logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

2 oppslag funnet for teknisk:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norteknisk
engallmenn [a]: technical
spaallmenn [a]: técnico
sweallmenn [a]: teknisk
Synonymer:automatisk, industriell, maskinell, maskinmessig, mekanisert, mekanisk, robotaktig, selvregulerende, uselvstendig
Avledede ord:forsikringsteknisk, høyskole for teknisk yrkesutdanning, mnemoteknisk hjelp, på aktuelt teknisk nivå, teknisk detalj, teknisk knockout, teknisk terminologi, teknisk avansert, polyteknisk, teknisk spesifikasjon
Eksempel:
 1. Alvorlige saker henvises til statsadvokaten i Eidsivating som ansvarlig leder, mens den teknisk / taktiske efterforskning utføres av en gruppe efterforskere fra Kriminalpolitisentralen.
 2. Anne Jahren har en del å lære teknisk.
 3. Custos Finans akter ikke å ta opp kampen med kommunekassereren, idet de anser den tapt på teknisk KO.
 4. Greteløpet, hvor Vidar er teknisk arrangør, håper også klubben skal innbringe dem i det minste 10 000 kroner.
 5. Husflid er en form for produksjon til eget bruk eller salg som forutsetter et beskjedent teknisk utstyr.
 6. Jeg må både fra teknisk og økonomisk standpunkt bestemt fraråde hel eller delvis nedleggelse av verftet, fremholdt den nye sjefen.
 7. Kvinnelige norske billedkunstnere har mye å fare med, og deres arbeider er av høy teknisk og kunstnerisk kvalitet.
 8. Kvinner mangler teknisk innsikt.
 9. Poeme viste seg å være et vakkert og velklingende verk, som fiolinisten Valerij Klimov formet varmt og teknisk overbevisende.
 10. Polarstar var i Barentsburg med teknisk personell fra Store Norske Spitsbergen Kulkompani A / S, og kom tilbake til Longyearbyen om kvelden.
 11. Prematurbarnefondet vil ha som formål å skaffe tilveie ekstra teknisk utstyr til sykehusbruk for for tidlig fødte barn.
 12. Rent teknisk var også programmet imponerende.
 13. Sjøfarten flytter i januar både redaksjonen, teknisk avdeling og administrasjonen fra Kirkegaten, sammen med underselskapene Nautisk Forlag og Norsk Management Forlag.
 14. Slik innleder teknisk rådmann sin innstilling og inviterer dermed formannskapet til å slutte opp om planen om et lokk over E18 ved Gyssestad.
 15. Vi har et forsvarssystem i skjærgården, en slags tyverialarm, som består av mineringer, fysiske hindre, blant annet i form av ubåtnett, samt forskjellige teknisk apparatur.
 16. Aksjonen vil også kunne demme opp for krav om borgervern, og redusere behovet for teknisk overvåkning, som ikke skaper noen varme i boområdene, snarere tvertimot, sa AnneLise Bakken.
 17. Bedriftsskolen gir meg også god bakgrunn for å komme inn på en teknisk skole.
 18. Boligundersøkelsen er bare ett av flere tiltak for å kartlegge boligbehovet i kommunen frem til år 2000, sier plansjef Otto Berg hos teknisk rådmann i Bærum.
 19. Både teknisk og økonomisk har vi fått til et meget godt samarbeide med Jugoslavia.
 20. Båndlegging av Madlastø betyr at byen mister 600700 boligtomter, eller nærmere ett års boligproduksjon, opplyser teknisk rådmann Stein Andresen til NTB.
 21. Da de norske innvandrerne kom før århunderskiftet - de fleste av dem fra norske bygder og ofte fra trange kår - møtte de en teknisk kultur som på mange felter lå langt foran den de selv kom fra.
 22. Damefotballen er ofte teknisk god og morsom å se på, men det meste skjer i slow motion.
 23. De faglige foredragene på universitetets festmøte og på AVHs årsmøte er begge hentet fra teknisk og naturvitenskapelig forskning.
 24. De har gått teknisk bedre før iår, og har ikke glemt hvordan det skal gjøres.
 25. Den 11. januar i år, kort før sin død, introduserte Andropov en ny lov som gjør det forbudt for enhver sovjetisk borger å overlevere informajon av teknisk, økonomisk eller videnskapelig art til utlendinger.
 26. Den dagen da en arbeider ble drept, gikk alle hjem, svarte teknisk direktør.
 27. Derfor valgte man å gjøre vendereis, mot Plymouth hvor skadene nå utbedres, opplyser teknisk direktør John Johnsen i Fred Olsen til Aftenposten.
 28. Dersom Lysverkene likevel ikke vil ha renseanlegget, er det mest sannsynlig at det blir innredet for parkering, sier teknisk konsulent Tor Backer i Oslo kommune.
 29. Dersom bare disse kriterier skal legges til grunn, blir det er rent teknisk spørsmål å finne frem til hvem som skal utnevnes.
 30. Det beste også, rent teknisk, mener Knut.
Resultater funnet i svensk ordbok
Liknende ord:
norteknikk
sweteknik
nortennis
swetennis
engtennis
nortermisk
spatenis
Dine siste søk:
 1. teknisk



Siste søk

# Land Term
1 Flag stripet hår
2 Flag godtagen
3 Flag saltar la cuerda
4 Flag antik bil
5 Flag conseguido
6 Flag antinomia
7 Flag antikropp
8 Flag canoe
9 Flag antikk
10 Flag unsteadily
11 Flag carreta
12 Flag Nijmegen
13 Flag shrink back
14 Flag antidetonante
15 Flag zoco
16 Flag antiknock
17 Flag gripas av panik
18 Flag forberedende

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Det engelske ordet for Å bøye verb 810 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3872 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 933 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1599 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4454 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5338 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5664 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4752 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5312 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9461 3 2019-01-21 15:13:34

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Siden ble generert på 0.2043 - sekunder.

mobiltelefon