logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for undertrykkelse:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok

Merk! Denne oversettelsen har blitt automatisk oversatt og venter på godkjennelse fra en profesjonell oversetter!

norundertrykkelse
engallmenn [?]: repression
spaallmenn [?]: la represión
sweallmenn [?]: förtryck
Synonymer:hemning, lenker, makt, maktspråk, plikt, press, prokrustesseng, slaveri, trelldom, trugsmål, trussel, trykk, tvang, tvangstrøye, tyranni, ufrihet, underkuelse, vold, åk
Eksempel:
 1. Den som reiser til SydAfrika og der avgir kommentaren jeg har ikke sett noen undertrykkelse, kan - som Nicolai Gedda - ha rett ut i fra sin egen snevre synsvinkel.
 2. Ghost Dances som Christopher Bruce har skapt som en hyldest til ofre for undertrykkelse og forfølgelse i LatinAmerika.
 3. Måtte ankomsten av dette skipet være et tegn for dere og for oss på vårt engasjement for å bygge opp Nicaragua i frihet fra alle former for undertrykkelse og innblanding utenfra, heter det i hilsenen.
 4. Vi har et urgammelt, patriarkalsk samfunn bygd på økonomisk og seksuell undertrykkelse.
 5. Lederne for fire av Nicaraguas minoritetsfolk har sendt et brev til Sveriges statsminister Olof Palme der de ber ham om å hjelpe dem mot sandinistregjeringens brutale undertrykkelse.
 6. At indianere flere steder i MellomAmerika tar til våpen for å forsvare sine rettigheter, avspeiler en desperat situasjon efter nærmere 500 års undertrykkelse, sier Jose Carlos Morales, president i Verdensrådet for urbefolkninger til Aftenposten.
 7. De grunnleggende bibelske normer for liv i ekteskap og familie er kjærlighet og gjensidig omsorg, ikke herredømme og undertrykkelse.
 8. Det er også grunn til å minne om at samer gjennom århundrer har vært gjenstand for undertrykkelse og rasistiske utfall fra såvel svensker som nordmenn.
 9. Et enstemmig Bispemøte tar skarp avstand fra at teologi skulle kunne brukes som en legitimering av vold eller annen undertrykkelse.
 10. Fidelio handler om makt og undertrykkelse.
 11. I 117 av de 160 landene som er med i FN, har vi mistanke om at det har foregått undertrykkelse.
 12. I SovjetUnionen er det en stadig forverring på alle måter, med øket undertrykkelse, sa Abrams.
 13. Kirkens forkynnelse må klart gi uttrykk for at enhver undertrykkelse av et annet menneske er en krenkelse av dets menneskeverd, og synd mot Gud som har skapt mennesket i sitt bilde, sier biskopene blant annet.
 14. Kirkens forkynnelse og undervisning må holde klart frem at enhver undertrykkelse av et annet menneske er en krenkelse av det menneskeverd og synd mot Gud som har skapt mennesket i sitt bilde, sier biskopene.
 15. Mange kvinner idag protesterer høylytt mot mennenes undertrykkelse.
 16. Nå fører vi kampen mot tortur og undertrykkelse videre ut fra overbevisningen om at Danmark har et ansvar for at mennesker over hele verden får en levelig tilværelse, sa hun.
 17. Slik mannsrollen er utformet idag, hadde ikke Gunnar andre muligheter til å slippe unna undertrykkelse hjemme enn å gjøre karriere.
 18. Valget i El Salvador er en ny seier for friheten overfor tyranni, undertrykkelse og ydmykelse, sier president Ronald Reagan.
 19. ANC hilser pristildelingen velkommen og karakteriserer den som en støtte til Desmond Tutus heroiske innsats, og en anerkjennelse av den utholdenhet og menneskelighet det sydafrikanske folket viser på tross av regimets brutale undertrykkelse.
 20. Alle anstrengelser for å forsøke å skape fred i verden, for å fjerne undertrykkelse og krig, er også jihad, sier han.
 21. Alle vi som har arbeidet noen år på Fossnes vet at institusjonens fortid i en sterk grad har vært preget av maktmisbruk, undertrykkelse av mennesker og diskriminerende holdninger.
 22. Artikkelen i Ropet fra Øst er skrevet av en medarbeider som nylig har besøkt Etiopia og føyer seg inn i rekken av øyenvidneskildringer av marxistregimets planmessige undertrykkelse av kristne i Etiopia.
 23. At det alliansen kaller for den institusjonaliserte undertrykkelse blir eliminert og at alle utenlandske militære rådgivere blir sendt ut av landet.
 24. Beretninger fra et førtitalls flyktninger fra den greske befolkningsgruppen i nordre Epirus, som har tatt seg ulovlig over grensen til Hellas de siste årene, vitner om at den greske minoriteten i Albania blir utsatt for en hard kulturell, sproglig og religiøs undertrykkelse.
 25. Blant annet oppdaget ingen ringere en forfatteren og kritikeren Georg Brandes at det var overenstemmelse mellom Holbergs syn og hovedinnholdet i Stuart Mills Kvinnens undertrykkelse, men utover denne erkjennelse skjedde det lite for å granske Holbergs syn på dette punkt.
 26. Blant de svarte sees passlovgivningen på som et av mange uttrykk for det hvite mindretallets undertrykkelse.
 27. Både Fellesrådet og Norsk Økumenisk Komite for det sydlige Afrika tar avstand fra turopplegget og er redde for at reisen kan virke som en legitimering av makthavernes undertrykkelse av de farvede innbyggerne.
 28. Både da og senere er Augusto Pinochets junta, ikke minst i venstreorienterte menneskers bevissthet, blitt stående som et gjennomført symbol på reaksjonær undertrykkelse, mens Allende forlengst er gjort til martyr.
 29. DE nevnte dager er ment som et ledd i arbeidet med å bekjempe trakassering og undertrykkelse av homofile.
 30. DEN verste undertrykkelse skjedde under kulturrevolusjonens epoke.
Liknende ord:
norundertrykkende
norundertrykke
norundertrykker
norunderrettelse
sweundertryckande
norundersøkelse
norunderkuelse
Dine siste søk:
 1. undertrykkelseSiste søk

# Land Term
1 Flag torkhus
2 Flag indisputably
3 Flag flood
4 Flag såväl ... som
5 Flag svika
6 Flag skönhet
7 Flag supper
8 Flag ved
9 Flag recommend
10 Flag piel de cabra
11 Flag burning
12 Flag fobi
13 Flag grandioso
14 Flag komme hjem
15 Flag release from
16 Flag superstition
17 Flag deposición
18 Flag trumma

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Det engelske ordet for Å bøye verb 636 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3382 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 805 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1479 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4344 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5228 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5519 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4626 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5209 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9238 3 2019-01-21 15:13:34

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Siden ble generert på 0.1554 - sekunder.

mobiltelefon