Engelsk-Norsk oversettelse av as usual

Oversettelse av ordet as usual fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

as usual på norsk

as usual
habitannet som vanlig
Synonymer for as usual
adverb as was common
Eksempler med oversettelse
Same as usual.
She sang better than usual.
Today's math class was more interesting than usual.
Liknende ord

 
 

Dine siste søk