Engelsk-Norsk oversettelse av abhor

Oversettelse av ordet abhor fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

abhor på norsk

abhor
feelingsverb avsky, hate, forakte, huse motvilje mot
Synonymer for abhor
Avledede ord av abhor
Liknende ord

 
 

Definisjoner av abhor
verb
1. abhor - find repugnant; "I loathe that man"; "She abhors cats"
  loathe, abominate, execrate
  detest, hate dislike intensely; feel antipathy or aversion towards; "I hate Mexican food"; "She detests politicians"
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
abhor som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(To) abhorabhorringabhorred
Indikativ
1. Presens
iabhor
youabhor
heabhors
weabhor
youabhor
theyabhor
8. Presens perfektum
ihave abhorred
youhave abhorred
hehas abhorred
wehave abhorred
youhave abhorred
theyhave abhorred
2. Preteritum (Fortid)
iabhorred
youabhorred
heabhorred
weabhorred
youabhorred
theyabhorred
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
ihad abhorred
youhad abhorred
hehad abhorred
wehad abhorred
youhad abhorred
theyhad abhorred
4a. Presens futurum
iwill abhor
youwill abhor
hewill abhor
wewill abhor
youwill abhor
theywill abhor
11a. Preteritum futurum
iwill have abhorred
youwill have abhorred
hewill have abhorred
wewill have abhorred
youwill have abhorred
theywill have abhorred
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
iwould abhor
youwould abhor
hewould abhor
wewould abhor
youwould abhor
theywould abhor
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
iwould have abhorred
youwould have abhorred
hewould have abhorred
wewould have abhorred
youwould have abhorred
theywould have abhorred
Konjunktiv
6. Subject
iabhor
youabhor
heabhor
weabhor
youabhor
theyabhor
13. Present perfect
ihave abhorred
youhave abhorred
hehave abhorred
wehave abhorred
youhave abhorred
theyhave abhorred
Preteritum (Fortid)
iabhorred
youabhorred
heabhorred
weabhorred
youabhorred
theyabhorred
Pluperfect
ihad abhorred
youhad abhorred
hehad abhorred
wehad abhorred
youhad abhorred
theyhad abhorred
Imperativ
Bekreftende
youabhor
weLet's abhor
youabhor
Nektende
youdon't abhor! (do not abhor)
youdon't abhor! (do not abhor)
Dine siste søk