Engelsk-Norsk oversettelse av air base

Oversettelse av ordet air base fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

air base på norsk

air base
militarysubst. flybase [u]
Synonymer for air base
Eksempler med oversettelse
He didn't come back to the base yesterday.
Liknende ord

 
 

Dine siste søk