Engelsk-Norsk oversettelse av arboreal

Oversettelse av ordet arboreal fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

arboreal på norsk

arboreal
animalsadjektiv tre-, som lever i trær
Synonymer for arboreal
Antonymer for arboreal
Avledede ord av arboreal
Liknende ord

 
 

Definisjoner av arboreal
adjektiv
1. arboreal - resembling a tree in form and branching structure; "arborescent coral found off the coast of Bermuda"; "dendriform sponges"
  arboreous, arborescent, arboresque, arboriform, dendriform, dendroid, dendroidal, treelike
  branchy having many branches; "a branchy tree trunk"
2. arboreal - inhabiting or frequenting trees; "arboreal apes"
  arboreous
  nonarboreal not inhabiting or frequenting trees
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk