Engelsk-Norsk oversettelse av air raid

Oversettelse av ordet air raid fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

air raid på norsk

air raid
militarysubst. flyraid [u], flyangrep [n]
Synonymer for air raid
subst. air attack, foray , raid , maraud
Liknende ord

 
 

Dine siste søk