Engelsk-Norsk oversettelse av about eighty

Oversettelse av ordet about eighty fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

about eighty på norsk

about eighty
number annet omkring åtti
Liknende ord

 
 

Dine siste søk