logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

2 oppslag funnet for vie:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i engelsk ordbok
engvie
nor
spa
swe
Wiki:Vie, is a district (or quarter), of Oradea, a city in Bihor, Romania. The name means vine in Romanian.
Resultater funnet i norsk ordbok
norvie
engreligion [v]: bless, hallow [formal], sanctify [formal], make holy, consecrate
innvie [v]: dedicate, devote, consecrate
spareligion [v]: bendecir, consagrar, santificar, beatificar
innvie [v]: dedicar, dedicarse a, consagrar
swereligion [v]: viga
Synonymer:integrere, forbinde, forene, koble, føye, pare, kombinere, sammenføre, slå sammen
Avledede ord:ansiktsserviett, endivie, kvie seg, gjemme som relikvie, vie seg til, innviet kvinne, innviet mann, innvie, innvielse, prestevielse, relikvie, relikvieskrin, serviett, serviettring, sviende plante, svie, sviende, vie seg, viet, vielse-, vielsesattest, vielsesring, vievann, vievannsskål, abbreviere, avsvie, deviere, ektevie, kvie, prestevie, innvielses-, latvier, rekviem, salvie, stenk med vievann, søtvier, triviell, vielse, vies
Anagram:vei
Eksempel:
 1. Skal du ha to BS og en halv Eau de Vie, tror jeg du bør gå et annet sted.
 2. Derfor må man også la seg vie i kirken, og det gjør alle.
 3. Det som umiddelbart vil skje, er at overlege Eivind Bjørnestad ved Sentralsykehuset i Rogaland blir løst fra sine nåværende arbeidsoppgaver for helt å kunne vie seg til problemløsningen ved Nærlandheimen, opplyser fylkeshelsesjef Andreas Sanne til NTB.
 4. Enden på visen blir at tillitsmennene nå må ofre alt for å skaffe penger og vie lite tid til selve idretten.
 5. Fylkesmannen ville helst ikke vie noen på en fredag den trettende, ler Helga Vogt, - han mente det varslet ulykke for ekteskapet.
 6. Jeg holder på å vie mitt liv til å finne ut hvordan det er med den saken, smiler Transtrømer.
 7. Kommunene bør i denne sammenheng vie oppmerksomhet til de unges problemer med å skaffe seg passende bolig.
 8. Men hva er det med dette kompliserte eksemplet som er så viktig for menneskeheten at Enerstvedt har satt seg fore å vie år av sitt liv til dette studium ?
 9. 370 elever og 40 lærere vil i samarbeide med Oslo Lærerhøgskole vie tre dager til film og billedanalyse.
 10. Boken Les annees secretes de la vie dun homme er en syntese av hele Sabatiers verk og betegnes av forfatteren som en musikalsk strøm, en symfoni.
 11. Da jeg fikk et mongoloid barn, tenkte jeg en tid på å ofre scenen for å vie meg helt til arbeidet for mine anderledes venner.
 12. Da kuppet fant sted, var Sir Eric i New York og forsøkte å få FNs generalforsamling til å vie flyvende tallerkner større oppmerksomhet.
 13. De ansatte i det lille politihuset i Mariehamn kan visstnok vie så å si all sin tid til byråkratiske problemer.
 14. De beste får alt, de kan vie seg boksing på heltid.
 15. Den økonomiske trollmann som enkelte kaller ham i Eire, ønsker at toppmøtedeltagerne skal vie Dublintimene til diskusjoner om den langsiktige utvikling i Europa, både på det politiske og økonomiske område.
 16. Den største er Landsforeningen mot Kreft, som fra neste år vil lønne 80 forskere og nesten 100 tekniske assistenter som kan vie hele sin tid til forskning.
 17. Deres resultater presenteres i det franske tidsskriftet Science et Vie.
 18. Derfor mener Tangen at politikerne nå bør trappe ned sitt engasjement i arbeidsledighetsspørsmålene og heller vie andre deler av næringspolitikken mer tid, selv om det ikke er så enkelt.
 19. Derimot har organisasjonen kunnet vie sin virksomhet til den spesielle emigrantkultur som oppsto i krysningen mellom den gamle norske kultur de hadde med seg og den amerikanske de møtte.
 20. Derimot kan man vie seg en to sider lang artikkel om den farlige trotskismen og en halv sides artikkel med betraktninger over den trotskist - zinovjetiske anti - partiblokken, hvor man et par ganger kan skimte en viss L. D. Trotskij bak.
 21. Dessuten vil den bidra til å hindre ulovlig import vie tredjeland.
 22. Det ble London og Paris i feriene før de som halvvoksne kunne vie seg kunsten på heltid.
 23. Det er derfor påkrevet å vie arbeidet med effektivisering større oppmerksomhet.
 24. Det er neppe av poetiske grunner eller religiøse årsaker at Opplysningskontoret vil vie løken oppmerksomhet.
 25. Det later til å være stor forståelse for at vi må ha en tiltakskjede for denne kategori av unge hjelpetrengende, og vi går ut fra at den nye sosialrådmann vil vie disse oppgaver all nødvendig oppmerksomhet.
 26. Det skulle gå 27 år før Euwe gjentok eksperimentet med kun å vie seg til sjakk.
 27. Det vil være alvorlig fare på ferde om vi ikke skulle vie disse spørsmålene oppmerksomhet.
 28. Dette er nødvendig for å skaffe oversikt over hva som ennå gjenstår og er ugjort, mener Benkow, og påpeker at dette er en oppgave som hele partiet må vie stor oppmerksomhet.
 29. Dette fulgte efter at Libanon hadde gått med på et israelsk forslag om at man skulle vie seg rent militære spørsmål.
 30. Dette vil jeg vie oppmerksomhet i tiden som kommer, slutter sjefen for Kysteskadren, kommandør Utne.
Liknende ord:
engvia
engvice
engvier
engview
engvile
engvine
engvise
Dine siste søk:
 1. vie


Vie ble gjenkjent som et norsk verb

Infinitiv: (Å) vie
Gerundio: viende
Partisipp: vidd
Indikativ
1. Presens (Ntid)
 • jeg
  vier
 • du
  vier
 • han
  vier
 • vi
  vier
 • dere
  vier
 • de
  vier
8. Presens perfektum
 • jeg
  har vidd
 • du
  har vidd
 • han
  har vidd
 • vi
  har vidd
 • dere
  har vidd
 • de
  har vidd
2. Preteritum (Fortid)
 • jeg
  vidde
 • du
  vidde
 • han
  vidde
 • vi
  vidde
 • dere
  vidde
 • de
  vidde
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
 • jeg
  hadde vidd
 • du
  hadde vidd
 • han
  hadde vidd
 • vi
  hadde vidd
 • dere
  hadde vidd
 • de
  hadde vidd
4a. Presens futurum
 • jeg
  vil/skal vie
 • du
  vil/skal vie
 • han
  vil/skal vie
 • vi
  vil/skal vie
 • dere
  vil/skal vie
 • de
  vil/skal vie
11a. Preteritum futurum
 • jeg
  vil/skal ha vidd
 • du
  vil/skal ha vidd
 • han
  vil/skal ha vidd
 • vi
  vil/skal ha vidd
 • dere
  vil/skal ha vidd
 • de
  vil/skal ha vidd
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
 • jeg
  ville/skulle vie
 • du
  ville/skulle vie
 • han
  ville/skulle vie
 • vi
  ville/skulle vie
 • dere
  ville/skulle vie
 • de
  ville/skulle vie
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
 • jeg
  ville/skulle ha vidd
 • du
  ville/skulle ha vidd
 • han
  ville/skulle ha vidd
 • vi
  ville/skulle ha vidd
 • dere
  ville/skulle ha vidd
 • de
  ville/skulle ha vidd
Imperativ
bekreftende
 • du
  vi!
 • vi
  La oss vie!
 • dere
  vi!
Nektende
 • du
  ikke vi! (vi ikke)!
 • dere
  ikke vi! (vi ikke)!

Vie ble ogs gjenkjent som et engelsk verb

Infinitiv: (To) vie
Gerundio: vying
Partisipp: vied
Indikativ
1. Presens (Ntid)
 • i
  vie
 • you
  vie
 • he
  vies
 • we
  vie
 • you
  vie
 • they
  vie
8. Presens perfektum
 • i
  have vied
 • you
  have vied
 • he
  has vied
 • we
  have vied
 • you
  have vied
 • they
  have vied
2. Preteritum (Fortid)
 • i
  vied
 • you
  vied
 • he
  vied
 • we
  vied
 • you
  vied
 • they
  vied
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
 • i
  had vied
 • you
  had vied
 • he
  had vied
 • we
  had vied
 • you
  had vied
 • they
  had vied
4a. Presens futurum
 • i
  will vie
 • you
  will vie
 • he
  will vie
 • we
  will vie
 • you
  will vie
 • they
  will vie
11a. Preteritum futurum
 • i
  will have vied
 • you
  will have vied
 • he
  will have vied
 • we
  will have vied
 • you
  will have vied
 • they
  will have vied
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
 • i
  would vie
 • you
  would vie
 • he
  would vie
 • we
  would vie
 • you
  would vie
 • they
  would vie
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
 • i
  would have vied
 • you
  would have vied
 • he
  would have vied
 • we
  would have vied
 • you
  would have vied
 • they
  would have vied
Konjunktiv
6. Presens
 • i
  vie
 • you
  vie
 • he
  vie
 • we
  vie
 • you
  vie
 • they
  vie
13. Perfektum
 • i
  have vied
 • you
  have vied
 • he
  have vied
 • we
  have vied
 • you
  have vied
 • they
  have vied
past
 • i
  vied
 • you
  vied
 • he
  vied
 • we
  vied
 • you
  vied
 • they
  vied
plu
 • i
  had vied
 • you
  had vied
 • he
  had vied
 • we
  had vied
 • you
  had vied
 • they
  had vied
Imperativ
bekreftende
 • you
  vie!
 • we
  Let's vie!
 • you
  vie!
Nektende
 • you
  don't vie! (do not vie)!
 • you
  don't vie! (do not vie)!

Siste søk

# Land Term
1 Flag pastime
2 Flag antent
3 Flag hverdagslig
4 Flag injektionsspruta
5 Flag komma
6 Flag fill
7 Flag which one
8 Flag knoppas
9 Flag krisle
10 Flag dure
11 Flag fodra om
12 Flag tidtabell
13 Flag prompt
14 Flag disléxico
15 Flag spas
16 Flag mångspråkig
17 Flag landtange
18 Flag rådslå

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 381 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 530 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1172 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2426 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7884 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2153 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2739 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5670 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6485 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6992 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.1932 - sekunder.

mobiltelefon