logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for verdensdel:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok

Merk! Denne oversettelsen har blitt automatisk oversatt og venter på godkjennelse fra en profesjonell oversetter!

norverdensdel
engallmenn [?]: continent
spaallmenn [?]: continente
sweallmenn [?]: kontinent
Synonymer:bispedømme, distrikt, fylke, fyrstedømme, herred, keiserrike, kommune, kongedømme, land, landområde, landsdel, område, region, sogn, stat, stift, territorium
Wiki:En verdensdel er et område på jorden som er avgrenset geografisk og til dels kulturelt, i motsetning til et kontinent som er et geografisk sammenhengende område. Som regel deles jorden i syv verdensdeler: - Europa, bestående av deler av kontinentet Eurasia og tilliggende øyer - Asia, bestående av deler av kontinentet Eurasia og tilliggende øyer - Afrika, med kontinentet Afrika og tilliggende øyer - Nord-Amerika, nordre del av kontinentet Amerika (inkludert Mellom-Amerika) og Karibia - Sør-Amerika, søndre del av kontinentet Amerika - Oseania, med kontinentet Australia og øygruppene Polynesia, Melanesia og Mikronesia - Antarktis, med kontinentet Antarktika og tilliggende øyer Distinksjonen mellom kontinentet og verdensdeler er ikke-eksisterende i mange språk. Tidligere har det vært vanlig å definere fem verdensdeler (Europa, Asia, Afrika, Amerika og Oseania).
Eksempel:
 1. Det er oppstått en fatalistisk holdning i mange kirker i Europa, som om det ikke lenger skulle nytte å forkynne det kristne evangelium i vår verdensdel.
 2. Vi må være villige til å traktatfeste denne atomfrie status dersom dette kan skje i en bredere sammenheng i vår verdensdel, hvor det jo allerede finnes atomvåpen både utplassert og planlagt utplassert.
 3. Av de tradisjonelle europeiske stormakter som ennå spiller en dominerende rolle for utviklingen i hele vår verdensdel, er Frankrike den eneste som fortsatt har en sosialistisk regjering, skriver avisen.
 4. DET er først i vår tid at Trier har gjenvunnet sitt folketall fra den romerske keiserperiode, for til tross for sin sentrale beliggenhet i Europa ble byen en fattig og søvnig utkant da nye grenser ble trukket gjennom vår verdensdel.
 5. DET var en gang at sosialdemokratene satt med det politiske meningslederskap i vår verdensdel, med nye ideer som ofte trakk de beste hodene og lederne til denne siden av politikken.
 6. De fleste rapportene om tortur og mishandling i vår egen verdensdel, dreier seg om måter å fremtvinge opplysninger og tilståelser på.
 7. De minste barna tok for seg en verdensdel og så på de sosiale forholdene, kultur og hva som drives av hjelpearbeide.
 8. Den vesteuropeiske opinion som har vært mest opptatt av de amerikanske raketter, kan svart på hvitt lese at den egentlige atomtrusel mot vår verdensdel kommer fra øst.
 9. Dermed står Oslo Schakselskap tilbake på arenaen som ett av de ialt åtte lag som fortsatt henger med i Europacupen opprinnelig besto turneringen av 28 klubber fra hele vår verdensdel.
 10. Det er nu 3,8 millioner av dem i denne verdensdel, en vekst på 3,5 prosent ifjor.
 11. Det ville ikke tjene stabiliteten i Europa hvis det fra norsk side ble tiet om den belastning de østeuropeiske staters politikk, både innad og utad, er blitt for de internasjonale forbindelser i vår verdensdel.
 12. Det virker som om albanerne denne gang ikke ønsker å bli forbikjørt av den politiske utvikling i vår verdensdel.
 13. Dette kan dreie seg om alt fra opprettholdelse av fred i vår verdensdel, til omsetning av norske fiskeriprodukter.
 14. EUROPARÅDET, som har sitt sete i Strasbourg, har i efterkrigstiden vært et sentrum for virkeliggjørelsen av demokratiske idealer i vår verdensdel.
 15. Eftersom mediet var uhyre ressurskrevende, gikk man altså bort fra spredningstanken og konsentrasjonstanken så å si i hele vår verdensdel.
 16. Europa er den eneste verdensdel han ikke har besøkt som statsminister.
 17. Europarådets mindretall risikerer å bli i enda større grad randstater og passive tilskuere til integrasjonsbestrebelsene i vår verdensdel.
 18. Europas deling har vært med på å skape 40 års fred i vår verdensdel.
 19. Fagorganisasjonen i VestEuropa har lagt frem konkrete beregninger om fordeler og positive virkninger om samtidig etterspørselsøking i landene i vår verdensdel.
 20. Forholdet mellom supermaktene avgjør hvor stort spillerommet er for kontakter på tvers av den store skillelinjen i vår verdensdel.
 21. Hovedmålet i Arbeiderpartiutvalgets arbeide, slik Bull ser det, er å åpne for en fordomsfri debatt om hvordan norske interesser best kan sikres i det Europa som har forandret seg så meget siden vi siste debatterte vår verdensdel.
 22. I et tiår hvor demokratiets tilhengere rundt om i verden har lidd mange tilbakeslag, er dette ferske demokratiske trekløver i vår verdensdel noe av det mest oppløftende som verden har fått oppleve.
 23. I hver verdensdel er det i regi av Ultralydforeningen en konstant kontroll og registrering av forskning som drives på området.
 24. Intet vondt om Rio, men hvorfor ikke dra til Italia og finne ut hvilken verdensdel vi tilhører.
 25. Laminatene fra Lyngdal pryder med andre ord kjøkkener også i denne fjerne verdensdel.
 26. Man hører hjemme f.eks. i en grend, i et bygdesamfunn, i et dalføre, i en landsdel, i et land, i et hjørne av en verdensdel...
 27. Men de hittil nokså spredte krav om at USA skal redusere sitt militære engasjement i vår verdensdel, er blitt avvist.
 28. Men direkte norsk deltagelse i minefeiing i en annen verdensdel er neppe praktisk og vel heeller ikke en naturlig oppgave for oss.
 29. Men jeg kan lære ham endel finesser, sier Ingo, selv to ganger europamester og også siste tungvektsverdensmester fra vår verdensdel.
 30. Men russerne håper nå åpenbart at en tysktysk charmeoffensiv vil presse også den borgerlige regjering i Bonn til større tilbakeholdenhet i maktkampen som pågår mellom øst og vest i vår verdensdel.
Liknende ord:
norverdensvev
norverdenshandel
norverdensby
norverden
norverdensbilde
norvelgende
spaverdel
Dine siste søk:
 1. verdensdelSiste søk

# Land Term
1 Flag perifollo
2 Flag hogar
3 Flag con apatía
4 Flag vanske
5 Flag raskt
6 Flag ended
7 Flag formalin
8 Flag crux
9 Flag beljuga
10 Flag komprimere
11 Flag kudde
12 Flag tänka över
13 Flag plump
14 Flag congruence
15 Flag springa
16 Flag cábala
17 Flag halvcirkel
18 Flag ringning

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Det engelske ordet for Å bøye verb 588 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3284 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 769 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1441 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4309 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5193 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5482 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4586 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5172 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9191 3 2019-01-21 15:13:34

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Siden ble generert på 0.1470 - sekunder.

mobiltelefon