Engelsk-Norsk oversettelse av allot

 
 

allot som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(To) allotallottingallotted
Indikativ
1. Presens
iallot
youallot
heallots
weallot
youallot
theyallot
8. Presens perfektum
ihave allotted
youhave allotted
hehas allotted
wehave allotted
youhave allotted
theyhave allotted
2. Preteritum (Fortid)
iallotted
youallotted
heallotted
weallotted
youallotted
theyallotted
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
ihad allotted
youhad allotted
hehad allotted
wehad allotted
youhad allotted
theyhad allotted
4a. Presens futurum
iwill allot
youwill allot
hewill allot
wewill allot
youwill allot
theywill allot
11a. Preteritum futurum
iwill have allotted
youwill have allotted
hewill have allotted
wewill have allotted
youwill have allotted
theywill have allotted
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
iwould allot
youwould allot
hewould allot
wewould allot
youwould allot
theywould allot
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
iwould have allotted
youwould have allotted
hewould have allotted
wewould have allotted
youwould have allotted
theywould have allotted
Konjunktiv
6. Subject
iallot
youallot
heallot
weallot
youallot
theyallot
13. Present perfect
ihave allotted
youhave allotted
hehave allotted
wehave allotted
youhave allotted
theyhave allotted
Preteritum (Fortid)
iallotted
youallotted
heallotted
weallotted
youallotted
theyallotted
Pluperfect
ihad allotted
youhad allotted
hehad allotted
wehad allotted
youhad allotted
theyhad allotted
Imperativ
Bekreftende
youallot
weLet's allot
youallot
Nektende
youdon't allot! (do not allot)
youdon't allot! (do not allot)
Dine siste søk