logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for villedende:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norvilledende
engallmenn [a]: delusive, deluding
argument [a]: fallacious, deceptive, misleading
aksjon [a]: beguiling, deceiving, cheating, hoaxing, deceptive, misleading, make-believe, deceitful
rettsvitenskap [n]: misdirection
spaallmenn [a]: engañoso
argument [a]: falaz, engañoso
aksjon [a]: seductor, engañador, engañoso, tramposo, falaz, falso, ilusorio, fraudulento
rettsvitenskap [n]: instrucciones erróneas [fp]
sweallmenn [a]: vilseledande
Eksempel:
 1. Det kan sikkert være morsomt å spekulere om våre programmer, slik det blir gjort i pressen, men det kan samtidig være svært villedende for seerne.
 2. Det politiske beslutningsgrunnlag på EDB er ikke bare mangelfullt, men det er også i en viss grad direkte villedende, fremholdt han.
 3. Flest mulig av oss bør minnes om de mange muligheter for påvirkning ved villedende informasjon.
 4. Forbrukerombudet fant meglerens annonse villedende.
 5. I praksis er det umulig å kontrollere hvorvidt forbrukerne kastes blår i øynene ved at den veiledende prisen brukes villedende, konkluderer Lundgaard.
 6. Idag er disse mer villedende enn veiledende, mener Ørnhøi.
 7. Saken skal tas opp efter paragraf 2 i markedsføringsloven, der det kan bli aktuelt å nedlegge forbud mot annonsen på grunn av villedende opplysninger.
 8. TASS behandling av en villedende og oppdiktet politisk historie tjener utelukkende til å skape uro omkring det amerikanske forsvar på Island, erklærer Hallgrimsson.
 9. Bakkes forsvarer, advokat Morten Kjensli, fant forklaringene så villedende at han måtte spørre vitnet om han var i besittelse av spesielle dramatiske evner.
 10. Begrepene naturkatastrofer og katastrofer forårsaket av menneskene, er villedende.
 11. Bruk av flere ulike betegnelser kan virke villedende i markedsføringen, og det er slike tilstander han vil søke å unngå.
 12. Bruken av delelinje og sammenkoblingen som gjøres, er slik at den gir et fullstendig villedende inntrykk både av hva jeg har skrevet, og hva som er den faktisk foreliggende situasjon, heter det i synspunkter som Treholt har fremmet og som Aftenposten er kjent med.
 13. Den norske gjennomsnittsbilisten fyller nå tanken for en pris som ligger vesentlig under oljeselskapenes veiledende bensinpriser, som dermed er blitt temmelig villedende.
 14. Den ufullstendige fremstilling av forholdene er villedende.
 15. Det er derfor overraskende å oppdage at avisen inneholder opplysninger som er grovt villedende.
 16. Det er folk som i kraft av stilling eller arbeidssituasjon skal påvirke opinionen og plante villedende informasjoner.
 17. Det er ikke skogbrukets ansvar at folk forsøker seg med reklameopplegg, som av mange sikkert blir betegnet som villedende.
 18. Det er lagt ned mye godt innsamlings og vurderingsarbeid i de mange enkeltrapportene Asplan har utført, men hva økonomisiden angår, er det bare å beklage at Solveig Aaen har latt egne personlige politiske synspunkter være direkte villedende for sine konklusjoner.
 19. Det er påstanden til Marian Kornstad, bosatt på Nesodden, idet hun viser til at Televerket i sine kataloger to år på rad opererer med feilaktige og derfor villedende telefontakster overfor publikum.
 20. Det er som nevnt også blitt anført at prisveiledning er villedende og at forbrukerne blir lurt, fordi de vil tro at bare avslaget er stort nok, så er også varene billige.
 21. Det går som en rød tråd gjennom de sakkyndiges uttalelser at en rekke påstander i boken er tøv, for ikke å si bedrageri, er en blanding av villedende opplysninger, tvilsomme påstander og en del fornuftige råd, og er spekulativ, ukritisk og uten faglig basis.
 22. Det meste som kom på skjermen efter skytingene var riv ruskende galt og villedende.
 23. Det offisielle sovjetiske telegrambyrå TASS forsøker å mistenkeliggjøre den islandske regjering ved å offentliggjøre ubekreftede og villedende meldinger om islandske forsvarsanliggender, uttaler Islands utenriksminister Geir Hallgrimsson i et intervju med Ritzaus Bureau.
 24. Det var det lengste strekket og med flere villedende myrer.
 25. Disse partier tok hensyn til den efter min mening villedende propaganda fra boligkooperasjonens side med NBBL og OBOS i spissen.
 26. Efter Fr.p.s mening virker takstene mer villedende enn veiledende.
 27. Efter fire år har betegnelsen fri rettshjelp blitt direkte villedende.
 28. En av de bedre på Eldorado, til tross for en historisk villedende tittel.
 29. Forbudet mot å kommentere eller forklare presidentens uttalelser blir ifølge opplysninger motivert med at slike forklaringer kan være egnet til å gi inntrykk av at den opprinnelige teksten er uklar eller villedende.
 30. Forbundet mener at de veiledende priser stort sett har utviklet seg slik at de både er blitt villedende og oppblåste i forhold til de reelle priser i butikkene.
Liknende ord:
norvillede
norvilledet
swevilseledande
engvillein
engviolence
norvilland
norvilleie
Dine siste søk:
 1. villedendeSiste søk

# Land Term
1 Flag garbled
2 Flag urdålig
3 Flag overdådig
4 Flag offending
5 Flag rectificar algo
6 Flag hospits
7 Flag stereotyp-
8 Flag lotsa
9 Flag väsentlig
10 Flag listning
11 Flag perifer
12 Flag ståndare
13 Flag genus
14 Flag insano
15 Flag tema
16 Flag resuelto
17 Flag adoptera
18 Flag compact diskspelare

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 279 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 437 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1063 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2295 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7652 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2036 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2626 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5548 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6369 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6872 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.1740 - sekunder.

mobiltelefon