logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for utvikler:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok

Merk! Denne oversettelsen har blitt automatisk oversatt og venter på godkjennelse fra en profesjonell oversetter!

norutvikler
engallmenn [?]: Developer
spaallmenn [?]: Desarrollador
sweallmenn [?]: Utvecklare
Synonymer:
 1. forfatter, komponist, litterat, låtskriver, produsent, redaktør, skribent
 2. programmerer, programmør, systemutvikler
Eksempel:
 1. Barndom er skildringen om hvordan foreldre utvikler seg i barns øyne.
 2. Enten må man gå inn for en skole som utvikler strebere, albuemennesker...
 3. Ja, såfremt partiet ikke utvikler seg til å ville føre tiden tilbake, og sikre en imperialistisk overklasse makta igjen.
 4. Prospects, der Madness utvikler sin liksom klossete men desto mer virkningsfulle poesi.
 5. Barn utvikler seg fort, og dersom det går flere måneder uten at de får den oppmerksomhet eller behandling de har behov for, kan problemene brått bli langt mer alvorlige enn de var i utgangspunktet.
 6. Det bør finnes en beredskap for å gripe inn før en konfliktsituasjon utvikler seg til væpnet konflikt eller til regelrett krig, sier Egge.
 7. Det er nettopp det faglige miljø vi utvikler i løpet av disse fire årene på denne linjen, som er så verdifullt.
 8. Det har foregått en heving blant de øvrige spillerne, og fortsatt utvikler jo Jardar gode pikespillere.
 9. Det kan tenkes ulike sett å finansiere våre fremtidige flykjøp på, avhengig av hvordan den økonomiske virkelighet utvikler seg, sier han.
 10. En del mennesker er allergiske mot formalingassene som utvikler seg.
 11. En oppgang i OECDområdet er nå underveis, men den er svak og det vil sannsynligvis ta tid før den utvikler en mer ønskelig styrke.
 12. Hva er forutsetningen for at en leder utvikler slike evner ?
 13. Hvordan utvikler forholdet til Postverket seg ?
 14. Hvorfor det utvikler seg slik ?
 15. Informasjon utvikler seg fra råstoff til halvfabrikata og sluttprodukt, sa Nyheim, som spådde en utpreget industrialisering av medieutviklingen og likeså noe politikerne i stadig større grad må forholde seg til.
 16. Jeg håper Aftenposten i år 2000 vil være like god i sin markedstilpasning som den har vært i de siste 124 år ; at den da som nå vil være en totalt fri avis som gjenspeiler den egentlige utvikling i samfunnet ; at den vil fungere som et fritt debattforum ; at den ikke utvikler seg i noen journalistisk båsretning ; at et intervjuobjekt kan få fremstå som seg selv, og ikke som den intervjueren ønsker å gjøre ham / henne til ut fra sitt eget syn.
 17. Jeg utvikler bare ideer som folk selv har, sier Göteborgarkitekten Hans Aren.
 18. Kan det tenkes at Redaktørforeningen utvikler seg henimot en organisasjon for ledere i massekommunikasjonsselskape r ?
 19. Morgendagens Norge vil være avhengig av hvordan denne industrigren utvikler seg her i landet.
 20. Noe av bakgrunnen er at landbruket stadig utvikler seg i en mer effektiv retning, med ensidig drift og øket mekanisering blant de mest iøynefallende virkninger.
 21. Når man bor avsides og er mye alene, utvikler man en særlig evne til å bruke fantasien, sier hun.
 22. Spesielt de store koperingsmaskinene utvikler sterk varme slik at den som kopierer ikke sjelden må arbeide i temperaturer opp til 35 grader, samtidig blir luften svært tørr.
 23. Støv fra mineralull kan gi kroniske lungesykdommer og kreft, mens gassene fra flere plaststoffer angriper nervesystemet og slimhinnene samt utvikler giftig røyk ved brann, skriver Berge.
 24. Tegnsproget utvikler seg likevel innenfor et bestemt samfunn.
 25. Teknologien utvikler seg raskere enn det mennesket kan tilpasse seg den.
 26. Tidligere brukte man skip til transport av sårede - idag tenker vi oss skipene omgjort til hospitaler hvor man kan foreta livreddende inngrep - og hindre at det som i utgangspunktet var en mindre skade, utvikler seg, sier Dommerud.
 27. Trygve Hegnar har gravd frem mange gode saker om norsk næringsliv, men Kapital utvikler seg til å bli et blad som er i ferd med å miste sin integritet, sa Hoemsnes med henvisning til Hegnars eierengasjementer i hoteller, skip og eiendom.
 28. Turistmarkedene utvikler seg, og derfor må Norge utvide sine markedsfremstøt til andre deler av verden.
 29. Under møtet er det blitt sagt en rekke ting som gir visse løfter for fremtiden, og med tiden er det mulig tingene utvikler seg slik at det kan bli aktuelt å diskutere en utsettelse av USAs avgjørelse om å trekke seg.
 30. Vet man noe om hvordan et venninneforhold utvikler seg videre i voksen alder ?
Liknende ord:
norutligger
noruthaler
norutgifter
sweutgifter
sweutrikes
norutligner
norutgiver
Dine siste søk:
 1. utviklerSiste søk

# Land Term
1 Flag göra inköp
2 Flag indirekte tilgangsmåte
3 Flag si ja til hverandre
4 Flag lamb
5 Flag troende
6 Flag brudgom
7 Flag distraksjon
8 Flag summa
9 Flag försäkring
10 Flag refueling stop
11 Flag valv
12 Flag damma av
13 Flag brushwood
14 Flag springande
15 Flag karaktersterk
16 Flag alabancioso
17 Flag vägvisare
18 Flag mutually

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
röja 516 0 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1429 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6413 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1452 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2105 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4983 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5830 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6263 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5275 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5799 0 2018-11-26 10:44:30

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Siden ble generert på 0.1443 - sekunder.

mobiltelefon