logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for uomtvistelig:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
noruomtvistelig
engfaktum [a]: indisputable, certain
sannhet [a]: incontestable, indisputable, incontrovertible [formal], undoubted, unquestionable
sannhet [o]: irrefutably, undeniably, unquestionably, indisputably, incontestably, unarguably
alibi [a]: slick, deceptively plausible
oppførsel [a]: slick [informal], shrewd, sly
spafaktum [a]: incuestionable, incontestable, indiscutible, innegable, incontrovertible
sannhet [a]: indiscutible, incontestable
sannhet [o]: irrefutablemente, indiscutiblemente, sin ninguna duda
alibi [a]: plausible, convincente pero poco de fiar
oppførsel [a]: embaucador
swefaktum [a]: oomtvistlig
alibi [a]: ovederhäftig
Synonymer:
 1. ubestridelig, selvsagt
 2. forvisset, utvilsomt, usviktelig, utvetydelig, overbevist, bestemt, pålitelig, trygg, tilforlatelig, viss
Eksempel:
 1. Her har man nemlig sagt en uomtvistelig sannhet, samtidig som man planter et pikant rykte.
 2. Ja, pressen har et uomtvistelig og selvstendig ansvar.
 3. En sterkt beskåret barneog ungdomspsykiatri vil måtte konsentrere sin innsats om de pasienter som har de klarest psykiatriske lidelser, og vil måtte redusere sin innsats i forhold til det klientel der barnevernet har et uomtvistelig ansvar.
 4. Mest uomtvistelig er overtredelsen når det gjelder forbudet mot kjemiske og biologiske våpen, slik det er utformet i Genevekonvensjonen av 1925.
 5. Av det som er fremholdt i det ovenstående, kan det uomtvistelig slås fast at de påstander som forfatterne av boken fremkommer med ikke har forankring i virkeligheten, men må karakteriseres som usannhet og fantasifull oppdiktning.
 6. BEHOVET for rasjonalisering, effektivisering og en smidigere saksbehandling er uomtvistelig også i lokalforvaltningen.
 7. Behovet for modernisering og fornyelse er uomtvistelig, med andre ord ?
 8. De akter ikke å gratulere VIF med seriegull før det er uomtvistelig sikkert at det ender i Oslo for annet år på rad.
 9. De store omkostningene ved installering av renseanlegg har også bidratt til at regjeringen ikke vil sette i verk omfattende tiltak før det er uomtvistelig bevist at svovelutslipp fra kraftverk og industri er årsak til fiskedød i norske vann eller skogdød i ømfintlige områder.
 10. Denne oppdagelsen knyttet uomtvistelig nordlyset til Jordens magnetfelt, og gjorde det klart at enhver fysikalsk teori som skal forklare nordlyset, også måtte inkludere magnetfeltet.
 11. Derimot er de to kvisthoper uomtvistelig to såkalte kastevarp, og kan stamme fra en annen historie, som utspant seg noe senere, nemlig i 1808.
 12. Det er en uomtvistelig sannhet i norsk kulturliv, dette at man ikke kan drive teater uten offentlig støtte.
 13. Det vil uomtvistelig bli en vakker serie.
 14. Dette er uomtvistelig feilaktig.
 15. Dette er uomtvistelig vekst, og påstander om nedskjæringer på denne sektoren faller ganske enkelt på sin egen urimelighet, sa finanskomiteens formann.
 16. Efter hennes skjønn er denne regelen uomtvistelig og hun mener derfor at ligningsvesenet i Nittedal har handlet korrekt.
 17. Et forhold synes imidlertid å være uomtvistelig.
 18. Et uomtvistelig poeng er det imidlertid at om Idrettsstyret nå blir bestående av folk med sterkere partitilknytning enn tidligere, må det være tverrpolitisk bredde i ledelsen, og enkeltpersonene må først og fremst tenke idrettens sak i det de foretar seg.
 19. Fellestrekket er uomtvistelig, med unntak for NRK.
 20. Flasken, med et uomtvistelig kapitalistisk innhold, blir skjøvet til side, og i stedet får han satt foran seg en drikk av mer uoversiktlig ideologisk opprinnelse - Farris.
 21. Fordelen er alltid på inntrengerens side, risikoen for å bli oppdaget er liten, og risikoen for innesperring og uomtvistelig avsløring nærmer seg det minimale.
 22. HER vil det nettopp være spørsmål om å tilby våre gamle en del av den trygghet i alderdommen som alle er enige om at de har et uomtvistelig krav på.
 23. Hr. Nissen bruker mange ord for å komme til sin konklusjon, nemlig at det er et uomtvistelig poeng, at om Idrettsstyret nå blir bestående av folk med sterkere partitilknytning enn tidligere, må det være tverrpolitisk bredde i ledelsen og enkeltpersoner må føst og femst tenke idrettens sak i det de foretar seg.
 24. Hva som imidlertid er uomtvistelig sikkert, er at hele denne saken om Cappelens forsøk på å skaffe mer kapital, er en god demonstrasjon på hvor liten kontakt det er mellom forlag og forfattere.
 25. IKKE minst i Osloområdet er det et uomtvistelig behov for en ny golfbane.
 26. Korea har allerede sikret seg en uomtvistelig posisjon innen internasjonal skipsindustri.
 27. Likevel er det et uomtvistelig faktum at den japanske håndballen kan være både fantasifull og artistisk, og forståsegpåerne strides vel ennå om hvorvidt det var japanerne eller ungarerne som først begynte å spille bevisst på oppspill til spiller i innhopp over motstandernes målfelt.
 28. MANGE reagerer naturligvis på denne type historiekorrigering, simpelthen fordi Quislings landsforræderi var uomtvistelig.
 29. Men tendensen er efter vår oppfatning ganske uomtvistelig.
 30. Men ønsker man konsultasjoner på salgssjefens mørke kontor, bør det foreiigge en uomtvistelig avtale.
Liknende ord:
noruomsettelig
noruomstøtelig
noruopprettelig
noruovervinnelig
Dine siste søk:
 1. uomtvisteligSiste søk

# Land Term
1 Flag adicional
2 Flag interpretativo
3 Flag pasteurisert melk
4 Flag universitetslektor
5 Flag pointillisme
6 Flag entonighet
7 Flag business suit
8 Flag escasez de viviendas
9 Flag vivisektör
10 Flag förgiftning
11 Flag hundkräk
12 Flag postrer
13 Flag presse sammen
14 Flag rekapitulering
15 Flag indisk
16 Flag laberinto
17 Flag chiquillada
18 Flag överdriva

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
röja 406 0 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1260 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6059 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 1343 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1994 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4869 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5722 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6135 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5162 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5694 0 2018-11-26 10:44:30

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Siden ble generert på 0.1546 - sekunder.

mobiltelefon