logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for uklarhet:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
noruklarhet
engallmenn [n]: ambiguity, vagueness, obscurity
vanskelig å skjønne [n]: abstruseness, obscurity, reconditeness [formal]
dunkelhet [n]: duskiness, dimness, shadiness
spaallmenn [n]: ambigüedad [f], vaguedad [f], equívoco [m]
vanskelig å skjønne [n]: incoherencia [f], incomprensibilidad [f], ininteligibilidad [f]
dunkelhet [n]: penumbra [f], oscuridad [f], sombra [f]
sweallmenn [n]: oklarhet
Eksempel:
 1. Dermed er en vesentlig uklarhet ryddet av veien i spørsmålet.
 2. Det er ingen tvil om at vi er presset av den uro, usikkerhet og uklarhet som hersker omkring helse og sosialpolitikken i videste forstand.
 3. Når det gjelder krav til servicefolk som blir benyttet ombord i norske rigger, hersker det en viss uklarhet om hvilke krav som stilles til disse.
 4. Bakgrunnen for at utvalget eksisterer, med MFprofessoren Ivar Asheim som formann, er Stortingsmeldingen om stat og kirke hvor det pekes på at det hersker uklarhet og uro i kirken omkring spørsmål om behandlingen av lærespørsmål - og at man derfor trengte et utvalg til å se på disse problemer.
 5. Bystyreflertallet viste til at det efter forslag fra Kristelig Folkeparti hadde vedtatt å be Regjeringen vurdere soneavgift i byer og avklare eventuell uklarhet om lovhjemmel for en slik avgiftsform.
 6. Bystyret vedtok igår å gi finansrådmannen fullmakt til dette fordi det har oppstått uklarhet om tolkningen av sparevedtaket i september.
 7. Debatten på Europeisk Ungdoms møte var sterkt preget av de velkjente tabuer i norsk debatt og adskillig uklarhet om hva man egentlig ønsker ut av en norsk Europadebatt.
 8. Den norske Bankforening fremholder at kontrollen med renteerklæringen er beheftet med usikkerhet og uklarhet.
 9. Den oppmerksomme leser av herr Frivolds innlegg vil imidlertid finne at det også her er løsrevne sitater fra driftsplanen som lett kan skape forvirring og uklarhet.
 10. Den premieberegning selskapene nå opptrer med, skaper uklarhet og misforståelser.
 11. Den uklarhet som er skapt omkring bankenes oppfølging av renteerklæringen, må få som konsekvens at det gis en ny erklæring som presiserer det rentenivå Regjeringen har lagt til grunn, ble det fremholdt.
 12. Den uklarhet som hans omstridte uttalelse ga grunnlag for, er ryddet til side.
 13. Denne er efter hvert blitt preget av stilløshet, uklarhet, under tiden grensende til virvar.
 14. Det er derfor en viss uklarhet om når børsnotering kommer til å skje.
 15. Det er det nåværende system som virkelig gir uklarhet og sammenblanding mellom forretning og politikk, en sammenblanding som spiller politisk makt over til aksjeselskapet Statoil.
 16. Det er viktig å forhindre en svekkelse av båndene fordi dette kunne skape ny usikkerhet og uklarhet.
 17. Det forhindrer ikke at han har en viss artikulatorisk uklarhet i et par av de store utbruddene.
 18. Det forteller noe om den uklarhet vi stod overfor.
 19. Det hersker endel uklarhet om hvorvidt norske barn som går på norske skoler i utlandet kan få dekket utgifter til tannpleie.
 20. Det hersker uklarhet omkring de ambassadeflyktninger som ikke er DDRborgere.
 21. Det skapes fortsatt uklarhet om hvorfor det nye ansvarsutvalget i sosialsentralen ikke gransker ansvarsforholdene.
 22. Det var alt han sa om det spørsmålet, og det råder derfor uklarhet om hva han legger i begrepet.
 23. Dette skaper uklarhet som kan svekke skillet mellom konvensjonelle våpen og kjernevåpen.
 24. Dårlig økonomi og uklarhet i ansvarsforholdet med fylket gjør at Arendal kommune ikke ser seg istand til å bevilge de nærmere 400 000 kroner som må til for at Ingrid Høgeli skal kunne bo hjemme hos seg selv.
 25. En oppsetning som den vi her møtte, med tekstbearbeidelse og regi av Etienne Glaser kan bare tjene til å skape uklarhet, til å fortegne der musikken tydeliggjør, i beste fall til å bringe alt til overflaten, forenkle personenes vesen og dermed forgrove og banalisere dem som typer.
 26. En slik tilstand er karakterisert ved uklarhet, av og til kramper og tilslutt bevisstløshet.
 27. Et punkt som det fortsatt er en viss uklarhet om, er hva som vil skje med Storbritannias konvensjonelle styrker.
 28. FADs tidligere utspill har bidratt til å skape uklarhet og rykter om forestående slag, f.eks. av festetomter på Forsvarets grunn.
 29. Han synes at beslag av førerkort er en urimelig hard reaksjon hvis det hersker uklarhet om skyldsspørsmålet.
 30. Han understreket at uklarhet og usikkerhet om den sikkerhetspolitiske kurs kan skape grunnlag for misforståelser.
Liknende ord:
noruklart
noruklokhet
norukammet
noruklar
noruklipt
norukorrekt
norukrainer
Dine siste søk:
 1. uklarhetSiste søk

# Land Term
1 Flag trut
2 Flag kunnen
3 Flag aguafiestas
4 Flag damp
5 Flag hit it off
6 Flag desamparar
7 Flag prima
8 Flag robot
9 Flag bredd
10 Flag presisjon
11 Flag åtagande
12 Flag relativisme
13 Flag torve
14 Flag antropologi
15 Flag alvor
16 Flag semanario
17 Flag obesudlad
18 Flag oksydasjon

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
How to create a topic at easytrans.org ?? 10 0 2023-02-08 08:51:19
Gjørme e mud 287 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 444 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1069 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2302 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7664 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2043 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2631 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5555 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6376 2 2021-01-11 11:20:56

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.1828 - sekunder.

mobiltelefon