logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for uegnet:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok

Merk! Denne oversettelsen har blitt automatisk oversatt og venter på godkjennelse fra en profesjonell oversetter!

noruegnet
engallmenn [?]: unsuitable
spaallmenn [?]: inadecuado
sweallmenn [?]: olämplig
Synonymer:brukket, brusten, bøyd, defekt, fordervet, hullete, kaputt, knekt, knust, korrupt, på verksted, rusten, slått i stykker, til reparasjon, ubrukelig, udyktig, ute av drift, ute av ledd, vrengt, vridd, ødelagt
Eksempel:
 1. Bystyrets votering over tildels løsrevne enkeltsetninger virket nesten parodisk, og samferdselsplanen er derfor uegnet som styringsinstrument for administrasjonen som skal utforme bystyreflertallets samferdselspolitikk.
 2. Dermed er det ikke sagt at Reitgjerdet er uegnet til andre helseformål, uttaler Dalseth til Aftenposten.
 3. Et slikt system er uegnet for å drive en bedrift som vår, fremholder produksjonssjef Ola Gunnes i Statskraftverkene på en henvendelse fra Aftenposten.
 4. Forslaget til kulturbudsjett er uegnet til å møte den nye mediasituasjonen.
 5. Granskningskommisjonen fant at tjernet var uegnet til den type øvelse som ble gjennomført, bl.a. fordi det er for dypt, sa Rannestad.
 6. Mange av de gamle sykkelstativene er komplett uegnet til å sette sykler i, påstår Hotvedt.
 7. 44 av dyrene ble funnet uegnet til menneskeføde.
 8. Amnestys efterforskere i London har studert Reppesgaards notat og funnet så mange utelatelser og uoverensstemmelser at vi har måttet konkludere med at Reppesgaards notat er uegnet som grunnlag for å hevde at det var medisinsk forsvarlig å tvangsinnlegge Nikitin på psykiatrisk institusjon.
 9. Austad mente at flere av bildene i bladet er klart pornografiske og derfor uegnet til bruk i undervisning.
 10. Biltilsynstasjonen for kommunene i Follo holder nå til i leide lokaler på Seiersten i Drøbak, men lokalene er uegnet for kontroll av tyngre kjøretøyer.
 11. Blant annet vil Båntjern bli innebygget, overbelastet og uegnet til bading.
 12. Bortsett fra et par kirker i Oslo - i farten husker jeg bare Gamle Aker - er hovedstadens kirkeorgler helt uegnet til å fremføre ordentlig orgelmusikk.
 13. Byplansjefen innstilte på byplankontorets forslag med den begrunnelse at Selvaags plan vil føre til at arealene som ikke benyttes til boligformål, blir uegnet til alment bruk.
 14. Dagens situasjon med tilfeldige flertallskonstellasjoner i bystyret betegnes som kaotisk og uegnet til å styre en så stor og komplisert forvaltningsenhet som Oslo kommune.
 15. Dahl påpeker at bare få borgere gjør bruk av referendumdemokratiet i Sveits og USA, og at teknisk betonede spørsmål er uegnet for slike avgjørelser.
 16. De fleste lærerne forbereder seg hjemme fordi lokalene er så uegnet at det ikke nytter å konsentrere seg.
 17. Den 21 / 9 d.å. sendte Amnesty ut en pressemelding om at Reppesgaards rapport om Nikitin er uegnet for å hevde at han hadde en alvorlig sinnslidelse.
 18. Den iherdige pressekritiker kan ha rett i meget og mangt på dette område, men mon ikke nettopp denne saken er uegnet som illustrasjon på dårlig presseskikk og politilekkasjer.
 19. Derefter kommer uegnet avgangs og / eller landingsfelt samt mangelfull planlegging under flyvning.
 20. Dersom myndighetene skulle komme til at riksdekkende reklamepåvirkning er uegnet for norske borgere, vil vi anbefale prøvedrift via lokale lyd og bildekanaler.
 21. Dessuten mente han strøket er uegnet til boligformål og at det ved rivninger kan bli avdekket bevaringsverdige ruiner.
 22. Det er et uegnet middel for en bedre og sikrere motorsykkelbruk.
 23. Det er slett ikke sant at løvtrær har så korte fibre at de er uegnet til industriføde.
 24. Det grunnlaget som nå er lagt er imidlertid et dramatisk angrep på hevdvunne prinsipper, og er uegnet for departementenes arbeid med å finne frem til rasjonelle og fornuftige omlegninger.
 25. Det høye innholdet av kreftfremkallende tjærestoffer i blåskjell og oskjell gjør disse muslinger uegnet til menneskeføde, og rekreasjonsverdien av fjorden er dermed redusert.
 26. Det institusjonelle nordiske apparat har vist seg uegnet.
 27. Det kan snart vise seg at dagens kontorer mange steder er uegnet når man velger helt nye kommunikasjonsløsninger.
 28. Dets politikk var utmerket i 1940 og 1950årene, men politikken er uegnet idag, sa han.
 29. Efter skyteepisoden i Holmestrand ble mannen sykmeldt av lege som anså ham uegnet til videre tjeneste.
 30. Eleonore Bjartveit ba finansministeren medvirke til at rødsprit blir tilsatt stoffer som gjør den uegnet som rusmiddel, og finansministeren lovet å ta dette opp med Nevnden for teknisk sprit.
Liknende ord:
noruekte
noruendret
noruenig
noruenighet
noruelegant
noruer
noruetisk
Dine siste søk:
 1. uegnetSiste søk

# Land Term
1 Flag expansionism
2 Flag ha lagt for hat
3 Flag i stackato
4 Flag gent
5 Flag jot
6 Flag comilla
7 Flag isolera
8 Flag dioxid
9 Flag toenail
10 Flag leper
11 Flag snuten
12 Flag slå en rem om
13 Flag fracases
14 Flag push out
15 Flag libidinøs
16 Flag sierpe
17 Flag frakoblet
18 Flag snoke opp

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 1621 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1724 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2317 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3544 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9731 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3273 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 4108 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6800 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7488 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 8178 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.2018 - sekunder.

mobiltelefon