logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for verneplikt:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norverneplikt
engmillitærisk [n]: conscription, draft, induction, recruitment
spamillitærisk [n]: recluta [f], conscripción [f], alistamiento [m]
swemillitærisk [n]: värnplikt
Avledede ord:offentlig verneplikt, vernepliktig
Wiki:Verneplikt er en plikt et lands statsborgere har til å delta i forsvaret av sitt land. Land med allmenn verneplikt er: Danmark, Østerrike, Kina, Finland, Hellas, Israel, Libanon, Malaysia, Nord-Korea, Russland, Singapore, Sør-Korea, Sveits, Taiwan og Norge.
Eksempel:
 1. Bør køene av unge som skal avtjene verneplikt, reduseres blant annet ved hjelp av kortere tjenestetid ?
 2. De skulle avtjent sin verneplikt på et tidspunkt som danner et naturlig avbrekk mellom endt almenutdannelse og påbegynt høyere utdannelse eller yrkesliv.
 3. Det er klart at med almen verneplikt må Forsvaret være et speilbilde av det sivile samfunn.
 4. Det er neppe noe som tilsier innføring av verneplikt for kvinner i 1990.
 5. Det kunne være en god ide å få kvinnelig verneplikt og en kvinne som forsvarsminister.
 6. Enten verneplikt eller annen obligatorisk samfunnsgavnlig tjeneste også for kvinner.
 7. Er man ikke da på vei bort fra det man i efterkrigstiden har forstått med begrepet almen verneplikt ?
 8. For ikke mange år siden, fortsetter han, satt tildels fremragende kunstnere i toppen av kunstnerorganisasjonene, og tjente sin verneplikt.
 9. Hva synes du om kvinnelig verneplikt ?
 10. I prinsippet mener vi at Grunnlovens paragraf 109 om almen verneplikt må tolkes dithen at uttrykket en hver borger i våre dager også må gjelde kvinner.
 11. Ja, og så er det dette med at når man krever like rettigheter, så bør like plikter følges opp av kvinnene selv, men det med verneplikt synes jeg er vanskelig å ta stilling til, selv om jeg er en varm tilhenger av et troverdig forsvar.
 12. Jeg har gjort min verneplikt.
 13. Men jeg ønsker overhodet ikke almen kvinnelig verneplikt, og skulle ønske jeg ble pioner på andre områder enn som feltprest.
 14. Mener De at kvinner skal avtjene verneplikt på linje med menn ?
 15. Møtehingstens tid er forbi, jeg har gjort både min borgerplikt og min verneplikt, og den var usedvanlig interessant og morsom.
 16. Når bør kvinnelig verneplikt innføres ?
 17. Saken er at når det er alminnelig verneplikt også for jenter, så betyr ikke denne ene offiseren så meget på budsjettet.
 18. Skipsførere og styrmenn fra handlesflåten gjennomgår kortere reserveoffiserkurs på Sjøkrigsskolen, går så ombord i Sjøforsvarets fartøyer som fenriker og gjør 9 måneders ekstratjeneste i tillegg til de obligatoriske 15 måneders verneplikt i denne forsvarsgrenen, sier Lunde, og understreker at disse mannskapene utgjør ryggraden også i Marinens Reserveoffiserers Forbund.
 19. Store årskull og økonomiske prioriteringer må ikke uthule prinsippet i Grunnlovens paragraf 109 om almen verneplikt, presiserer Lunde.
 20. Vi har et ansvar for guttene mens de avtjener sin verneplikt.
 21. Vi har faktisk en menig ombord som helt frivillig forlenger sin verneplikt med tre måneder for å få være med.
 22. 20åringen, som for tiden avtjener sin verneplikt, er søskenbarn av langrennssøsknene Bård og Kristin Benum.
 23. 24åringen fra Oslo, som til daglig avtjener sin verneplikt i form av siviltjeneste for Alkokutt, er i dag regjerende verdensmester, regjerende norgesmester og altså igjen regjerende nordisk mester.
 24. Amnesty International har for en tid tilbake sendt en anmodning til Justisdepartementet om å få fangen løslatt under henvisning til at han nekter å avtjene verneplikt på situasjonsbestemt grunnlag.
 25. Amnesty International sendte for en tid tilbake en anmodning til justisminister Mona Røkke om løslatelse av Rune Berg, som er dømt fordi han nekter å avtjene verneplikt på situasjonsbestemt grunnlag.
 26. Andre undersøkelser i Danmark viser at bare nær halvparten av de unge mennene ønsker å avtjene verneplikt på frvillig grunnlag hvis de ikke når opp i loddtrekningen.
 27. Arbeidet med å bygge opp en mediaorganisasjon som både skal brukes til å drive folkeopplysning i ulandene og formidle informasjon til den rike verden, er for meg en form for nødvendig verneplikt.
 28. Artium og verneplikt i flyvåpenet.
 29. At Barry Hunter kaller min verneplikt på et sprogkurs i Forsvaret en spionskole, får man bare ta til efterretning.
 30. Bare omlegging av verneplikt eller mer penger kan løse situasjonen.
Liknende ord:
norvendepunkt
sweverkligt
engverbalize
engverdict
engvermilion
norvedtekt
norvekeslutt
Dine siste søk:
 1. vernepliktSiste søk

# Land Term
1 Flag aha
2 Flag Saudi
3 Flag sensitivitet
4 Flag aktor
5 Flag vociferate
6 Flag ynde
7 Flag adelsstand
8 Flag fishing line
9 Flag hípico
10 Flag regular
11 Flag tie
12 Flag hver
13 Flag revestimiento protector
14 Flag svårighet
15 Flag sphincter
16 Flag glad i deg
17 Flag slagregn
18 Flag marriage certificate

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 277 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 433 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1063 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2291 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7639 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2030 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2624 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5546 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6367 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6871 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.1745 - sekunder.

mobiltelefon