logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for waste:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i engelsk ordbok
engwaste
normaterial [a]: avfalls-
energy [n]: forbruke ressurser [n]
household waste [n]: avfall [n], skrap [n], søppel [up]
area [n]: ufruktbar mark [u], ødemark [u]
factory [n]: avfallsprodukt [u]
use [n]: sløseri [n]
money [n]: sløsende [n]
use [v]: sløse med
money [v]: konsummere, forbruke, sløse bort penger, forbruke, kaste bort, ødsle bort
tid [v]: sløse bort penger, ødsle, spille
spamaterial [a]: de desecho
energy [n]: disipación [f], derroche [m]
household waste [n]: basura [f], desperdicios [mp], desechos [mp]
area [n]: yermo [m], erial [m]
factory [n]: desecho [m], residuo [m], desperdicio [m]
use [n]: desperdicio [m], pérdida [f]
money [n]: despilfarro [m], derroche [m]
use [v]: desperdiciar
money [v]: gastar, derrochar, despilfarrar, dilapidar, disipar
tid [v]: malgastar, desperdiciar
swematerial [a]: avfalls-
energy [n]: förslösande [n]
household waste [n]: avfall [n], skräp [n], sopor [up]
area [n]: ofruktbar mark [u], ödemark [u]
factory [n]: avfallsprodukt [u]
use [n]: slöseri [n]
money [n]: slösande [n]
use [v]: slösa med
money [v]: konsumera, förbruka, slösa bort, förslösa, kasta bort, ödsla bort
tid [v]: slösa bort, ödsla, spilla
Synonymer:
 1. [adj]: desert, godforsaken, wild, inhospitable [st]
 2. [n]: waste material, waste matter, waste product, material [gt], stuff [gt]
 3. [n]: wastefulness, dissipation, activity [gt]
 4. [n]: thriftlessness, wastefulness, improvidence [gt], shortsightedness [gt]
 5. [n]: barren, wasteland, wilderness [gt], wild [gt]
 6. [n]: permissive waste, act [gt], human action [gt], human activity [gt]
 7. [v]: blow, squander, use [gt], expend [gt]
 8. [v]: use [gt], utilize [gt], utilise [gt], apply [gt], employ [gt]
 9. [v]: discard [gt], fling [gt], toss [gt], toss out [gt], toss away [gt], chuck out [gt], cast aside [gt], dispose [gt], throw out [gt], cast out [gt], throw away [gt], cast away [gt], put away [gt]
 10. [v]: run off, run [gt], flow [gt], feed [gt], course [gt]
 11. [v]: neutralize, neutralise, liquidate, knock off, do in, kill [gt]
 12. [v]: consume, squander, ware, spend [gt], expend [gt], drop [gt]
 13. [v]: pine away, languish, weaken [gt]
 14. [v]: emaciate, macerate, enfeeble [gt], debilitate [gt], drain [gt]
 15. [v]: lay waste to, devastate, desolate, ravage, scourge, destroy [gt], ruin [gt]
 16. [v]: rot, devolve [gt], deteriorate [gt], drop [gt], degenerate [gt]
Antonymer:[v]: conserve
Avledede ord:household waste, nuclear waste, removing of waste, treatment of waste, waste disposal unit, waste matter, waste paper, waste product, waste time, wastebasket, wasted, wasteful, wasteland, wastepaper, wastepaper basket, waster, wastes, waste basket, waste of money, waste water, body waste, food waste, high-level radioactive waste, human waste, lay waste to, laying waste, low-level radioactive waste, permissive waste, radioactive waste, toxic industrial waste, toxic waste, toxic waste area, toxic waste dump, toxic waste site, waste-paper basket, waste-yard, waste material, waste of effort, waste of energy, waste of material, waste of time, waste one's time, waste pipe, wastebin, wastefully, wastefulness, wastewater, wasteweir, wasteyard
Anagram:sweat, tawse
Wiki:WASTE is a peer-to-peer and friend-to-friend protocol and software application developed by Justin Frankel at Nullsoft in 2003 that features instant messaging, chat rooms and file browsing/sharing capabilities. The name WASTE is a reference to Thomas Pynchon's novel The Crying of Lot 49. In the novel, W.A.S.T.E.
Eksempel:
 1. Boredom is the feeling that everything is a waste of time; serenity, that nothing is.
 2. This day was just a waste of time and money.
 3. Haste makes waste.
 4. Hurry up. Weve little time to waste.
 5. Students are apt to waste time.
 6. This meeting is a waste of time. Everybody is just talking in vague theoretical terms.
 7. We are apt to waste time.
 8. We mustnt waste our energy resources.
 9. What a waste of water!
 10. What a waste of energy!
 11. No one can determine the amount of money we waste in a year.
 12. Buy cheap and waste your money.
 13. Another interesting source of energy is the heat that can be recovered from radioactive waste material.
 14. Lets just waste some time around here.
 15. What a fearful waste of money!
 16. Dont waste your allowance on useless things.
 17. Dont waste your time on trifles.
 18. Dont waste time on trifles.
 19. It was foolish of him to waste his money on such trifles.
 20. Trying to do such a thing is a waste of time.
Liknende ord:
engwasted
engwaster
engwastes
engwade
engwaft
engwage
engwaist
Dine siste søk:
 1. waste


Waste ble gjenkjent som et engelsk verb

Infinitiv: (To) waste
Gerundio: wasting
Partisipp: wasted
Indikativ
1. Presens (Ntid)
 • i
  waste
 • you
  waste
 • he
  wastes
 • we
  waste
 • you
  waste
 • they
  waste
8. Presens perfektum
 • i
  have wasted
 • you
  have wasted
 • he
  has wasted
 • we
  have wasted
 • you
  have wasted
 • they
  have wasted
2. Preteritum (Fortid)
 • i
  wasted
 • you
  wasted
 • he
  wasted
 • we
  wasted
 • you
  wasted
 • they
  wasted
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
 • i
  had wasted
 • you
  had wasted
 • he
  had wasted
 • we
  had wasted
 • you
  had wasted
 • they
  had wasted
4a. Presens futurum
 • i
  will waste
 • you
  will waste
 • he
  will waste
 • we
  will waste
 • you
  will waste
 • they
  will waste
11a. Preteritum futurum
 • i
  will have wasted
 • you
  will have wasted
 • he
  will have wasted
 • we
  will have wasted
 • you
  will have wasted
 • they
  will have wasted
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
 • i
  would waste
 • you
  would waste
 • he
  would waste
 • we
  would waste
 • you
  would waste
 • they
  would waste
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
 • i
  would have wasted
 • you
  would have wasted
 • he
  would have wasted
 • we
  would have wasted
 • you
  would have wasted
 • they
  would have wasted
Konjunktiv
6. Presens
 • i
  waste
 • you
  waste
 • he
  waste
 • we
  waste
 • you
  waste
 • they
  waste
13. Perfektum
 • i
  have wasted
 • you
  have wasted
 • he
  have wasted
 • we
  have wasted
 • you
  have wasted
 • they
  have wasted
past
 • i
  wasted
 • you
  wasted
 • he
  wasted
 • we
  wasted
 • you
  wasted
 • they
  wasted
plu
 • i
  had wasted
 • you
  had wasted
 • he
  had wasted
 • we
  had wasted
 • you
  had wasted
 • they
  had wasted
Imperativ
bekreftende
 • you
  waste!
 • we
  Let's waste!
 • you
  waste!
Nektende
 • you
  don't waste! (do not waste)!
 • you
  don't waste! (do not waste)!

Siste søk

# Land Term
1 Flag aprovechamiento
2 Flag licitud
3 Flag utspädning
4 Flag industrialisere
5 Flag bli ferdig med
6 Flag esconderse
7 Flag bedstead
8 Flag bedstead
9 Flag serenade
10 Flag congenitalmente
11 Flag preventiv
12 Flag dygdig
13 Flag barra de jabón
14 Flag landsplåga
15 Flag friställningsersättning
16 Flag slagverk
17 Flag våningssäng
18 Flag potable

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 125 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 277 0 2022-10-17 23:14:50
röja 926 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2110 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7310 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1882 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2469 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5390 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6207 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6700 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Siden ble generert på 0.1895 - sekunder.

mobiltelefon