logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for veie:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norveie
engvekt [v]: weigh
spavekt [v]: pesar
swevekt [v]: väga
Synonymer:oppskatte, avgjøre, sette karakter, recensere, vurdere
Avledede ord:bestemme i forveien, ditveien, selveiendom, spørre etter veien, i forveien, jevne veien for, komme i veien, luftveier, overveie, på avveier, på halvveien, på nytt overveie, på omveier, på ville veier, rake veien, stå i veien, oppveie, oppveiende, ut av veien, veie mer enn, veie tyngre, veie opp, veiende, veies inn, veie unna, varme opp i forveien, veie for og imot, Melkeveien, vise veien, avveie, innveie, avveiende, bestille i forveien, etterveie, forveien, komme i veien for, overveielse, overveiende, på tilbakeveien, rydde av veien, se i forveien, som ikke kan veies og måles, ad omveier, vise vinterveien, veieinstrument, veieredskap
Eksempel:
 1. Det er nemlig vanskelig å forstå at overproduksjon fører til økte priser, ikke til lavere som ellers er det vanlige i produksjon, at kjøttpakker som nordmenn tar med seg fra Sverige og Danmark inn i Norge heretter skal veie bare tre kilo mot før fem, og at jo mer man produserer, jo sterkere støtte får man.
 2. At vi nå må se nærmere på virkningene av de forskjellige forslag fra Skattekommisjonen, og veie fordeler og ulemper ved kommisjonens forslag mot hverandre.
 3. De fattiges behov må veie tyngre enn de rikes krav, som han formulerte det i et møte med protestantiske kirkeledere.
 4. Den industripolitiske konsekvens av en sterk konkurranseorganisasjon som relativt raskt blir satt istand til å konkurrere på det norske marked, må veie tyngre enn den relativt marginale effekt som argumenter om konkurransevridning kan få, mener Engebretsen.
 5. Derimot er kreftfaren ved østrogenbehandling utvilsom, derfor er det viktig at kvinnen selv er med på å veie for og imot.
 6. Det vil selvfølgelig veie tungt, men vi har ingen tro på at forbruker og administrasjonsministeren sitter inne med noen tryllestav.
 7. Dette brevet vil veie tungt og innebære et alvorlig tilbakeslag for søknaden fra Falun / Åro om OL i 1992.
 8. Forlengede gangavstander til holdeplasser og stasjoner, tidstap og ubehag ved omstigning vil veie tungt for trafikantene når de skal velge mellom å reise kollektivt eller å bruke personbil, heter det i NRFs uttalelse.
 9. Hensynet til barnet vil alltid veie tyngst, selvom vi også er oss vårt ansvar bevisst som arbeidsgiver for skolens lærere.
 10. Hvordan ser De på frykten for at hensynet til forskningens fremme skal veie tyngre enn hensynet til enkeltindividets følelser i forbindelse med et dødsfall ?
 11. I dagens situasjon må hensynet til den offshorerettede industri veie tungt for utformingen av petroleumspolitikken.
 12. I tillegg til kroner og øre må man veie en isolert profftilværelse opp mot de bestående leve og boforhold, sier Per Egil.
 13. Men til en viss grad må vi veie idealisme mot lønnsomhet, innrømmer han.
 14. Politikerne trenger dessuten et forum der de trygt kan drøfte saker uten å veie sine ord på gullvekt.
 15. Selv ikke en olympisk gullmedalje kan veie opp for den tiden jeg må være borte fra ungene på grunn av trening og konkurranser.
 16. Studentene som kommer til Cairo, har problemer med å finne seg et sted å bo, penger til lærebøker, til mat, venner, kamerater som kan veie opp for savnet av slekt og venner hjemme i landsbyen.
 17. Vi vil benytte oss av så mye avansert teknologi som vi i det hele tatt kan skaffe til veie, sier sikkerhetssjefen Edgar Best.
 18. 510 millioner kroner skal finansieres gjennom bompenger og resten av beløpet skaffes til veie gjennom årlige bevilgninger på riksveibudsjettet.
 19. Alt nødvendig utstyr for å bringe de omkomne ned er skaffet til veie, opplyser Stein P. Aasheim, som nå oppholder seg hos den norske visumattacheen i Islamabad.
 20. At det skulle veie tungt når ansvarlige myndigheter vurderer reklameTV og radio i en større sammenheng, er langt mer enn jeg tør håpe.
 21. Avisen har en forebyggende oppgave når det gjelder ungdomskriminalitet i lokalsamfunnet, og dette hensynet må veie tyngre enn hensynet til den siktede og hans familie, mener Fahlstrøm.
 22. Bakgrunnen er at et vesttysk firma, som bl.a. formidler utleie av sommerhytter til egne landsmenn i deler av SydNorge, har fått forlangende fra vårt eget skattedirektorat om å skaffe til veie kvitteringskopier for utleie av hytter de seneste tre årene.
 23. Bare rentene ved en slik investeing vil betinge økte inntekter på 120140 millioner kroner, eller sannsynligvis noe mer enn det Nora selv kan skaffe til veie i form av inntjening.
 24. Blant annet vil landslagssjef Mike Englands ord veie tungt, sa Cardiffsekretæren ellers.
 25. Blant de spørsmål som må avklares, er hvordan denne sum skal skaffes til veie.
 26. Bob Elliott ved Det internasjonale institutt for strategiske studier i London sa i en kommentar at nordflåten er så viktig at russerne uten tvil allerede har finkjemmet hele forsvaret for å skaffe til veie alt tilgjengelig materiell til erstatning for tapene.
 27. Byggekostnadene vil bli noe større enn forsikringssummen, og det foreslås at de ekstra pengene skaffes til veie blant annet ved å utsette eller sløyfe ombyggingen av gartneriet ved Emma Hjorths Hjem.
 28. Både overfor velgere og meningsmotstandere har fakta pleid å veie tungt.
 29. DUC skaffer til veie en fjerdedel av Danmarks oljebehov, opplyser en talsmann for selskapet.
 30. De ansvarlige politikere blir da nødt til å veie mot hverandre moralske prinsipper som har den samme gyldighet, og i denne avveining er de også nødt til å ta de politiske omstendigheter i betraktning.
Liknende ord:
engveil
engvein
norvei
norveide
norveik
norveit
norveiv
Dine siste søk:
 1. veie


Veie ble gjenkjent som et norsk verb

Infinitiv: (Å) veie
Gerundio: veiende
Partisipp: veid
Indikativ
1. Presens (Ntid)
 • jeg
  veier
 • du
  veier
 • han
  veier
 • vi
  veier
 • dere
  veier
 • de
  veier
8. Presens perfektum
 • jeg
  har veid
 • du
  har veid
 • han
  har veid
 • vi
  har veid
 • dere
  har veid
 • de
  har veid
2. Preteritum (Fortid)
 • jeg
  veide
 • du
  veide
 • han
  veide
 • vi
  veide
 • dere
  veide
 • de
  veide
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
 • jeg
  hadde veid
 • du
  hadde veid
 • han
  hadde veid
 • vi
  hadde veid
 • dere
  hadde veid
 • de
  hadde veid
4a. Presens futurum
 • jeg
  vil/skal veie
 • du
  vil/skal veie
 • han
  vil/skal veie
 • vi
  vil/skal veie
 • dere
  vil/skal veie
 • de
  vil/skal veie
11a. Preteritum futurum
 • jeg
  vil/skal ha veid
 • du
  vil/skal ha veid
 • han
  vil/skal ha veid
 • vi
  vil/skal ha veid
 • dere
  vil/skal ha veid
 • de
  vil/skal ha veid
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
 • jeg
  ville/skulle veie
 • du
  ville/skulle veie
 • han
  ville/skulle veie
 • vi
  ville/skulle veie
 • dere
  ville/skulle veie
 • de
  ville/skulle veie
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
 • jeg
  ville/skulle ha veid
 • du
  ville/skulle ha veid
 • han
  ville/skulle ha veid
 • vi
  ville/skulle ha veid
 • dere
  ville/skulle ha veid
 • de
  ville/skulle ha veid
Imperativ
bekreftende
 • du
  vei!
 • vi
  La oss veie!
 • dere
  vei!
Nektende
 • du
  ikke vei! (vei ikke)!
 • dere
  ikke vei! (vei ikke)!

Siste søk

# Land Term
1 Flag cooperating
2 Flag ack-ack
3 Flag lard
4 Flag oskriven regel
5 Flag en medio de
6 Flag anledning
7 Flag dobbelskanning
8 Flag deduce
9 Flag perk
10 Flag helgeflundra
11 Flag groggy
12 Flag prophylaxis
13 Flag spastisk
14 Flag lantarbeterska
15 Flag uvanlig
16 Flag fatle
17 Flag genesis
18 Flag objetivo gran angular

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 131 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 284 0 2022-10-17 23:14:50
röja 931 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2114 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7324 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1885 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2471 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5392 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6213 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6703 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Siden ble generert på 0.1767 - sekunder.

mobiltelefon