Engelsk-Norsk oversettelse av astuteness

Oversettelse av ordet astuteness fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

astuteness på norsk

astuteness
discernmentsubst. skarpsinnethet [n], kløkt [u], intelligens [u], klokhet [u]
  shrewdnesssubst. listighet [u], sluhet [u]
Synonymer for astuteness
Liknende ord

 
 

Definisjoner av astuteness
subst.
1. astuteness - the intellectual ability to penetrate deeply into ideas
  profundity, profoundness, depth, deepness
  sapience, wisdom the trait of utilizing knowledge and experience with common sense and insight
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk