logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for uakseptabel:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
noruakseptabel
engtilbydende [a]: unacceptable
grad [a]: unacceptable
spatilbydende [a]: inaceptable
grad [a]: inaceptable
swetilbydende [a]: oacceptabel
Eksempel:
 1. De bør følgelig ha en viss avskrekkende evne til å kunne utsette sovjetisk territorium for en uakseptabel risiko...
 2. ONeill, gjør oppmerksom på at dagens situasjon er totalt uakseptabel.
 3. Dagens situasjon i Troms fylke er helt uakseptabel.
 4. De sovjetiske systemer en en uakseptabel trusel, fordi de kan hindre at våre landbaserte våpen kan fylle sin oppgave, sier major Rand.
 5. En amerikansk invasjon i Nicaragua vil efter Norges mening være en helt uakseptabel handling, sier utenriksminister Svenn Stray til NTB.
 6. Er fire uker å regne for uakseptabel lang svartid på en så alvorlig protestnote, pressetalsmann i UD, Geir Grung ?
 7. Gjennom en lang rekke år har Arbeiderpartiet fremstilt vår skattepolitikk som et anslag mot fellesskapet og fellesgodene, som moralsk suspekt, som sosialt uakseptabel og som et bidrag til å øke avstanden mellom de svakt og de bedre stilte.
 8. Situasjonen kan derfor bli enda mer tilspisset og uakseptabel enn den er idag.
 9. Vi mener det ikke foreligger noen fare for at USA vil gå til noen invasjon i Nicaragua, men skulle det skje, vil vi anse det som en helt uakseptabel handling, erklærte utenriksminister Svenn Stray i Stortinget igår.
 10. Blant annet ville disse landene i så fall ha en økonomisk kompensasjon som var uakseptabel.
 11. Boikotten gjennomføres fordi studentflertallet i styret mener at mye av frukten og grønnsakene dyrkes på mark som Israel har tatt fra palestinerne, og at Israel står for en uakseptabel ekspansjonspolitikk.
 12. Børre Knudsensaken har videre lært oss at Staten gjør bruk av en tenkning som er aldeles uakseptabel for kirken både hva angår presteembetet og hele kirkeforståelsen.
 13. De bør også ha en viss avskrekkende evne til å kunne utsette sovjetisk territorium for uakseptabel risiko...
 14. De endringsforslag for sparetiltakene som Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti fremmet og som vi sluttet oss til, svekker ikke resultatet på en uakseptabel måte.
 15. De kjernevåpen som er beregnet på tidlig bruk i en konflikt, må erstattes av konvensjonelle våpen, og de konvensjonelle våpen bør kunne ha en viss avskrekkende evne til å kunne utsette sovjetisk territorium for uakseptabel risiko, slik at ikke enhver konflikt vil bli utkjempet utelukkende på vesteuropeisk eller til nød sentraleeuropeisk grunn.
 16. De vil altså kunne tilfredsstille Grethe Værnøs krav om å utsette sovjetisk territorium for uakseptabel risiko...
 17. Demokratene med Mondale i spissen mener at eksperimentet har vart lenge nok, og at prisen har vært uakseptabel høy.
 18. Den fremgangsmåten Statoil la opp til, innebar i direktoratets øyne en uakseptabel risiko for en utvikling som i verste fall kunne resultere i en gassutblåsning.
 19. Den nasjonale tregheten og eftergivenheten som i slike situasjoner er uakseptabel, dernest det hyklerske i at økonomiske interesser stadig kommer foran den individuelle, globale sikkerhet og menneskerett.
 20. Den vesttyske landbruksminister, Ignaz Kiechle, overrasket sine kolleger med å erklære at for Bonn er en opphevelse av de spesielle grenseavgiftene uakseptabel og ikke engang et forhandlingstema.
 21. Denne saken dreier seg om helt uakseptabel opptreden fra en kommunal saksbehandler.
 22. Denne varianten var på sin side totalt uakseptabel for de andre 20 lands parlamentarikere, særlig sosialistgruppen, og krisen man trodde lå bak forsamlingen efter tre års behandling av spørsmålet, blusset opp igjen.
 23. Det blir ansett som en uakseptabel likegyldighet.
 24. Det er Lord Bethells oppfatning at efterhvert som østvestforbindelsene er blitt dårligere, har det vært en stigning i antall tilfeller av uakseptabel adferd hos østeuropeiske lands representanter i EFlandene.
 25. Det er en uakseptabel avsporing når reell debatt søkes forhindret gjennom beskyldninger om ukollegialitet, eller med bevis for at NN ikke har latt seg påvirke.
 26. Det kompromiss som er inngått i Stortingets utenrikskomite angående sikkerhetspolitikken gir et grunnlag for en fruktbar debatt, men den stiller Nei til Atomvåpen seg utenfor, fordi deres utredning om sonespørsmålet gir den løsning som Stortingets utenrikskomite har karakterisert som mest uakseptabel.
 27. Det man kaller manglende politisk erfaring er hva som i andre sammenhenger er blitt stemplet som en uakseptabel interesse for popmusikk, klær og strømninger fra ungdomskulturen i vest, som til tross for marxismens fortreffelighet står i sentrum for de fleste sovjetiske tenåringer.
 28. Det som gjorde avtalen uakseptabel for UD, var det offisielle som lå i at en representant for den svenske ambassaden skulle skrive under på vegne av Norge.
 29. Dette fortoner seg som en fullstendig uakseptabel løsning for Øverstkommanderende i NordNorge, som mener at det hele må avveies mot vitale samfunnsmessige interesser.
 30. Efter 40 000 miles i luften fastslår inspektørene at den mat som serveres flypassasjerene, ville være uakseptabel på restaurantene.
Dine siste søk:
 1. uakseptabelSiste søk

# Land Term
1 Flag motorhjelm
2 Flag shingles
3 Flag hindrande
4 Flag esquilador
5 Flag pervertir
6 Flag moralisere
7 Flag undertegne
8 Flag innlemmet
9 Flag fortsette
10 Flag bosspann
11 Flag chaquetón
12 Flag kinnben
13 Flag nöd
14 Flag pulmonic
15 Flag pansre
16 Flag armed
17 Flag alféizar
18 Flag samstemt

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
How to change my password easytrans.org ?? Svetllfz 9 0 2022-11-30 10:32:41
Gjørme e mud 98 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 253 0 2022-10-17 23:14:50
röja 902 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2086 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7259 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1852 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2444 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5362 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6183 2 2021-01-11 11:20:56

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Siden ble generert på 0.1951 - sekunder.

mobiltelefon