logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for utradere:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norutradere
engskriveri [v]: delete, erase, strike out, efface [formal], expungi [formal]
spaskriveri [v]: tachar, suprimir, borrar, remover
sweskriveri [v]: utradera
Synonymer:
  1. døde, knuse, ødelegge, radere, smule i stykker, tilintetgjøre, utrote, utrydde, gjøre slutt på
  2. skikkelig ødeleggelse, tilintetgjørelse, utslette, forintetgjøre, skade, forderve, demolere, vandalisere, omintetgjøre, rasere, sabotasje, sabotere, flykte, totalødelegge, slå i stykker
Eksempel:
  1. De forskningsresultater som foreligger fra Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk er idag for utilstrekkelige til at man kan utradere en hel yrkesgruppe som drivgarnfiskere, mener professor Dag Møller ved Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt overfor Aftenposten.
  2. Å utradere Nic Waals Institutt innebærer et grunnskudd mot en barne og familievennlig politikk i Oslo såvel som i landet forøvrig, heter det i en uttalelse fra overlege AnneMarie Auestad og sjefpsykolog Preben Nørbech, mentalhygienisk rådgivningskontor i Oslo.
  3. Angrepet mot Nybergsund var ment å utradere dem.
  4. De skulle nok klare å utradere den fiendtlige stillingen i en fei, før den fikk gjort for stor skade.
  5. Det er en svakhet som bare kan skyldes mennesker, derfor kan man kritisere og utradere mennesker innen partiet og anklage dem for brudd mot partiet.
  6. Han kritiserte også Bankforeningens henvendelse til finansdepartementet om at bankene generelt skal gis adgang til obligasjonsmarkedet, som han mener vil samle all makt hos bankene og i realiteten utradere andre finansieringsinstitusjoner.
  7. I realiteten fører makthaverne en uforsonlig kamp for å utradere storparten av landets rike kulturarv.
  8. Men debatten, som kritikerne la opp til, forstummet da IRAbomben truet med å utradere den britiske regjering på Brightonhotellet.
  9. Og siden Norsk Journalistlag har sørget for - av uforståelige grunner - å utradere sitt eget og redaktørenes medlemsblad, Journalisten, vil tidsskriftet Dagspressen få stadig større betydning for det norske presse og mediemarkedet.
  10. Tudehpartiet var den siste ikkeislamske gruppen som ble forbudt, og det som har hendt det siste året tyder på at Khomeinyregimet er fast besluttet på å utradere også dette.
  11. Ingen kommune politiker idag ved festlig anledning lar være å beklage Enerhaugen hvis han blir spurt, med Brinken vil en nå utradere enda en liten trehusidyll av den sorten det blir stadig færre av i byen vår.
  12. Ingvild nikker seg enig, men vil gjerne legge til at hun på stedet gjerne skulle utradere enkelte legers nedlatende holdning til fotsoneterapeuter og denslags, før de vet hva de snakker om.
  13. Norges Kemner og Kassererforbund reagerte særlig sterkt på at man i rundskrivet nærmest la opp til å utradere kemner og kommunekassererkontoret som etat.
Liknende ord:
sweutradera
sweutredare
norutlader
norutladet
sweutmanare
norutdele
sweutrotare
Dine siste søk:
  1. utradere


Utradere ble gjenkjent som et norsk verb

Infinitiv: (Å) utradere
Gerundio: utraderende
Partisipp: utradert
Indikativ
1. Presens (Ntid)
  • jeg
    utraderer
  • du
    utraderer
  • han
    utraderer
  • vi
    utraderer
  • dere
    utraderer
  • de
    utraderer
8. Presens perfektum
  • jeg
    har utradert
  • du
    har utradert
  • han
    har utradert
  • vi
    har utradert
  • dere
    har utradert
  • de
    har utradert
2. Preteritum (Fortid)
  • jeg
    utraderte
  • du
    utraderte
  • han
    utraderte
  • vi
    utraderte
  • dere
    utraderte
  • de
    utraderte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
  • jeg
    hadde utradert
  • du
    hadde utradert
  • han
    hadde utradert
  • vi
    hadde utradert
  • dere
    hadde utradert
  • de
    hadde utradert
4a. Presens futurum
  • jeg
    vil/skal utradere
  • du
    vil/skal utradere
  • han
    vil/skal utradere
  • vi
    vil/skal utradere
  • dere
    vil/skal utradere
  • de
    vil/skal utradere
11a. Preteritum futurum
  • jeg
    vil/skal ha utradert
  • du
    vil/skal ha utradert
  • han
    vil/skal ha utradert
  • vi
    vil/skal ha utradert
  • dere
    vil/skal ha utradert
  • de
    vil/skal ha utradert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
  • jeg
    ville/skulle utradere
  • du
    ville/skulle utradere
  • han
    ville/skulle utradere
  • vi
    ville/skulle utradere
  • dere
    ville/skulle utradere
  • de
    ville/skulle utradere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
  • jeg
    ville/skulle ha utradert
  • du
    ville/skulle ha utradert
  • han
    ville/skulle ha utradert
  • vi
    ville/skulle ha utradert
  • dere
    ville/skulle ha utradert
  • de
    ville/skulle ha utradert
Imperativ
bekreftende
  • du
    utrader!
  • vi
    La oss utradere!
  • dere
    utrader!
Nektende
  • du
    ikke utrader! (utrader ikke)!
  • dere
    ikke utrader! (utrader ikke)!

Siste søk

# Land Term
1 Flag vertiente
2 Flag reason
3 Flag törnskata
4 Flag kiwi
5 Flag borg
6 Flag mess about
7 Flag byst
8 Flag blanda
9 Flag antenatal
10 Flag kanske
11 Flag firma
12 Flag hos
13 Flag svalka
14 Flag deducir
15 Flag leak
16 Flag tidsexponering
17 Flag caretaker
18 Flag kompe

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Poder 1563 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 1845 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 2110 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 1782 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 2392 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 3895 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 2429 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 2799 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 5344 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 5135 0 2017-05-29 14:15:12

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Siden ble generert på 0.1836 - sekunder.

mobiltelefon