Engelsk-Norsk oversettelse av appraise

Oversettelse av ordet appraise fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

appraise på norsk

appraise
valueverb vurdere, taksere, oppskatte, bedømme
Synonymer for appraise
Avledede ord av appraise
Liknende ord

 
 

appraise som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(To) appraiseappraisingappraised
Indikativ
1. Presens
iappraise
youappraise
heappraises
weappraise
youappraise
theyappraise
8. Presens perfektum
ihave appraised
youhave appraised
hehas appraised
wehave appraised
youhave appraised
theyhave appraised
2. Preteritum (Fortid)
iappraised
youappraised
heappraised
weappraised
youappraised
theyappraised
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
ihad appraised
youhad appraised
hehad appraised
wehad appraised
youhad appraised
theyhad appraised
4a. Presens futurum
iwill appraise
youwill appraise
hewill appraise
wewill appraise
youwill appraise
theywill appraise
11a. Preteritum futurum
iwill have appraised
youwill have appraised
hewill have appraised
wewill have appraised
youwill have appraised
theywill have appraised
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
iwould appraise
youwould appraise
hewould appraise
wewould appraise
youwould appraise
theywould appraise
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
iwould have appraised
youwould have appraised
hewould have appraised
wewould have appraised
youwould have appraised
theywould have appraised
Konjunktiv
6. Subject
iappraise
youappraise
heappraise
weappraise
youappraise
theyappraise
13. Present perfect
ihave appraised
youhave appraised
hehave appraised
wehave appraised
youhave appraised
theyhave appraised
Preteritum (Fortid)
iappraised
youappraised
heappraised
weappraised
youappraised
theyappraised
Pluperfect
ihad appraised
youhad appraised
hehad appraised
wehad appraised
youhad appraised
theyhad appraised
Imperativ
Bekreftende
youappraise
weLet's appraise
youappraise
Nektende
youdon't appraise! (do not appraise)
youdon't appraise! (do not appraise)
Dine siste søk