarsel, hint, jærtegn, memento, omen, profeti, påminnelse, signal, skremmeskudd, skriften på veggen, spådom, tegn, varsel, varsku, vink
 2. identifikasjon, kjennetegn, merke
Avledede ord:stå som symbol for, statussymbol, symbolisere, symbolsk, symbolisme
Wiki:Et symbol er et tegn, en gjenstand, en handling eller noe annet som har en dypere mening, det vil si noe som henviser til eller representerer noe annet enn seg selv, og som anskueliggjør dette på en konkret måte. Et symbol er ofte et synlig eller språklig bilde for abstrakte begreper, ideer og forestillinger, og symboler kan derfor også kalles sinnbilder. Hva symbolene betyr, bygger på konvensjoner, noe man blir enige om, men innholdet har som regel opphav i en praktisk situasjon eller i de konkrete omgivelsene.
Eksempel:
 1. For meg er den et symbol på mangfold og paradokser og sensualitet.
 2. Fra et ikke ubetydelig antall bekjennende folkekirkemedlemmer blir det nå sagt rett ut at Hognestad er et symbol på tankefriheten i kirken og at han er en garantist for at kirken også har plass for tvilere.
 3. Glassberget er en fabel om og symbol på det klatresamfunn så mange av oss forsøker å nå toppen av.
 4. It dont mean a thing if it aint got that swing kan stå som symbol for musikken som vil lyde gjennom Skandinaviasalen 22. august.
 5. Livets symbol med smak av evigheten - slik er egget blitt karakterisert.
 6. Nobelkomiteen har gitt et håndslag til en person som er blitt et ledende symbol for en kamp som bare kan vinnes gjennom målbevisst tålmodighet.
 7. Et raskt økende antall japanere - de fleste av dem unge - kan ikke håndtere spisepinner, et redskap så elementært at det er blitt et symbol på Asia, ifølge en ny undersøkelse.
 8. Den olympiske ild er et symbol vi vil holde rent, fastslo han, og la til at det eksisterer en fundamental mentalitetsforskjell mellom grekere og amerikanerne.
 9. Dumme, ubevisste ledere i Frankrike, et land som ser seg selv som et symbol for frihet og pleier å skryte av sin fortid, har gitt de mest avskyelige terrorister asyl.
 10. Et lite symbol på at Nordiska Museets store norske folkekunstsamling skal overføres til Norge, smiler Bjørkvik.
 11. Fredsskipet er blitt et symbol på ønske om fred, demokrati og utvikling i MellomAmerika.
 12. Fødslene i tunnelen er blitt et slags symbol på at livet må gå sin vante gang for befolkningen uansett hva som skjer rundt av krig, kanontorden og elendighet.
 13. I mangel av noe annet brukte jeg en lenkebit - som et symbol på en sak jeg og Vestfinnmark politikammer har arbeidet mye og lenge med, sier han.
 14. Jeg forestiller meg en palestinsk folkemelodi flettet inn i alle tre satsene som et symbol på nødvendigheten av forsoning.
 15. Men ræga, da, dette symbol på Sørlandssommeren ?
 16. Men, heter det i domspremissene, - det er en kjensgjerning at navnet representerer et symbol på den kulturforbindelse som Heyerdahl gjennom sin forskning fant at det besto mellom Peru og Polynesia, og KonTiki er den utformning og sammenstilling av de opprinnelige betegnelser på de gamle solguder som storparten av den siviliserte verden idag kjenner.
 17. Men det ble sagt at Walesa er frihetens symbol.
 18. Vi i SV har sett frem til denne dagen, og vi ser enda mer frem til hans 70 og 80årsdag da vi forhåpentlig vil være kvitt en irriterende sympatisk motstander, sa partilederen Theo Koritzinsky som overrakte blomster og en fiskevekt som gikk opp til syv kilo - som et symbol på Benkows valgflesk om syv milliarder kroner i skattelettelser.
 19. Vikingskipet er et fint symbol på vannet som livgivende kilde.
 20. 103 nyomvendte vitner ble døpt ved full nedsenkning i vann, som et symbol på at de har innviet seg til Gud.
 21. Aksjonens lyseblå symbol pryder fra idag av de aller fleste bakruter, og oppfordrer bakenforkjørende til å bli sett i tide, buk lys om dagen.
 22. Andra beskriver Wiesel som en symbol för judiskt lidande och motstånd.
 23. At det skulle være overflod av egg nettopp om våren, kan lett tolkes som et symbol på fruktbarhet.
 24. Barna styrer magnetisk eller med en pedal som flytter et lyspunkt fra symbol til symbol på et rutebord med symboler for 500 ord.
 25. Bendik Sjur liker det ikke, det minner ham om tyrrani og frihetsberøvelse og kan være symbol på mange tilstander og forhold.
 26. Bomullsblomsten er symbol for Usbekistan.
 27. Broen som nærmest er blitt Luzerns symbol, bygget i 1333, i tømmer, mørknet av tidens elde.
 28. Bygningen er også et symbol.
 29. Både da og senere er Augusto Pinochets junta, ikke minst i venstreorienterte menneskers bevissthet, blitt stående som et gjennomført symbol på reaksjonær undertrykkelse, mens Allende forlengst er gjort til martyr.
 30. Båten var båndet mellom gamlelandet og venner på den andre siden av Atlanteren, det var et nasjonalt symbol og vår stolthet.
Resultater funnet i svensk ordbok
swesymbol
engframställning [n]: symbol
tecken [n]: token, symbol, sign
norframställning [n]: symbol
spaframställning [n]: símbolo [m], emblema [f]
tecken [n]: señal [f], símbolo [m], signo [m]
Synonymer:
 1. varumärke
 2. etikett, spår, avtryck, kännetecken, prick, tecken, fabrikat, beteckning, emblem
 3. indikator, märke, vink, symtom, omen, indikation, signal
Avledede ord:stå som symbol för, statussymbol, symbolisera, symbolisk, symbolism
Wiki:Symbol, av grekiska symbolon - ""tecken"". En symbol är en representation av en (annan) sak, ett abstrakt begrepp, en idé eller egenskap. Ett ord är exempelvis en symbol som refererar sin egen definition; alltså, det ""står för"" detta begrepp definierad som en konvention i ett givet språk.
Liknende ord:
engsymbolic
norsymbolsk
swesydpol
swesymbios
swesymtom
engsymbolism
engsymbolize
Dine siste søk:
 1. symbolSiste søk

# Land Term
1 Flag förgätmigej
2 Flag hurriedly
3 Flag gassavleser
4 Flag arrogante
5 Flag blast furnace
6 Flag lokketilbud
7 Flag kverulering
8 Flag snöboll
9 Flag högtidlig procedur
10 Flag øyenhule
11 Flag gångbana
12 Flag tulta
13 Flag cockfighting
14 Flag dimming
15 Flag IRA
16 Flag lubricity
17 Flag madrass
18 Flag volde

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 394 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 546 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1189 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2441 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7912 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2167 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2755 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5685 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6502 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7008 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.1818 - sekunder.

mobiltelefon