logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for utjevne:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norutjevne
engulempe [v]: compensate, counterbalance, counterweigh, neutralize, offset
norm [v]: level down
spaulempe [v]: compensar, contrabalancear, neutralizar
norm [v]: rebajar al mismo nivel
sweulempe [v]: utjämna
Synonymer:bygge bro, forhandle, forlike, formidle, forsone, glatte over/ut, gripe inn, gå imellom, helle olje på opprørt hav, intervenerer, kjøpslå, megle, mekle, skape fred, utjevne (forskjeller), være diplomatisk
Avledede ord:utjevnet, utjevnende
Eksempel:
 1. Det er lagt et bedre grunnlag for å vinne kampen mot arbeidsledigheten, for å øke innsatsen i helse og sosialsektoren og for å utjevne skjevheter.
 2. Formålet er å utjevne økonomiske skjevheter som oppstår på grunn av den manglende balanse mellom bolig og arbeide i regionen.
 3. Andre roser Kissinger for å ha vist vilje til å la alle synspunkter komme til uttrykk i et langt på vei vellykket forsøk på å utjevne motsetningene.
 4. Avtalen tar sikte på å utjevne lønnsforskjellene mellom de svenske kabinansatte og deres kolleger i Danmark og Norge.
 5. Dagens høye rentenivå og fallende boligpriser bidrar også til å utjevne de eventuelle forskjeller mellom leietagere og selveiere.
 6. De borgerlige partier går ellers inn for en økning på en million kroner til de tre teologiske fakultetene i den hensikt å utjevne forskjellene i de statlige tilskuddene til disse lærestedene.
 7. Den går ut på å utjevne bølgebevegelser i oppgjørene fra år til år.
 8. Den marginale effekten, som skal utjevne inntektsforskjellene, kan derfor ikke sies å være en urimelighet eller en utilsiktet virkning.
 9. Den vil gjøre det mer lønnsomt å spare og utjevne forskjellen i lønnsomhet efter skatt av ulike spareformer.
 10. Det betyr at Staten og jordbruket må utjevne forskjellene neste år.
 11. Det er viktig å utjevne levevilkårene i Oslo og føre en ikkediskriminerende innvandringspolitikk, sier Godal, som synes det er gledelig at innvandrerne efterhvert er kommet aktivt med i den politiske beslutningsprosessen.
 12. Det har også vært antydet å bruke ekstraordinære landingsavgifter som pressmiddel for å utjevne de største trafikktoppene, opplyste utvalgets formann, Olav Lid, på et informasjonsmøte i regi av Norsk forening mot støy igår kveld.
 13. Det kan da være mest hensiktsmessig å utjevne disse skadeutbetalingene på trafikkforsikringen og ikke på objektivt grunnlag velte dette over på dyreeierne.
 14. Det synes ikke å herske tvil om at Sverige på sin side ikke overveier å redusere sine avgifter, for på den måten å vise snillhet overfor Norge gjennom å utjevne forskjellen i avgiftsnivået.
 15. Det var avgiftsøkninger over hele skalaen, unntatt for bordvin, hvor den britiske regjering var pålagt av EFkommisjonen å utjevne avgiftene mellom importert vin og egenprodusert øl.
 16. Dette er urettferdig og vi vil utjevne forskjellen.
 17. Dette system er innført for å utjevne de økonomiske skjevheter som oppstår på grunn av manglende balanse mellom boliger og arbeidsplasser.
 18. En progressiv skatt er innført fordi man ønsker å utjevne inntektsforskjellene efter skatt.
 19. Han tok i foredraget også opp ulike måter å utjevne likviditetsbelastningen på.
 20. Inntektsfordelingen i landene er voldsomt skjev, og vi ønsker å bidra med å utjevne skjevhetene med vårt hjelpearbeide.
 21. Man tror dog at nykommerne Petter Thoresen og Frank Vestreng skal kunne utjevne det tapet.
 22. Med 43 bedrifter bak seg vil Petroconsult også utjevne den periodevis intense efterspørselen efter arbeidskraft.
 23. Opprinnelig tok man sikte på å utjevne Sovjets SS20forsprang, men en gjenstridig Anker Jørgensen forårsaket at forhandlingsinvitten kom med i vedtaket, efter norsk kompromissforslag.
 24. Oslo SV mener at Oslo har tilstrekkelig med ressurser hvis politikerne er villige til å utjevne og til å prioritere de svake.
 25. Prisutjevningsbeløp har hatt til hensikt å utjevne forskjellen mellom norsk og importert kjøtt.
 26. Redaktøren regner med at dette skyldes det tradisjonelle kjønnsrollemønsterets sammenkobling av mann / bil, men håper dette vil utjevne seg.
 27. Resten brukte ungdomskontoret til å utjevne sviktende tilskudd til andre ungdomssysler.
 28. Riktignok har statsminister Olof Palme siden sin tiltredelse maktet å utjevne forskjellen noe, i og med de sterke prisøkninger på en rekke svenske varer, men fremdeles er forskjellen påtagelige.
 29. Selv om dagens system sikrer hver og en av oss betydelige midler i lån, er stipendieordninger som bidrar til å utjevne disse ulikheter, dårlig utbygget.
 30. Selv om en leverandør ikke er i en utpreget konkurransesituasjon med andre leverandører, kan han likevel ha behov for å påvirke efterspørselen efter sine produkter, f.eks. for å utjevne sesongvariasjoner.
Liknende ord:
norutjevnet
norutnevne
norutbeine
norutbeinet
norutdanne
norutdele
noruten
Dine siste søk:
 1. utjevne


Utjevne ble gjenkjent som et norsk verb

Infinitiv: (Å) utjevne
Gerundio: utjevnende
Partisipp: utjevnet
Indikativ
1. Presens (Ntid)
 • jeg
  utjevner
 • du
  utjevner
 • han
  utjevner
 • vi
  utjevner
 • dere
  utjevner
 • de
  utjevner
8. Presens perfektum
 • jeg
  har utjevnet
 • du
  har utjevnet
 • han
  har utjevnet
 • vi
  har utjevnet
 • dere
  har utjevnet
 • de
  har utjevnet
2. Preteritum (Fortid)
 • jeg
  utjevnet
 • du
  utjevnet
 • han
  utjevnet
 • vi
  utjevnet
 • dere
  utjevnet
 • de
  utjevnet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
 • jeg
  hadde utjevnet
 • du
  hadde utjevnet
 • han
  hadde utjevnet
 • vi
  hadde utjevnet
 • dere
  hadde utjevnet
 • de
  hadde utjevnet
4a. Presens futurum
 • jeg
  vil/skal utjevne
 • du
  vil/skal utjevne
 • han
  vil/skal utjevne
 • vi
  vil/skal utjevne
 • dere
  vil/skal utjevne
 • de
  vil/skal utjevne
11a. Preteritum futurum
 • jeg
  vil/skal ha utjevnet
 • du
  vil/skal ha utjevnet
 • han
  vil/skal ha utjevnet
 • vi
  vil/skal ha utjevnet
 • dere
  vil/skal ha utjevnet
 • de
  vil/skal ha utjevnet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
 • jeg
  ville/skulle utjevne
 • du
  ville/skulle utjevne
 • han
  ville/skulle utjevne
 • vi
  ville/skulle utjevne
 • dere
  ville/skulle utjevne
 • de
  ville/skulle utjevne
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
 • jeg
  ville/skulle ha utjevnet
 • du
  ville/skulle ha utjevnet
 • han
  ville/skulle ha utjevnet
 • vi
  ville/skulle ha utjevnet
 • dere
  ville/skulle ha utjevnet
 • de
  ville/skulle ha utjevnet
Imperativ
bekreftende
 • du
  utjevn!
 • vi
  La oss utjevne!
 • dere
  utjevn!
Nektende
 • du
  ikke utjevn! (utjevn ikke)!
 • dere
  ikke utjevn! (utjevn ikke)!

Siste søk

# Land Term
1 Flag takings
2 Flag fira
3 Flag konjunktur
4 Flag oekonomisk
5 Flag lombardere
6 Flag sterk
7 Flag ventura
8 Flag spatial
9 Flag damspelsbricka
10 Flag humla
11 Flag pålegge skatter
12 Flag reconciliar
13 Flag lene mot
14 Flag inkasso
15 Flag rock 'n roll
16 Flag skatt på realisationsvinst
17 Flag rotunda
18 Flag torsdag

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 552 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 695 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1331 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2602 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8191 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2315 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2904 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5822 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6640 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7162 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.1642 - sekunder.

mobiltelefon