logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for vestfra:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok

Merk! Denne oversettelsen har blitt automatisk oversatt og venter på godkjennelse fra en profesjonell oversetter!

norvestfra
engallmenn [?]: west
spaallmenn [?]: al oeste
sweallmenn [?]: väster
Synonymer:be(i)nt fram, bort, bortover, flatt, fra høyre, fra venstre, framover, horisontalt, jevn, nordfra, nordover, rett, rett fram, sørfra, sørover, vannrett, vestover, videre, østfra, østover
Eksempel:
 1. Dette tyder på at bilene på Vækerøveien, og særlig de som skal sving til venstre opp Ullernchaussëen, blir holdt for lenge igjen av rødt lys, mener de irriterte bilistene vestfra.
 2. DDR har også avlyst to ungdomsbesøk i vest, efterat det er blitt kjent at vesttysk sikkerhetspoliti har forhørt ungdom vestfra efter besøk i øst.
 3. DEN dagen da arbeidet med skinneleggingen var kommet så langt at skinnegangen vestfra og østfra kunne knyttes sammen, var naturligvis en stor dag i Bergensbanens anleggshistorie.
 4. De aller fleste tjenestemenn i politi, væpnede styrker, partiog undervisningsinstitusjoner og deres familier - har hittil måttet forplikte seg til ikke å motta gaver vestfra og ikke ha telefon, brev ellers besøkskontakt med personer fra det vestlige utland, som omfatter VestTyskland.
 5. Det kan også innvirke på våre muligheter for å motta viktige leveranser vestfra i fredstid.
 6. Det skal ikke utelukkes at lignende forslag kan bli fremsatt for andre ruter vestfra.
 7. Dette kan tyde på en livlig handelsforbindelse, likesom den raske befolkningsøkning på 500 og 600tallet peker i retning av målbevisst kolonisasjon vestfra.
 8. Disse leveres vestfra, som en del av den normale og voksende tysktyske handel.
 9. Finske myndigheter er følsomme for antydninger vestfra om at man kankje er for avhengig av østhandelen.
 10. Fjernsynet har overtatt her som ellers, og påvirkningen vestfra merkes sterkt.
 11. Klubben har fått tilbud på Nordstrand og Holmlia, og det burde ikke være verre for ungdom vestfra å spille tennis der enn for annen ungdom å ake i Korketrekkeren.
 12. Men når Sentrum en gang gjenåpnes under navnet Stortinget med tog både østfra og vestfra og forhåpentligvis tørrskodd omstigning, vil den få øket betydning i byens kollektivtrafikk.
 13. Men samtidig må østtyskerne øke sin import vestfra - både for å modernisere næringslivet og forsyne endel av et hjemmemarked der forbukernes forventninger stiger raskt.
 14. Nervøsiteten i øst fremgår tydelig av opplysninger, som Bonn bekreftet denne uken, om at kontaktforbudet overfor personer vestfra er blitt utvidet i DDR.
 15. Politikken bør ha til hensikt å skape gode forutsetninger for at Sverige får hjelp vestfra, om vi skulle bli angrepet.
 16. Presis kl. 12 kom et tog vestfra og noen minutter senere kom det et østfra.
 17. Selv om ett hovedmål for all sporleggingen på Jernbanetorvet er å lette overgang fra buss og trikk til tog, må trafikanter med ekstratrikker som kommer vestfra finne seg i å gå metrene fra vendesløyfen ved Palehaven, som det heter i kommunens terminologi.
 18. Som følge av at sporveiene ikke fikk begge snuspor for ekstratrikker vestfra på Jernbanetorvet slik som tidligere, må trafikanter med slike vogner gå fra sløyfen i Prinsens gate ved Paletomten hvis de skal innom Oslo S.
 19. Trafikktellingen viser forøvrig at to tredjedeler av biltrafikken vestfra har sentrumnære områder som mål.
 20. Uvanlig mange har ønsket seg til fjells med Bergensbanen både østfra og vestfra, og neste helg belager vi oss på det samme kjøret når folk skal ned i lavlandet igjen.
 21. Ved å gjenoppfriske det fransktyske militærsamarbeide, utenfor rammen av NATO, oppnår man at VestTyskland føler de har støtte utenfra, uten at de presses for sterkt vestfra i sitt forhold til det andre Tyskland og til ØstEuropa generelt, sies det.
 22. Vestfra blir derimot St. Olavs gate stengt ved Frederiks gate.
 23. Årsaken var at DDR måtte eksportere en større del av sin produksjon enn tidligere, for å betale for dyrere energi og råvarer østfra og vestfra.
 24. Også når det gjeld spørsmåla om styrkar vestfra til frigjeringa av Finnmark, er Fjørtofts framstilling både forvirrande og misvisande.
 25. Mens vestlige land er mer åpne, setter østeuropeiske land restriksjoner på hvor forskerne vestfra får forske og oppholde seg.
 26. Slik Majorstuen har utviklet seg, viser det seg at kundene kommer både øst og vestfra i byen.
 27. Bytollhuset i 1820årene, sett vestfra.
 28. Da blir det også svingmulighet i retning av Stortorvet beregnet på ekstravogner vestfra for trikker som idag snus ved Paletomten.
 29. Den nye adkomst til parkeringsplassen mot Biskop Gunnerus gate kan dermed dekke trafikk fra f.eks. Schweigaards gate og trafikkmaskinen, mens plassene i Skippergaten vil være egnet for bilende apotekkunder sydfra og vestfra.
 30. Eksempelvis fulgte de godt med i flytrafikken vestfra.
Liknende ord:
engvesta
engvestry
spaventura
spavestir
engvector
engventure
engvertebra
Dine siste søk:
 1. vestfraSiste søk

# Land Term
1 Flag permanencia
2 Flag percusión
3 Flag azar
4 Flag pelotita
5 Flag antropologisk
6 Flag overlys
7 Flag bones
8 Flag adversaria
9 Flag melcocha
10 Flag lysthus
11 Flag charnela
12 Flag orgiastic
13 Flag opphøying
14 Flag motorway
15 Flag i søvn
16 Flag hård
17 Flag mormors farfar
18 Flag mineral resources

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 1621 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1724 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2317 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3544 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9731 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3273 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 4108 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6800 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7488 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 8179 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.2584 - sekunder.

mobiltelefon