logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for ubevisst:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok

Merk! Denne oversettelsen har blitt automatisk oversatt og venter på godkjennelse fra en profesjonell oversetter!

norubevisst
engallmenn [?]: unconsciously
spaallmenn [?]: inconscientemente
sweallmenn [?]: omedvetet
Synonymer:automatisk, blindt, i blinde, instinktivt, slavisk, sovende, tankeløst, ufrivillig, ureflektert, uselvstendig, uvilkårlig, vanemessig, viljesløst
Eksempel:
 1. Videre tar Kagge for seg de katolske prester og andre ubevisst påvirkede og han spør så Mehren om han tror... at denne siste protestbølgen er dannet på noen form for individuelt grunnlag - at det ikke er en temmelig sterk østavind som har utløst den ?.
 2. Det er viktig at røykere ikke lar seg lure av disse opplysningene og bevisst eller ubevisst velger sigaretter med lave verdier i den tro at helseskader da unngås.
 3. En journalist skal bevisst og ubevisst alltid søke sannheten.
 4. Ikke akkurat urettferdig, men de har bevisst eller ubevisst falt for fristelsen til å forvrenge sannheten.
 5. Mange av kvinnene har nok hatt et seksualliv på lykke og fromme, enten bevisst eller ubevisst.
 6. Svartmalingen var ofte en ubevisst form for fascisme.
 7. Valget av tidspunkt fra Einar Førdes side var neppe ubevisst.
 8. Vi har så mange metoder som vi bruker både bevisst og ubevisst.
 9. Vi regner med Domingo og Arragal i Tosca, forteller han og senker ubevisst stemmen ; ingen kontrakter er helt undertegnet ennå.
 10. Årene er gått fort, og 1968 ligger nesten like langt tilbake som Napoleonskrigen, konstaterer han og lurer på om det kommer av at man ubevisst fortrenger opprørets dager.
 11. Alle er ubevisst under innflytelse av det usigelige som tilhører en sorgløs sløsen med timene.
 12. Antagelig fordi Donald ved fortrollende kjemi har klart det få andre fictionfigurer har klart over så lang tid, å ligge helt tett opp til det både barn, ungdom og eldre ubevisst har vært opptatt av i vår kulturkrets.
 13. At hun i løpet av det siste året har lagt seg til en ny, og ifølge maratontrener Johan Kaggestad også mer rasjonell løpestil, er helt ubevisst.
 14. Bjørnson valgte seg april, men arbeiderbevegelsen gikk et lite hakk lenger og valgte seg 1. mai. Ubevisst var vel dette et valg i pakt med gamle tradisjoner.
 15. Da løy jeg ihvertfall ubevisst.
 16. De fleste som foretar et valg i denne alderen har, ofte ubevisst, fått sitt valg bestemt gjennom nettopp faktorer i miljøet.
 17. De registrerte åpenbart bare slike resultater som de mer eller mindre ubevisst hadde ønsket.
 18. Den daglige rutine byr på de samme frustrasjoner : ensomhet, utrygghet, fremmedgjøring og ubevisst søken efter identitet.
 19. Den oppfatningen vi har valgt om oss selv i forhold til andre, blir lett forsterket i barneårene - som regel ubevisst.
 20. Derfor tror jeg voksne kan ha en ubevisst misunnelse og si vi er selvopptatte, fordi vi søker opplevelser på en annen måte.
 21. Det er dem oppmerksomheten ubevisst rettes mot gjennom hele skoledagen.
 22. Det er en slags ubevisst psykoprofylakse i det, en beskyttelse for den enkelte bilist som uforvarende og kanskje uforskyldt dreper et barn i trafikken.
 23. Det hender han ubevisst gjør samme feilskjær, der kunstneren tusen år før ham førte jernet og kniven.
 24. Det jeg hverken kan eller vil tåle, er at overlege Reppesgaard ved sine gjentatte utspill, bevisst eller ubevisst, skaper stor usikkerhet om sykehusets fortsatte drift.
 25. Det ligger adskillig mye ubevisst og fantasi i bildene.
 26. Det skulle forundre meg om en slik forskning ikke bekreftet min påstand om at vi er ubevisst påvirket i større grad enn man helst vil tro.
 27. ET kom som et skred, da det kom, Kimer til stoff ligger der - det kan vel være tale om en ubevisst modningsprosess.
 28. Efter organisasjonenes mening viser rapporten at Televerket bevisst eller ubevisst i høy grad har mulighet for å subsidiere den del av sin virksomhet som er i konkurranse med de bransjer som organisasjonene representerer.
 29. Efterhvert er vi tilbøyelige til å bestemme oss på forhånd - som regel ubevisst - å gjøre ting som bekrefter vårt valg av livsposisjon.
 30. Eller en langt fra ubevisst og uvitende ung jente som så sitt snitt til å slå både kommersiell og politisk mynt på et borgerskapsskifte fra den idrettslige ikkenasjonen SørAfrika til England ?
Liknende ord:
norubevokst
noruberørt
norubevoktet
norubesvart
norubesvært
norubemidlet
norubetalt
Dine siste søk:
 1. ubevisstSiste søk

# Land Term
1 Flag etthulssykkel
2 Flag tarea
3 Flag delatar
4 Flag eksportindustri
5 Flag metallbelagt
6 Flag levre
7 Flag konfekt
8 Flag dykker
9 Flag pain
10 Flag do teamwork
11 Flag rest one's case
12 Flag kjefte
13 Flag bifoga
14 Flag klemme inn i
15 Flag do some brainstorming
16 Flag kornete
17 Flag desencadenarse
18 Flag hammer in

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 201 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3085 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 3839 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 4032 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 3283 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 3862 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 6308 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 3858 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 4530 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 7190 2 2019-10-16 14:50:03

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Siden ble generert på 0.1662 - sekunder.

mobiltelefon