logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for underkaste seg:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok

Merk! Denne oversettelsen har blitt automatisk oversatt og venter på godkjennelse fra en profesjonell oversetter!

norunderkaste seg
engallmenn [?]: submit
spaallmenn [?]: presentar
sweallmenn [?]: inkomma
Synonymer:adlyde, etterkomme, etterleve, gjøre som én blir fortalt, høre etter, lyde, lystre, oppfylle, overholde, respektere, rette seg etter, underordne seg
Eksempel:
 1. De daglige, knallhårde treningsdosene som en mann av Michael Gross kapasitet må underkaste seg, kan synes umenneskelige.
 2. De gjennomgår en treningsperiode, som først og fremst går ut på å knekke deres egen vilje og få dem til å underkaste seg vold og redsler.
 3. Dersom man mener det første, vil man i prinsipp måtte akseptere at forkjempere for en hvilken som helst livsanskuelse, bare de på en eller annen måte kan tenke seg Jesus som støttespiller, kan underkaste seg teologisk eksamen og derefter gjøre krav på prekestolen som agitasjonsplattform.
 4. Det er spørsmål om å underkaste seg holdningene og så sette dem sammen.
 5. Det foreligger, ifølge de to, muligheter for begge parter til å underkaste seg ensidige begrensninger, som kan bedre klimaet og på lengre sikt lede til avtaler som bekrefter realitetene.
 6. Det store prinsipielle stridsspørsmål er hans krav om at rundt regnet 128 000 toppfolk med tilgang til høyt gradert materiale, skal underkaste seg censur for resten av livet.
 7. En åpenbar svakhet ved domstolen er at mindre enn en tredjedel av FNs medlemsland har avgitt erklæringer om at de på gjensidighetsbasis er villige til å underkaste seg domstolens myndighet.
 8. For en musiker som til stadighet hadde kjempet mot økonomiske vanskeligheter, ble fristelsen til å underkaste seg swingjazzens første dame, med den pekuniære sikkerhet dette medførte, for stor.
 9. Fotografene måtte underkaste seg magasinets redaksjonelle politikk.
 10. I sin første erklæring sa han, ifølge det offisielle nyhetsbyrået PAP, at de nye fagforeninger ikke vil underkaste seg regjeringen.
 11. Ifjor utferdiget man således fra Det hvite hus et direktiv om at alle federalt ansatte skal kunne pålegges å underkaste seg forhør med løgndetektor.
 12. Men det er knapt en innvending i seg selv, når trangen til å finne nye uttrykksmåter følges av viljen til å underkaste seg mediets krav, og en evne til å underlegge seg dets uttrykkspotensial.
 13. På en pressekonferanse i forrige uke sa han at Bonn ikke vil akseptere nye amerikanske restriksjoner, og om nødvendig vil vedta en ny lov som forbyr vesttyske firmaer å underkaste seg andre staters handelslovgivning.
 14. Sett med norske øyne hadde han en autoritær holdning, var en pater familias som kompromissløst forlangte at en hustru skulle underkaste seg hans eget syn.
 15. Stillet overfor valget mellom de to onder ; å betale meg det som var trukket for mye eller å underkaste seg prosedyrene for melding fra arbeidsgiver om bruttolønn og trukket skatt, valgte min arbeidsgiver det første.
 16. Til gjengjeld må deltagerne i den pressepool som eventuelt skal følge med de kjempende styrker tilsynelatende underkaste seg en form for selvcensur, som ingen har sett maken til siden Koreakrigen.
 17. Videre må fangene være villige til å underkaste seg psykiatrisk undersøkelse og behandling.
 18. Visse kvinner ønsker også å underkaste seg, mens andre, både menn og kvinner, virkelig opplever livets fullbyrdelse i kjærligheten til hverandre.
 19. Vi ønsker ikke å leve med den skam det er frivillig å underkaste seg voldsherrer.
 20. Aftenposten håper at Riksantikvaren og Miljøverndepartementet vil underkaste seg det eventuelle flertall i Oslo bystyre.
 21. Betrakteren var selv med på å skape de kjensgjerninger han lette efter, han kom på en helt fundamental måte i vekselsvirkning med den verden han ville underkaste seg.
 22. Butleren behøver ikke å underkaste seg arbeidsgiveren fullstendig.
 23. De har full frihet til å vende tilbake til klasse 1 igjen når de vil underkaste seg reglene i avtalen.
 24. Den Moskvatro minoritetsgruppering i Finlands kommunistiske parti besluttet lørdag at den ikke vil underkaste seg partiflertallets vilje.
 25. Dessuten vet jo foreldre alltid best, og derfor bør barn underkaste seg foreldrenes autoritet, tro og verdier.
 26. Det måtte være nedverdigende å måtte gi labb og underkaste seg den totale lydighet.
 27. Dette gjelder globale spørsmål, og Norge må underkaste seg det internasjonale demokrati i saker som angår oss alle.
 28. Disse tiltalepunkter gjelder eksempelvis alle som ikke vil la seg registrere som troende av myndighetene og dermed underkaste seg de ateistiske myndigheters fulle kontroll med kirkesamfunnene.
 29. En frys er positiv enten den kommer som et resultat av bilaterale forhandlinger eller av vedtak i FN, men vi erkjenner at de to supermaktene neppe vil underkaste seg FNs kontroll, sier en representant for de deltagende amerikanerne, Soren Hauge.
 30. Er det så all disiplinen Faabergs forsvarskontingent må underkaste seg i det daglige liv som har skapt det gode laget ?
Liknende ord:
norunderkastelse
sweunderkasta sig
sweunderkastelse
norunderholde seg
norunderkaste
norunderkastet
norunderordne seg
Dine siste søk:
 1. underkaste segSiste søk

# Land Term
1 Flag meteorolog
2 Flag fantasía
3 Flag mellomlande
4 Flag resiprokt pronomen
5 Flag maffia
6 Flag estar preparado
7 Flag som kaller seg
8 Flag kontinuitet
9 Flag vitivinicultor
10 Flag clumsy person
11 Flag hafsigt
12 Flag surtido
13 Flag beliggende
14 Flag silla de amazona
15 Flag fullmakt
16 Flag vifta med svansen
17 Flag slev
18 Flag antagen

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
röja 515 0 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1429 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6411 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1452 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2105 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4983 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5830 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6263 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5275 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5799 0 2018-11-26 10:44:30

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Siden ble generert på 0.1627 - sekunder.

mobiltelefon