logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for tilslutning:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok

Merk! Denne oversettelsen har blitt automatisk oversatt og venter på godkjennelse fra en profesjonell oversetter!

nortilslutning
engallmenn [?]: adherence
spaallmenn [?]: la adhesión
sweallmenn [?]: följsamhet
Eksempel:
 1. Kr.F. gir derfor sin tilslutning til at det nå blir åpnet adgang for et mindre antall utvalgte utenlandske banker til å etablere virksomhet i Norge.
 2. Og det er denne gjennomgang Regjeringen har bedt Stortinget om å bevilge stillinger til og fått Stortingets enstemmige tilslutning for.
 3. Undertrykket hindrer enhver fornyelse og nytenkning og kan føre til manglende tilslutning.
 4. 17. juni gi sin tilslutning til at hurtigløps og kunstløpsseksjonene får en større del av arbeidsoppgavene.
 5. Det vi må gjøre er å kjøre til sykehusdørene og sørge for gode tilbringertilbud som tilslutning til hovedruten.
 6. Efter at generalforsamlingen i Fossekallen hadde gitt ideen sin tilslutning, mobiliserte de konservative i Liv for å forhindre et lignende vedtak der.
 7. Forslaget om å videreføre prosjektet fikk enstemmig tilslutning i bydelsutvalget, forteller BUformann Idar Kristensen.
 8. Hvis ledelsen og styret i Bergenske gir sin tilslutning til avtalen uten at noen har gått god for aksjenes verdi, handler de i strid med aksjonærenes interesser.
 9. Ja, denne ferieformen har økende tilslutning.
 10. Ja, jeg er underhånden blitt kontaktet av endel Høyrepolitikere som har gitt uttrykk for at de vil finne det vanskelig å gi anbefalingen sin tilslutning.
 11. Jeg vil i hvert fall ikke gi den svenskdanske modellen min tilslutning.
 12. Med den minimale tilslutning dere har, skulle man tro dere satser sterkt på utenomparlamentarisk arbeide ?
 13. Norges Rederiforbund gir sin fulle tilslutning til Regjeringens synspunkter på situasjonen i Persiabukta, sier forbundets administrerende direktør David Vikøren.
 14. Om vi får tilslutning fra fylkesmyndigheter og storting, må vi regne med at Lierbommen vil bli stående en god stund efter at motorveibroen er nedbetalt i 1990.
 15. Publisitet er målestokken på hvorvidt en politiker har suksess, fastslo Eide, noe Arbeiderpartiets tidligere formann, Reiulf Steen stort sett kunne gi sin tilslutning.
 16. Sett under ett får vi en bra orientering om partienes tilslutning.
 17. Ut fra en slik vurdering vil jeg si at Kristelig Folkepartei har en relativt sterk tilslutning, litt under valgresultatet, sier Kjell Magne Bondevik.
 18. Vi har, som han formulerte det, fått et klart mandat fra et folk som gir sin tilslutning til det vi har gjort, og vi vil fortsette på samme vei.
 19. Vi kan ikke kontrollere hva gjestende statssjefer sier, men det er heller ikke uttrykk for tilslutning at man står ved deres side når det blir sagt.
 20. Vi reiste spørsmålet under det forberedende arbeide med østveststudien uten å få tilslutning, sier Stray.
 21. Vi trodde at vi gjorde det trygt for mulige deltagere å gå inn i de ulike prosjektene på Vaterland ved at kommunen grep inn direkte og avklarte saken gjennom det programprosjektet som fikk så bred tilslutning i bystyret, sier Hans Svelland.
 22. Øket politisk og økonomisk støtte fra Norge har derfor min fulle tilslutning, sier Buttedahl.
 23. 08166401 Konkret er Bispemøtet i sin tilslutning til kravet om at de som skal ha stillinger som kateketer i kirken skal ha gjennomgått et kateketseminar.
 24. 12 svaler gjør kanskje ingen sommer, men Reagan har fått den tverrpolitiske tilslutning han tidligere forgjeves har bedt om.
 25. 1984 blir et prøveår for kortet, hvis sporveisstyret gir sin tilslutning til et forslag fra administrasjonen.
 26. 38 av kommunestyrets medlemmer ga forslaget sin tilslutning, mens 32 av medlemmene støttet sosialrådmann Gunnar Hildes innstilling om ikke å tillate noe nytt vinmonopolutsalg i Vestre Bærum i det hele tatt.
 27. 500åringen Marthin Luther fortjener ikke ukritisk tilslutning,men han fanget et poeng som ennå gir mening:Siden Gud tar hånd om vår skjebne,blir vi fri til kjærlighet - til å gjøre det som er nødvendig for vår omverdens skyld.Bruker vi derimot kreftene på å sirkle oss selv,blir medmennesket middel heller enn mål og mister sin egenverdi.
 28. 6,6 pst. tilslutning i mai, mot 6,4 pst. måneden før.
 29. Alle arbeidsledige under 25 år i Oslo vil få tilbud om arbeide eller opplæring dersom forslaget fra en felles kommunal og statlig arbeidsgruppe om 3000 opplæringsplasser i 1985 og 86 får tilslutning fra de folkevalgte i hovedstaden.
 30. Alle disse spørsmålene, med unntak av det siste som ikke betingelsesløst kan få min tilslutning, har tidligere vært reist overfor overordnede myndigheter både fra Postverkets ledelse og etatens organisasjoner.
Liknende ord:
swetillslutning
nortilsetning
nortilknytning
nortilretning
nortilsetting
nortilstelning
nortilstopning
Dine siste søk:
 1. tilslutningSiste søk

# Land Term
1 Flag bigotry
2 Flag föremål för åtlöje
3 Flag klaga över
4 Flag monóculo
5 Flag manifest
6 Flag synas
7 Flag clinche
8 Flag encumbrance
9 Flag frequent
10 Flag crescendo
11 Flag rule out
12 Flag sysselsatt
13 Flag dimmed
14 Flag dressur
15 Flag hi-fi
16 Flag sno
17 Flag pantebutikk
18 Flag proklamation

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 110 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 259 0 2022-10-17 23:14:50
röja 912 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2095 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7285 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1866 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2455 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5372 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6190 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6684 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Siden ble generert på 0.1704 - sekunder.

mobiltelefon