Engelsk-Norsk oversettelse av annihilate

Oversettelse av ordet annihilate fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

annihilate på norsk

annihilate
enemyverb tilintetgjøre, ødelegge, forintetgjøre, demolere
  animalsverb utrydde, utrote
Synonymer for annihilate
Avledede ord av annihilate
Liknende ord

 
 

annihilate som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(To) annihilateannihilatingannihilated
Indikativ
1. Presens
iannihilate
youannihilate
heannihilates
weannihilate
youannihilate
theyannihilate
8. Presens perfektum
ihave annihilated
youhave annihilated
hehas annihilated
wehave annihilated
youhave annihilated
theyhave annihilated
2. Preteritum (Fortid)
iannihilated
youannihilated
heannihilated
weannihilated
youannihilated
theyannihilated
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
ihad annihilated
youhad annihilated
hehad annihilated
wehad annihilated
youhad annihilated
theyhad annihilated
4a. Presens futurum
iwill annihilate
youwill annihilate
hewill annihilate
wewill annihilate
youwill annihilate
theywill annihilate
11a. Preteritum futurum
iwill have annihilated
youwill have annihilated
hewill have annihilated
wewill have annihilated
youwill have annihilated
theywill have annihilated
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
iwould annihilate
youwould annihilate
hewould annihilate
wewould annihilate
youwould annihilate
theywould annihilate
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
iwould have annihilated
youwould have annihilated
hewould have annihilated
wewould have annihilated
youwould have annihilated
theywould have annihilated
Konjunktiv
6. Subject
iannihilate
youannihilate
heannihilate
weannihilate
youannihilate
theyannihilate
13. Present perfect
ihave annihilated
youhave annihilated
hehave annihilated
wehave annihilated
youhave annihilated
theyhave annihilated
Preteritum (Fortid)
iannihilated
youannihilated
heannihilated
weannihilated
youannihilated
theyannihilated
Pluperfect
ihad annihilated
youhad annihilated
hehad annihilated
wehad annihilated
youhad annihilated
theyhad annihilated
Imperativ
Bekreftende
youannihilate
weLet's annihilate
youannihilate
Nektende
youdon't annihilate! (do not annihilate)
youdon't annihilate! (do not annihilate)
Dine siste søk