logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for tilknytning:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok

Merk! Denne oversettelsen har blitt automatisk oversatt og venter på godkjennelse fra en profesjonell oversetter!

nortilknytning
engallmenn [?]: association
spaallmenn [?]: asociación
sweallmenn [?]: förening
Synonymer:
 1. assosiasjon, befatning, berøring, bindeledd, bro, forbindelse, forening, forhold, interaksjon, kobling, konneksjon, kontakt, kontaktflate, kontekst, omstendighet, relasjon, sammenheng
 2. avstamning, bånd, enhet, forbindelse, hjemstavn, hjemsted, kilde, nærhet, opphav, opprinnelsessted, røtter, samhørighet, slekt, tilhørighet
Eksempel:
 1. Efter sitt mandat skal utvalget i tilknytning til inntektsoppgjørene legge frem det best mulige faktiske bakgrunnsmateriale og presentere det i en slik form at man så vidt mulig unngår uenighet mellom partene om faktiske økonomiske forhold.
 2. En skulptur av kvinnesakspioneren Aasta Hansteen passer ikke utenfor Universitetsbiblioteket, fordi hun ikke hadde akademisk tilknytning.
 3. Nordiske kvinner med tilknytning til Nei til Atomvåpen...., Nordiske Kvinners Fredsinitiativ er en oppfølging av de 3 utenlandske nordiske Fredsmarsjene.
 4. Og statssekretæren fremholder at vi må få en debatt med kvalitet og innsikt i tilknytning til disse spørsmål.
 5. Visanet er et verdensomspennende nett som benyttes til kontroll av kortene og som også skal benyttes til betalingsoverføringer og tilknytning til betalingsautomater i forretninger.
 6. , driver media og informasjonsvirksomhet i tilknytning til idrettsorganisasjoner.
 7. Alt i alt godkjenner vi ca. 60 forskjellige enheter for tilknytning til telefonnettet pr. år, sier overingeniør Trond Ulseth ved Televerkets Sentrallaboratorium på Kjeller, til Aftenposten.
 8. De fleste har tilknytning til bygdene, med særlig rekruttering fra typiske jordbruksbygder, forteller studiesjef Kjell Holm.
 9. De masseproduserte satellittantennene vil stoppe prisveksten på tilknytning til kabelnett, sier Jim R. Salvador i OBOS Kabelselskap til Arbeiderbladet.
 10. De var jo kosmopolitt med sterk tilknytning til Paris og Frankrike ?
 11. Det er behov for en sterkere tilknytning til industrien på land.
 12. Det er ubetinget positivt med egne spørretimer for aksjonærene, men det kreves ofte spesiell kompetanse for å stille de nødvendige spørsmål i tilknytning til selskapenes regnskaper.
 13. Det koster å beslaglegge omkring 1000 telefonlinjer for å få overført levende bilder i tilknytning til telefonisk lydoverføring.
 14. Det må være bokens kvalitet som avgjør om den skal havne i landets biblioteker, innkjøpt for skattepenger, ikke utgiverforlagets tilknytning til Forleggerforeningen, fremholder han overfor Aftenposten.
 15. Det viktigste må være hvorvidt det er noe å hente hvis man slår sammen institutter med faginnhold i tilknytning til hverandre, sier rektor Inge Johansen, Universitetet i Trondheim / Norges tekniske høgskole, i en kommentar.
 16. Et stort fremskritt for skolen ; miljøet er blitt bedre og kadettenes tilknytning til leiren sterkere, leser vi i Forsvarets Forum.
 17. Eventyrene skal være i klassisk stil, men kan ha tilknytning til både fjern og nær fortid.
 18. For et par år siden var vi enda et par hundre til, og de fleste indere i Norge hadde tilknytning til vår organisasjon.
 19. Foruten lodd og merkesalg blir det i tilknytning til møtet en utstilling av artikler for vår pasientgruppe, forteller ukekomiteens formann, Berith Fjeld.
 20. Gaustadbekkdalen i Oslo bør bygges ut som en forskningsby i tilknytning til Universitetet, sier Ole Elsrud.
 21. Gjennom kontraktene har vi også sikret en mulig tilknytning av selskapene til nødhjelpsentraler ved landets sykehus, der slike skal opprettes, sier førstekonsulent Magne Lilleseth i Helsedirektoratet til Aftenposten.
 22. Han er ferdig med sitt produktive liv, han har ingen chanse til å skaffe seg normal inntekt og tilknytning til en arbeidsplass.
 23. Her i landet kom initiativet til et behandlingstilbud for torturofre fra psykiatere med tilknytning til Amnesty.
 24. I tilknytning til Aftenpostens oppslag om den polske dikteren Tadeusz Konwicki synes vi det er aktuelt å opplyse at vi starter en ny hørespillserie av nålevende polske forfattere til høsten.
 25. I tilknytning til et slikt senter vil det også være naturlig å få igang en etablererskole, slik at det også på den måten kan gis hjelp.
 26. I tilknytning til jordbrukssenteret skal det bygges en helsestasjon.
 27. Jeg har alltid vært betatt av folkekunst, og som kunstner har jeg hele tiden kjent en sterk tilknytning til norsk landskap og folkeliv.
 28. Jeg synes at Helge Hognestad bør få bli i Kirken - til dels for hans egen skyld og til dels for de mennesker som finner en slags tilknytning til Den norske kirke gjennom hans gjerning - og som kan finne veien videre.
 29. Kirke og undervisningskomiteen i Stortinget har tidligere gitt uttrykk for at Norges Sykepleierhøyskole bør overføres til Universitetet i Oslo og at dette burde skje i tilknytning til statsbudsjettet for 1985.
 30. Man må han en religiøs tilknytning for å ha nytte og glede av Frelsesarmeeens tilbud for den eldre garde ?
Liknende ord:
nortilretning
nortilsetning
nortilslutning
engtinting
nortilknytte
nortilknyttet
nortilkobling
Dine siste søk:
 1. tilknytningSiste søk

# Land Term
1 Flag Roman
2 Flag triad
3 Flag splinter
4 Flag poetikk
5 Flag pestaña
6 Flag advisory
7 Flag corregir
8 Flag dybde
9 Flag husky
10 Flag bajar vertiginosamente
11 Flag guiador
12 Flag husere
13 Flag ha betydelse
14 Flag stokkrose
15 Flag suge opp
16 Flag patronhylsa
17 Flag geology
18 Flag biljard

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 1397 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1512 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2070 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3338 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9490 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3146 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3831 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6589 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7330 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7966 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.2333 - sekunder.

mobiltelefon